Co a jak se píše v španělských novinách

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Připomeneme si základní charakteristiky publicistického stylu, zaměříme se na jeho jednotlivé žánry, jejichž příklady vyhledáme ve španělských tištěných nebo elektronických periodicích. Co vše můžeme vystopovat v novinových titulcích psaných španělsky? Jakou slovní zásobu využívají? Liší se od titulků v českých novinách?

]Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

K dispozici: 2  Dějiny a kultura původních Američanů

  DÉLKA: 45 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  O původních Američanech, zejména těch nejznámějších, kteří obývají Spojené státy a Kanadu, existuje spousta stereotypů. Společně se je pokusíme rozbít a představíme si jejich realističtější obraz.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

  Odpovědná osoba
  doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

  Žádná volná místa   Fenomén vícejazyčnosti

   DÉLKA: 45 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Přednáška s prezentací provede posluchače základními pojmy jazykových kontaktů ve vztahu k sociolingvistice a psycholingvistice. Studenti se seznámí s teorií a praktickými aspekty vícejazyčnosti, druhy bilingvismu, jazykovou situací v ČR a EU, jazykovou politikou apod. Pozornost bude věnována také jazykové situaci na Těšínsku. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

   K dispozici: 2    Frankofonní země světa

    DÉLKA: 45 min.
    KAPACITA: 50 lidí

    Popis aktivity
    Vzdělávací přednáška

    Určeno pro
    Žáky základních a středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    doc. Jan Holeš

    K dispozici: 1     Hispanofonní svět – aneb kde všude se domluvíme španělsky

     DÉLKA: 45 min.
     KAPACITA: 50 lidí

     Popis aktivity
     Hned po čínštině je španělština na druhém místě co do počtu rodilých mluvčí (téměř 470 milionů), jako cizí jazyk je čím dál oblíbenější i u nás. V přednášce si přiblížíme, kde a v jaké míře se španělština používá, jak moc je jednotná, které organizace na její jednotnost dohlížejí a tento jazyk a jeho kulturu dále rozšiřují.

     Určeno pro
     Žáky základních a středních škol

     Počet volných přednášek na následující měsíc
     4 přednášky

     Místo, kde aktivita proběhne
     Filozofická fakulta OU, katedra romanistiky, Mlýnská ul., Ostrava

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     Mgr. Petr Šlechta

     K dispozici: 9      Literární toulky Amerikou

      DÉLKA: 60 min.
      KAPACITA: 50 lidí

      Popis aktivity

      Přednáška vás zavede na různá místa Spojených států, která jsou neodlučitelně spjata s významnými osobnostmi americké literatury nebo jejich díly, případně která se stala pro ně silným inspiračním zdrojem. Během ní navštívíme nejrůznější regiony USA, ať již Novou Anglii, v níž byly v koloniálních dobách položeny základy americké literatury, přes Faulknerův americký Jih, Středozápad až po pacifické západní pobřeží. Zavítáme do míst M. Twaina, W. Whitmana, J. Londona, J. Steinbecka, E. Hemingwaye, básníků Chicagské renesance, beatniků a celé řady dalších autorů. Cestopisná a literární přednáška v jednom je doplněna vlastními fotografiemi přednášejícího.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Odpovědná osoba
      doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

      K dispozici: 1       Nejdůležitější milníky historie německy mluvících zemí

       DÉLKA: 60 min.
       KAPACITA: 50 lidí

       Popis aktivity

       Přednáška představuje velmi názornou a hravou formou dějiny německy mluvících zemí. Její samozřejmou součástí jsou autentické ukázky a interaktivní cvičení. Pozornost je zaměřena především na oblasti, které mohou žáci SŠ využít při přípravě na maturitní zkoušku.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba
       doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

       Žádná volná místa        Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost

        DÉLKA: 60 min.
        KAPACITA: 50 lidí

        Popis aktivity

        Po celá staletí sloužila v Čechách a na Moravě jako prostředek komunikace vedle češtiny také němčina. Jak vznikla tato česko-německá dvojjazyčnost? Jak se měnilo postavení němčiny v průběhu let? Jak ovlivnila němčina češtinu? Najdeme její vliv i v současném jazyce? Přednáška nabízí odpovědi na tyto otázky i zamyšlení nad tím, jakou roli hraje němčina v dnešní české společnosti.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        Dle domluvy s lektorem

        Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba
        prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

        Žádná volná místa         Polsko – jazyk, kultura i historie našich severních sousedů (možnost zaměření na konkrétní témata a oblasti)

         DÉLKA: 45 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         Přednáška s prezentací seznámí studenty se základními milníky historie Polska, nabídne také pohled do zdejší kultury, přiblíží polské reálie, nejvýznamější osobnosti, památky a turistické zajímavosti. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

         Určeno pro
         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         Dle domluvy s lektorem

         Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

         Odpovědná osoba
         PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

         K dispozici: 2          Různorodé podoby americké židovské literatury

          DÉLKA: 60 min.
          KAPACITA: 50 lidí

          Popis aktivity

          Cílem přednášky je představit americkou židovskou literaturu v její různorodosti. V historickém kontextu poukáže na její specifika, přičemž na příkladech spletitých osudů imigrantských autorů neopomene osvětlit její evropské kořeny. Seznámí studenty s nejvýraznějšími osobnostmi moderní americké židovské literatury a její významnou součástí – literaturou zachycující tragické období holocaustu.

