Americká literatura a ekologická krize

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

O ekologii a ekologické krizi slýcháme většinou od vědců. Krásná literatura ale umí ekologické problémy zachytit někdy naléhavěji a jasněji než odborné studie. Dá se i říct, že ekologická krize zahrnuje krizi představivosti. Umělecká imaginace někdy dokáže působivěji ukázat, jak se svět promění třeba v důsledku klimatických změn. A američtí autoři v tomto ohledu vynikají. Třeba spisovatel John Muir v roce 1892 založil a vedl Sierra Club, dnes největší ekologickou organizaci na západní polokouli, a stál u zrodu prvních národních parků. Obrovská vlna environmentalismu v USA v šedesátých letech 20. století se vzedmula i díky knize Rachel Carsonové Tiché jaro. Na tuto vlnovou délku byli naladění také mnozí beatnici. I dnes literáti dokážou vyjádřit obavy z ekologického úpadku, nebo naopak ztvárnit ekotopii způsobem, který dovede otevřít oči i mysl

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

K dispozici: 1

Co a jak se píše v španělských novinách

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Připomeneme si základní charakteristiky publicistického stylu, zaměříme se na jeho jednotlivé žánry, jejichž příklady vyhledáme ve španělských tištěných nebo elektronických periodicích. Co vše můžeme vystopovat v novinových titulcích psaných španělsky? Jakou slovní zásobu využívají? Liší se od titulků v českých novinách?

]Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

K dispozici: 1

Dějiny a kultura původních Američanů

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

O původních Američanech, zejména těch nejznámějších, kteří obývají Spojené státy a Kanadu, existuje spousta stereotypů. Společně se je pokusíme rozbít a představíme si jejich realističtější obraz.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Žádná volná místa

Fenomén vícejazyčnosti

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška s prezentací provede posluchače základními pojmy jazykových kontaktů ve vztahu k sociolingvistice a psycholingvistice. Studenti se seznámí s teorií a praktickými aspekty vícejazyčnosti, druhy bilingvismu, jazykovou situací v ČR a EU, jazykovou politikou apod. Pozornost bude věnována také jazykové situaci na Těšínsku. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

K dispozici: 0

Frankofonní země světa

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Žáky základních a středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jan Holeš

K dispozici: 1

Hispanofonní svět – aneb kde všude se domluvíme španělsky

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity
Hned po čínštině je španělština na druhém místě co do počtu rodilých mluvčí (téměř 470 milionů), jako cizí jazyk je čím dál oblíbenější i u nás. V přednášce si přiblížíme, kde a v jaké míře se španělština používá, jak moc je jednotná, které organizace na její jednotnost dohlížejí a tento jazyk a jeho kulturu dále rozšiřují.

Určeno pro
Žáky základních a středních škol

Počet volných přednášek na následující měsíc
4 přednášky

Místo, kde aktivita proběhne
Filozofická fakulta OU, katedra romanistiky, Mlýnská ul., Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Šlechta

K dispozici: 49

Kalifornie a budoucnost západní civilizace

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

Současné problémy Kalifornie jsou budoucími problémy Spojených států, ne-li celého “civilizovaného” světa. Na tom se shodne řada odborníků, kteří se věnují Kalifornii. Tamější extrémní horka a masivní požáry nám ukazují, jak se v budoucnu může projevovat změna klimatu. Hollywood už dlouho zásadně formuje populární kulturu. V kalifornském Silicon Valley sídlí většina technologických gigantů (Google, Twitter, Facebook, Apple, Netlix atp.), které proměňují způsob komunikace a vlastně i životní styl. Studium Kalifornie přináší spoustu zajímavostí i podnětů k zamyšlení.

Určeno pro
Studenty středních škol

a proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

K dispozici: 1

Literární toulky Amerikou

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Přednáška vás zavede na různá místa Spojených států, která jsou neodlučitelně spjata s významnými osobnostmi americké literatury nebo jejich díly, případně která se stala pro ně silným inspiračním zdrojem. Během ní navštívíme nejrůznější regiony USA, ať již Novou Anglii, v níž byly v koloniálních dobách položeny základy americké literatury, přes Faulknerův americký Jih, Středozápad až po pacifické západní pobřeží. Zavítáme do míst M. Twaina, W. Whitmana, J. Londona, J. Steinbecka, E. Hemingwaye, básníků Chicagské renesance, beatniků a celé řady dalších autorů. Cestopisná a literární přednáška v jednom je doplněna vlastními fotografiemi přednášejícího.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

Žádná volná místa

Modernizmus a postmodernizmus v ruské literatuře

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Nejprve se seznámíme s tvůrčími osobnostmi, které stály u zrodu moderní ruské literatury na konci 19. a počátku 20. století jako přední představitelé literární dekadence a symbolizmu (V. Brjusov, F. Sologub, D. S. Merežkovskij, A. Blok, A. Bělyj aj.); dále proběhne prezentace tvorby autorů, reprezentujících ruský literární postmodernizmus a underground (V. Nabokov, V. Jerofejev, E. Limonov, S. Dovlatov, V. Sorokin, V. Pelevin aj.).

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

K dispozici: 1

Nejdůležitější milníky historie německy mluvících zemí

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Přednáška představuje velmi názornou a hravou formou dějiny německy mluvících zemí. Její samozřejmou součástí jsou autentické ukázky a interaktivní cvičení. Pozornost je zaměřena především na oblasti, které mohou žáci SŠ využít při přípravě na maturitní zkoušku.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu