Americká literatura a ekologická krize

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

O ekologii a ekologické krizi slýcháme většinou od vědců. Krásná literatura ale umí ekologické problémy zachytit někdy naléhavěji a jasněji než odborné studie. Dá se i říct, že ekologická krize zahrnuje krizi představivosti. Umělecká imaginace někdy dokáže působivěji ukázat, jak se svět promění třeba v důsledku klimatických změn. A američtí autoři v tomto ohledu vynikají. Třeba spisovatel John Muir v roce 1892 založil a vedl Sierra Club, dnes největší ekologickou organizaci na západní polokouli, a stál u zrodu prvních národních parků. Obrovská vlna environmentalismu v USA v šedesátých letech 20. století se vzedmula i díky knize Rachel Carsonové Tiché jaro. Na tuto vlnovou délku byli naladění také mnozí beatnici. I dnes literáti dokážou vyjádřit obavy z ekologického úpadku, nebo naopak ztvárnit ekotopii způsobem, který dovede otevřít oči i mysl

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Žádná volná místa


  Potvrď, že nejsi robot

  Ekofeminismus v americké literatuře

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 60 lidí

  Popis aktivity

  Spisovatelé jako John Steinbeck, Zora Neale Hurstonová či Octavia E. Butlerová vpisují přírodu do svých románů nikoliv jako mlčící zelenou kulisu, ale jako samotnou živou postavu, která častokrát utváří a ovlivňuje životní cesty hlavních postav zásadních způsobem. Co však ještě výrazněji spojuje jmenované autory je způsob, jakým spojují přírodu s ženou – ať už prostřednictvím literární metafory, nebo skrze hlavní hrdiny a hrdinky jejich románů. V této přednášce budou studentům představeni právě vybraní spisovatelé, kteří ve svých dílech propojují přírodu s ženou, častokrát za cílem poukázat na environmentální i socio-politické problémy v americké společnosti či možná řešení klimatické krize.

  Určeno pro

  Studenty středních škol

  Místo a čas konání přednášky

  Na základě dohody s lektorkou

  Odpovědná osoba

  Mgr. Karla Rohová

   

  K dispozici: 3


   Potvrď, že nejsi robot

   Kramářské písně jako součást populární kultury raného novověku

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Populární kultura, a hudba především, nás obklopuje téměř všude. Populární písničky provázejí všední den mnohých z nás, máme je rádi pro jejich zpěvnost, ale i obsahové sepětí jejich textů (ale i funkcí) s našimi životy, starostmi i radostmi či s naším pohledem na svět. Jak vypadal a fungoval tento fenomén v době, kdy ještě neexistovala technika schopná reprodukovat hudbu a lidé byli odkázáni na svou paměť a tištěné slovo? Přednáška věnovaná kramářské písni se to pokusí vysvětlit. Nastíníme si základní termíny i situaci fungování této produkce, která byla spjata s možností šíření slova tiskem, a to v co nejsnadnější a nejlevnější podobě. Projdeme si oblíbená témata tehdejší populární písně, která si ukážeme na exemplárních případech.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

   K dispozici: 1


    Potvrď, že nejsi robot

    Kulturní a literární život na Hlučínsku

    DÉLKA: 80 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Ve workshopu bude představeno území Hlučínska a jeho pohnutá historie, která je ovlivněna německým aspektem. Tento vliv je možné pozorovat v různých oblastech, workshop se však zaměří především na oblast kultury a literatury. V diskusi po úvodní prezentaci budou blíže rozvedena konkrétní témata a analyzovány vybrané ukázky z děl regionálních spisovatelů, které dokumentují mnohonárodnostní soužití a jeho výhody i úskalí.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    FF OU, Katedra germanistiky

    Aktivitu lze realizovat on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

    Odpovědná osoba

    Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

    Stanislava Majcherová

    Žádná volná místa


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity