Americká literatura a ekologická krize

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

O ekologii a ekologické krizi slýcháme většinou od vědců. Krásná literatura ale umí ekologické problémy zachytit někdy naléhavěji a jasněji než odborné studie. Dá se i říct, že ekologická krize zahrnuje krizi představivosti. Umělecká imaginace někdy dokáže působivěji ukázat, jak se svět promění třeba v důsledku klimatických změn. A američtí autoři v tomto ohledu vynikají. Třeba spisovatel John Muir v roce 1892 založil a vedl Sierra Club, dnes největší ekologickou organizaci na západní polokouli, a stál u zrodu prvních národních parků. Obrovská vlna environmentalismu v USA v šedesátých letech 20. století se vzedmula i díky knize Rachel Carsonové Tiché jaro. Na tuto vlnovou délku byli naladění také mnozí beatnici. I dnes literáti dokážou vyjádřit obavy z ekologického úpadku, nebo naopak ztvárnit ekotopii způsobem, který dovede otevřít oči i mysl

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Žádná volná místa  Ekofeminismus v americké literatuře

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 60 lidí

  Popis aktivity

  Spisovatelé jako John Steinbeck, Zora Neale Hurstonová či Octavia E. Butlerová vpisují přírodu do svých románů nikoliv jako mlčící zelenou kulisu, ale jako samotnou živou postavu, která častokrát utváří a ovlivňuje životní cesty hlavních postav zásadních způsobem. Co však ještě výrazněji spojuje jmenované autory je způsob, jakým spojují přírodu s ženou – ať už prostřednictvím literární metafory, nebo skrze hlavní hrdiny a hrdinky jejich románů. V této přednášce budou studentům představeni právě vybraní spisovatelé, kteří ve svých dílech propojují přírodu s ženou, častokrát za cílem poukázat na environmentální i socio-politické problémy v americké společnosti či možná řešení klimatické krize.

  Určeno pro

  Studenty středních škol

  Místo a čas konání přednášky

  Na základě dohody s lektorkou

  Odpovědná osoba

  Mgr. Karla Rohová

   

  K dispozici: 3   Kramářské písně jako součást populární kultury raného novověku

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Populární kultura, a hudba především, nás obklopuje téměř všude. Populární písničky provázejí všední den mnohých z nás, máme je rádi pro jejich zpěvnost, ale i obsahové sepětí jejich textů (ale i funkcí) s našimi životy, starostmi i radostmi či s naším pohledem na svět. Jak vypadal a fungoval tento fenomén v době, kdy ještě neexistovala technika schopná reprodukovat hudbu a lidé byli odkázáni na svou paměť a tištěné slovo? Přednáška věnovaná kramářské písni se to pokusí vysvětlit. Nastíníme si základní termíny i situaci fungování této produkce, která byla spjata s možností šíření slova tiskem, a to v co nejsnadnější a nejlevnější podobě. Projdeme si oblíbená témata tehdejší populární písně, která si ukážeme na exemplárních případech.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

   K dispozici: 1    Kulturní a literární život na Hlučínsku

    DÉLKA: 80 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Ve workshopu bude představeno území Hlučínska a jeho pohnutá historie, která je ovlivněna německým aspektem. Tento vliv je možné pozorovat v různých oblastech, workshop se však zaměří především na oblast kultury a literatury. V diskusi po úvodní prezentaci budou blíže rozvedena konkrétní témata a analyzovány vybrané ukázky z děl regionálních spisovatelů, které dokumentují mnohonárodnostní soužití a jeho výhody i úskalí.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    FF OU, Katedra germanistiky

    Aktivitu lze realizovat on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

    Odpovědná osoba

    Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

    Stanislava Majcherová

    Žádná volná místa     Literární toulky Amerikou

     DÉLKA: 60 min.
     KAPACITA: 50 lidí

     Popis aktivity

     Přednáška vás zavede na různá místa Spojených států, která jsou neodlučitelně spjata s významnými osobnostmi americké literatury nebo jejich díly, případně která se stala pro ně silným inspiračním zdrojem. Během ní navštívíme nejrůznější regiony USA, ať již Novou Anglii, v níž byly v koloniálních dobách položeny základy americké literatury, přes Faulknerův americký Jih, Středozápad až po pacifické západní pobřeží. Zavítáme do míst M. Twaina, W. Whitmana, J. Londona, J. Steinbecka, E. Hemingwaye, básníků Chicagské renesance, beatniků a celé řady dalších autorů. Cestopisná a literární přednáška v jednom je doplněna vlastními fotografiemi přednášejícího.

     Určeno pro
     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Odpovědná osoba
     doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

     K dispozici: 1      Modernizmus a postmodernizmus v ruské literatuře

      DÉLKA: 45 min.
      KAPACITA: 25 lidí

      Popis aktivity

      Nejprve se seznámíme s tvůrčími osobnostmi, které stály u zrodu moderní ruské literatury na konci 19. a počátku 20. století jako přední představitelé literární dekadence a symbolizmu (V. Brjusov, F. Sologub, D. S. Merežkovskij, A. Blok, A. Bělyj aj.); dále proběhne prezentace tvorby autorů, reprezentujících ruský literární postmodernizmus a underground (V. Nabokov, V. Jerofejev, E. Limonov, S. Dovlatov, V. Sorokin, V. Pelevin aj.).

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem

      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

      K dispozici: 1       Od Pavouka k Harakiri: literatura a literární život regionu po roce 1989

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Přednáška je zaměřena na základní panoramatický pohled na literaturu našeho regionu po roce 1989. Přehled je postaven nejenom na jednotlivých osobnostech regionální prózy a poezie, ale rovněž zahrnuje pohled na literární život a literární provoz (kluby, literární čtení, literární festivaly, nakladatelství, časopisy etc.), jenž se v oblasti severovýchodní Moravy a českého Slezska po roce 1989 prudce rozvíjí a demonstruje kulturní bohatost a zároveň divokost (poetickou i generační) zdejší literatury.

       Určeno pro

       Střední školy

        Místo, kde aktivita proběhne

       Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

        Kdy je možné přednášku realizovat

       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba

       Mgr. Roman Polách, Ph.D.

       K dispozici: 2        Panorama hispanoamerické literatury

        DÉLKA: 90 min.
        KAPACITA: 50 lidí

        Popis aktivity

        Jak se vyznat v množství španělsky psané literatury v Latinské Americe? I na to odpoví přednáška, ve které se přehledovým způsobem studenti seznámí s nejzajímavějšími stěžejními díly latinskoamerické literatury.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        FF OU, Katedra romanistiky

        Aktivitu lze realizovat on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

        Odpovědná osoba

        dr. J. Mlčoch

        K dispozici: 1         Panorama španělské literatury

         DÉLKA: 90 min.
         KAPACITA: 50 lidí

         Popis aktivity

         V přednášce se studenti seznámí s hlavními literárními představiteli španělského písemnictví a jejich nejvýznamnějšími díly, která jsou komentována v historickém a společenském kontextu.

         Určeno pro
         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         FF OU, Katedra romanistiky

         Aktivitu lze realizovat on-line formou

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

         Odpovědná osoba

         dr. J. Mlčoch

         K dispozici: 1          Principy vývoje moderní poezie

          DÉLKA: 90 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity

          Erbenovy Balady, vizuální poezie Václava Havla, březinovský symbolistický vesmír či surrealistická sonda do podvědomí. Co mají tyto jedinečné básnické přístupy společné, jak mohou takto stát vedle sebe? Současná poezie je pro mnoho čtenářů neuchopitelným fenoménem – konceptuální, experimentální, vizuální, konkrétní a jiná pojetí poezie ovšem mají své historické vývojové problémy, které lze poměrně jednoduše demonstrovat na vývoji formální i tematickém. Přednáška je proto na základě několika ukázek z básnického vývoje od Erbena po experimentální poezii zaměřena na nenáročný výklad toho, jak se poezie dívá na svět a jak se může současný čtenář dívat na poezii.

          Určeno pro

          Střední školy

           Místo, kde aktivita proběhne

          Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

           Kdy je možné přednášku realizovat

          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

           Odpovědná osoba

          Mgr. Roman Polách, Ph.D.

          K dispozici: 2           Různorodé podoby americké židovské literatury

           DÉLKA: 60 min.
           KAPACITA: 50 lidí

           Popis aktivity

           Cílem přednášky je představit americkou židovskou literaturu v její různorodosti. V historickém kontextu poukáže na její specifika, přičemž na příkladech spletitých osudů imigrantských autorů neopomene osvětlit její evropské kořeny. Seznámí studenty s nejvýraznějšími osobnostmi moderní americké židovské literatury a její významnou součástí – literaturou zachycující tragické období holocaustu.

           Určeno pro
           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne
           Dle domluvy s lektorem

           Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou. Po domluvě s lektorem je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce.

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

           Odpovědná osoba
           doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

           K dispozici: 2            Kapacita aktivity

            Délka aktivity

            Online aktivity