Centrum Ostravy – Popel nebo Fénix

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská centra představují obvykle to nejcennější, čím města disponují. Jsou centrem kultury, obchodu, shromažďování, dopravy a dalších funkcí. Centrum Ostravy dlouhodobě strádalo po otevření obchodního centra Nová Karolina, kdy se postupně změnilo v město duchů. Jak je na tom centrum Ostravy nyní? Jaká je jeho budoucnost? Komentovaná prohlídka po městském centru Ostravy, kdy jsou studentům ukázány nejzajímavější intervence do městského prostoru. Cílem je studentům osvětlit problematiku městského plánování. V průběhu prohlídky navštívíme místa jako Nová Karolina Park, Stodolní ulici, Černou louku a Malou Kodaň.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

Žádná volná místa

Hrůzy hrušova

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská část Hrušov kdysi představovala jednu z výstavních částí města Ostravy s bohatým kulturním životem. Dnes je tato část města na okraji zájmu a pomalu upadá v zapomnění, co zapříčinilo tuto proměnu? Hrůzy Hrušova je organizováno jako komentovaná exkurze po této městské části. Přiblížíme Vám historii této oblasti a příčiny postupného úpadku. Cílem exkurze je studentům osvětlit prostorové vztahy v lokalitě a vysvětlit, proč je potřeba opatrně přistupovat při plánování měst.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

K dispozici: 1

Vítkovice – Od továrny po město

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská část Vítkovice původně vznikla jako místo pro život pracovníků okolních průmyslových závodů. Postupně se z Vítkovic vyvinula městská část s typickým architektonickým stylem. S nynější proměnou Dolní oblasti Vítkovic dochází k transformaci továrny v městskou část, propojí někdy DOV Vítkovice s městským centrem? Ukážeme Vám zákoutí Vítkovic, představíme, jak se tato městská část vyvíjela a následně Vás provedeme po Dolní oblasti Vítkovic, kde představíme vizi do budoucna. Součástí exkurze je kritický pohled na jednotlivé realizované projekty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu