Kalifornie a budoucnost západní civilizace

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

Současné problémy Kalifornie jsou budoucími problémy Spojených států, ne-li celého “civilizovaného” světa. Na tom se shodne řada odborníků, kteří se věnují Kalifornii. Tamější extrémní horka a masivní požáry nám ukazují, jak se v budoucnu může projevovat změna klimatu. Hollywood už dlouho zásadně formuje populární kulturu. V kalifornském Silicon Valley sídlí většina technologických gigantů (Google, Twitter, Facebook, Apple, Netlix atp.), které proměňují způsob komunikace a vlastně i životní styl. Studium Kalifornie přináší spoustu zajímavostí i podnětů k zamyšlení.

Určeno pro
Studenty středních škol

a proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem. Přednášku lze realizovat v anglickém nebo českém jazyce.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Žádná volná místa


  Potvrď, že nejsi robot

  Myslet sociologicky, vidět sociologicky

  DÉLKA: 45 min.

  Popis aktivity

  Přednáška představuje sociologii jako specifický způsob myšlení a vidění světa, který vychází ze skutečnosti, že lidé nežijí ve světě izolovaně, ale ve společnosti druhých.

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  PhDr. Roman Vido, Ph.D. 

  Žádná volná místa


   Potvrď, že nejsi robot

   Nekonečný boj o volební právo v USA

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 100 lidí

   Popis aktivity

   Ústava Spojených států amerických občanům výslovně nezaručuje volební právo. Při vzniku země jej považovali otcové zakladatelé za privilegium a ještě do 20. let 19. století mohli v USA volit prakticky jen bílí muži vlastnící půdu, tedy asi 1/5 obyvatelstva; teprve nově přibývající státy do svých ústav vložily právo volit i pro nemajetné bílé muže. Po občanské válce (1861-65) a následně v roce 1920 sice volební právo dále rozšířily dodatky ústavy a v roce 1965 byl konečně schválen i samostatný zákon o volebním právu. Avšak neustále se měnící výklad zejména čtrnáctého a patnáctého dodatku ústavy, zaručujícího občanská a volební práva bývalým otrokům, umožňuje jednotlivým státům už století a půl systematicky diskriminovat především etnické minority a omezovat jejich právo volit. Volební právo je zpolitizovaným tématem, protože otázka, zda se jedná o právo či privilegium zůstává nezodpovězená. Zásadní roli v tomto vývoji pak hraje i Nejvyšší soud USA, na jehož půdě se od občanské války část boje o občanská práva části Američanů odehrává.

   Určeno pro
   Studenty středních školy

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Kdy je možné přednášku realizovat

   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

   Odpovědná osoba
   Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

    

   Žádná volná místa


    Potvrď, že nejsi robot

    Rozdělená americká společnost

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 100 lidí

    Popis aktivity

    Často nyní v médiích slyšíme, že společnost ve Spojených státech amerických se polarizuje, že je rozdělená. Obecně platí, že USA představují zeměpisně a společensky opravdu různorodý stát a příčiny rozdělené společnosti lze nalézt ve společensko-kulturních otázkách (často vedoucích k tzv. kulturním válkám), socio-ekonomické oblasti, otázce vztahů mezi etnickými a náboženskými skupinami, pohlavími, generacemi a společenskými třídami. To vše se v USA promítá do politické a mediální sféry, která je z ideologických a mocenských důvodů rovněž rozdělená více než v minulosti. V přednášce a následné diskuzi se proto podíváme na klíčová témata, která dlouhodobě i v současné době americkou společnost nejvíce štěpí, a na to, jaký dopad mají na americkou politiku – a politika a média na ně.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Kde daná aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Odpovědná osoba
    Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

    Žádná volná místa


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity