BIOLOGIE

CIZÍ JAZYKY A KULTURY

FILOZOFIE

GEOGRAFIE

HUDBA A ZPĚV

INSTRUMENTÁLNÍ HRA

LIDSKÝ POHYB

MATEMATIKA

SOCIÁLNÍ PRÁCE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

CHEMIE

ČESKÝ JAZYK

FYZIKA

HISTORIE A UMĚNÍ

INFORMATIKA

LÉKAŘSTVÍ

LITERATURA

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

SPOLEČNOST 21. STOLETÍ

ŽURNALISTIKA