          Určeno pro
          Studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne
          Dle domluvy s lektorem

          Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou. Po domluvě s lektorem je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce.

          Kdy je možné přednášku realizovat
          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

          Odpovědná osoba
          doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

          K dispozici: 2           Slované a jejich jazyky. Jak známe, či neznáme své „příbuzné“?

           DÉLKA: 45 min.
           KAPACITA: 100 lidí

           Popis aktivity
           Vzdělávací přednáška

           Určeno pro
           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne
           Dle domluvy s lektorem

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

           Odpovědná osoba
           doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

            

           K dispozici: 1            Tváře češtiny. Jak se liší „češtiny“ územně i společensky

            DÉLKA: 45 min.
            KAPACITA: 35 lidí

            Popis aktivity

            V přednášce s prezentací ve formátu PowerPoint se provádí rozrůznění českého národního jazyka na spisovné a nespisovné útvary (na dialekty vč. interdialektu „obecná čeština“ a na sociolekty). Pozornost je věnována jednotlivým nářečním skupinám, podrobněji skupině slezské. Výklad doprovází četné mapky a ukázky nářeční mluvy. V závěru je zmínka o postojích Čechů (Moravanů, Slezanů) k nespisovným útvarům českého jazyka a o aktuální literatuře k tématu.

            Určeno pro
            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne
            Dle domluvy s lektorem

            Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

            Kdy je možné přednášku realizovat
            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

            Odpovědná osoba
            doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

            K dispozici: 35             Varianty angličtiny v bývalých britských koloniích

             DÉLKA: 45 min.
             KAPACITA: 30 lidí

             Popis aktivity

             Britská a americká angličtina jsou jen dvěma z mnoha variant tohoto světového jazyka. Společně si představíme další varianty, zejména ty, jimiž se hovoří v bývalých britských koloniích. Ukážeme si jejich jazyková specifika i společenské a kulturní funkce.

             Určeno pro
             Studenty středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne
             Dle domluvy s lektorem

             Kdy je možné přednášku realizovat
             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

             Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

             Odpovědná osoba
             doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

             K dispozici: 1              Vyjadřují Češi a Němci emoce stejným způsobem?

              DÉLKA: 60 min.
              KAPACITA: 50 lidí

              Popis aktivity

              Emoce významným způsobem ovlivňují život každého z nás. Vyjádřit je můžeme jednak pomocí nejazykových prostředků, jako jsou gesta, mimika, držení těla, tak také pomocí pestré škály jazykových prostředků. Užívají se v češtině a v němčině stejné nebo odlišné jazykové prostředky? Odpověď na tuto otázku budeme společně hledat v této prakticky zaměřené přednášce, která posluchačům na vybraných příkladech emocí ukáže, jaké výzkumné metody lze v daném případě využít, přiblíží některé moderní nástroje užívané v česko-německé srovnávací jazykovědě a v neposlední řadě také představí některé zajímavé výsledky srovnání.

              Určeno pro
              Studenty středních škol

              Místo, kde aktivita proběhne
              Dle domluvy s lektorem

              Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

              Kdy je možné přednášku realizovat
              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

              Odpovědná osoba
              doc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

              Žádná volná místa               Zajímavosti z vývoje anglického jazyka

               DÉLKA: 45 min.
               KAPACITA: 30 lidí

               Popis aktivity

               Žádný živý jazyk není neměnný, všechny procházejí vývojem a platí to i pro angličtinu. Na zajímavých příkladech si ukážeme, jak angličtina vypadala v předchozích etapách svého vývoje a jak lze tyto znalosti uplatnit při studiu angličtiny současné. Zároveň si společně zavěštíme a zkusíme odhadnout, jaká budoucnost angličtinu čeká.

               Určeno pro
               Studenty středních škol

               Místo, kde aktivita proběhne
               Dle domluvy s lektorem

               Kdy je možné přednášku realizovat
               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

               Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

               Odpovědná osoba
               doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

               K dispozici: 1                Základy polštiny

                DÉLKA: 45 min.
                KAPACITA: 30 lidí

                Popis aktivity

                Přednáška seznámí studenty historií polštiny, druhého nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Pozornost je věnována zvláštnostem polské výslovnosti, pravopisu a základům gramatiky, mj. v porovnání s češtinou. Studenti si také osvojí základní konverzační obraty nebo slovní zásobu dané zvoleného tématu.

                Určeno pro
                Studenty středních škol

                Místo, kde aktivita proběhne
                Dle domluvy s lektorem

                Kdy je možné přednášku realizovat
                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                Odpovědná osoba
                PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

                K dispozici: 1                 Základy překladu a tlumočení

                 DÉLKA: 45 min.

                 Popis aktivity

                 Přednáška seznámí posluchače se základní teorií překladu a ústního tlumočení. Prezentace srovná oba druhy převodu psaných a mluvených textů, představí základní překladatelské a tlumočnické strategie nebo postupy typické např. pro převod uměleckých textů nebo simultánní tlumočení. Součástí budou také praktické ukázky – textové, obrazové, audiovizuální. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

                 Určeno pro
                 Studenty středních škol

                 Místo, kde aktivita proběhne
                 Dle domluvy s lektorem

                 Kdy je možné přednášku realizovat
                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                 Odpovědná osoba
                 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

                 K dispozici: 1                  Kapacita aktivity

                  Délka aktivity

                  Online aktivity