Centrum Ostravy – Popel nebo Fénix

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská centra představují obvykle to nejcennější, čím města disponují. Jsou centrem kultury, obchodu, shromažďování, dopravy a dalších funkcí. Centrum Ostravy dlouhodobě strádalo po otevření obchodního centra Nová Karolina, kdy se postupně změnilo v město duchů. Jak je na tom centrum Ostravy nyní? Jaká je jeho budoucnost? Komentovaná prohlídka po městském centru Ostravy, kdy jsou studentům ukázány nejzajímavější intervence do městského prostoru. Cílem je studentům osvětlit problematiku městského plánování. V průběhu prohlídky navštívíme místa jako Nová Karolina Park, Stodolní ulici, Černou louku a Malou Kodaň.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

K dispozici:  Hrůzy hrušova

  DÉLKA: 120 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Městská část Hrušov kdysi představovala jednu z výstavních částí města Ostravy s bohatým kulturním životem. Dnes je tato část města na okraji zájmu a pomalu upadá v zapomnění, co zapříčinilo tuto proměnu? Hrůzy Hrušova je organizováno jako komentovaná exkurze po této městské části. Přiblížíme Vám historii této oblasti a příčiny postupného úpadku. Cílem exkurze je studentům osvětlit prostorové vztahy v lokalitě a vysvětlit, proč je potřeba opatrně přistupovat při plánování měst.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

  K dispozici:   Jak vytvořit vlastní mapu světa

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Na příkladu mapy světa se studenti seznámí se základními možnostmi tvorby map v geografickém informačním systému. Vyzkoušíme si zobrazit naši planetu na mapě v několika zobrazeních a zkusíme vizualizovat některé tematické vrstvy jako oceány, řeky, jezera, hranice států či největší města. Výsledkem bude sestavená vlastní mapa, kterou si studenti vyexportují do PDF či obrázku.

   Určeno pro

   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne

   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat

   Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Luděk Krtička, PhD.

   K dispozici: 2    Máme plán – tvorba územního plánu obce

    DÉLKA: 120 min.
    KAPACITA: 15 lidí

    Popis aktivity

    V rámci workshopu bude studentům představeno územní plánování – základní nástroj plánování rozvoje obcí. Hlavní část workshopu spočívá ve hraní deskové hry Máme plán.

    Určeno pro

    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne

    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat

    Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D, Mgr. Alex Nováček, Ph.D

    K dispozici:     Učitelem zeměpisu na zkoušku

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 20 lidí

     Popis aktivity

     Studenti si vyzkoušejí několik aktivit (didaktické hry, aplikace – dle věku žáků), které by mohli použít při výuce zeměpisu, rozhodnou-li se stát učitelem zeměpisu. Také se seznámí s obecným rámcem studia připravujícího budoucí vzdělavatele.

     Určeno pro

     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne

     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat

     Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba

     RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.

     K dispozici: 3      Vítkovice – Od továrny po město

      DÉLKA: 120 min.
      KAPACITA: 30 lidí

      Popis aktivity

      Městská část Vítkovice původně vznikla jako místo pro život pracovníků okolních průmyslových závodů. Postupně se z Vítkovic vyvinula městská část s typickým architektonickým stylem. S nynější proměnou Dolní oblasti Vítkovic dochází k transformaci továrny v městskou část, propojí někdy DOV Vítkovice s městským centrem? Ukážeme Vám zákoutí Vítkovic, představíme, jak se tato městská část vyvíjela a následně Vás provedeme po Dolní oblasti Vítkovic, kde představíme vizi do budoucna. Součástí exkurze je kritický pohled na jednotlivé realizované projekty.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem

      Nelze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

      K dispozici:       Za poznáním moravských regionů – Moravské Slovácko

       DÉLKA: dle domluvy
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Exkurze do etnografické oblasti Moravského Slovácka a pohoří Bílých Karpat (specificky Horňácko) za účelem poznání hlavních charakteristik, specifik a zajímavostí v rovině fyzicko-geografické, kulturně-historické a sociálně-ekonomické. Exkurze může být jednodenní či dvoudenní a zároveň se nabízí možnost vícedenního pobytu v rámci školního výletu s širším územním záběrem na další dílčí podoblasti (Dolňácko, Podluží, Luhačovické Zálesí).

       Určeno pro

       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne

       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

       Kdy je možné přednášku realizovat

       Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba
       RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

       K dispozici:        Kapacita aktivity

        Délka aktivity

        Online aktivity