Dýchání při hře na dechový nástroj

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Tématem přednášky bude správné dýchání při hře na dechový nástroj. Budeme se věnovat metodice nácviku, seznámíte se z různými moderními pomůckami. Lektor vám představí spirometry, dýchací pytle, trenažéry dýchání a podobné pomůcky, vhodné pro správný nácvik dýchání. Dozvíte se i o cirkulovném dýchání a jeho nácviku.

Určeno pro
Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

K dispozici: 10  Inovativní postupy při nácviku skladeb na příkladu sbírky Svět malých Petra Ebena

  DÉLKA: 90 min.

  Popis aktivity

  Tématem přednášky bude představení méně obvyklých postupů při nácviku skladeb v kontextu moderní instruktivní klavírní literatury. Zabývat se budeme specifickým přístupem ke čtení notového zápisu, využitím prvků improvizace při studiu nové skladby, pochopení tektoniky skladby, vytvářením přípravných cvičení usnadňujících nácvik nového díla, technikami podporujících výrazové ztvárnění, přesnost rytmického uchopení a pochopení práce s melodikou. Ve druhé části přednášky aplikujeme teoretické znalosti na konkrétní skladby. Lektor během přednášky využívá prezentace v Powerpointu a hraje na klavír konkrétní skladby i dílčí ukázky.

  Určeno pro
  Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  doc. Eliška Novotná

  K dispozici: 3   Lidské tělo při hře na dechový nástroj

   DÉLKA: 90 min.

   Popis aktivity

   Zobrazeni vnitřních orgánů člověka pomocí magnetické rezonance při hře na dechový nástroj a využití těchto informací při praktické výuce. Seznámíme se s tím, co se děje při hraní na dechový nástroj uvnitř našeho těla. Na názorných ukázkách z magnetické rezonance a endoskopických technik uvidíme postavení, rtů, jazyka, krku, hlasivek, plic, bránice a dalších vnitřních orgánů. Letkor se pokusí ukázat na možnosti, jak těchto informací využít při praktické výuce a hře na dechový nástroj.

   Určeno pro
   Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

   Odpovědná osoba
   MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

   K dispozici: 10    Malá ruka klavíristy: fyzický nebo psychický handicap?

    DÉLKA: 60 min.

    Popis aktivity

    Tématem přednášky je pochopení fyzických předpokladů pro hru na klavír, a to především z pohledu rozpětí ruky. Zabývat se budeme tímto fenoménem z vícero úhlů pohledu, především v souvislosti s hudební představou a její realizací na klavíru, ale také v konkrétních případech prstokladových, pedalizačních, úprav textu, práce ruky ve všech jejích dílčích oblastech, a to také v souvislosti se stylem hudby, kterým se zabýváme. Přednáška obsahuje konkrétní ukázky z klavírní literatury a citace z odborné literatury dotýkající se daného tématu.

    Určeno pro
    Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    doc. Eliška Novotná

    K dispozici: 5     Moderní pomůcky pro výuku klarinetu v 21. století.

     DÉLKA: 90 min.

     Popis aktivity

     Širší pohled do možností výuky a její podpory za pomocí moderních pomůcek a softwaru. Během přednášky vás lektor seznámí s možnostmi, které v současnosti lze využít k výuce. Seznámí vás například s trenažéry dýchání, pomůckami pro správné držení klarinetu, nástroji určenými pro začínající hráče, syntetickými plátky a podobně. Dále se zaměří na softwarové možnosti. Seznámí Vás s využitím různých aplikací v mobilních telefonech i počítačích, určených pro studenty i pedagogy klarinetu.

     Určeno pro
     Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

     Odpovědná osoba
     MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

     K dispozici: 10      Tréma

      DÉLKA: 90 min.

      Popis aktivity

      Velké množství muzikantů se během svých vystoupení potýká s různými formami trémy. Někteří tuto trému zvládají a jsou schopni podat vždy vynikající výkon. Některým však tréma znemožní podat plnohodnotný výkon. Na přednášce si řekneme vše o trémě. Jak proti ní bojovat, jaké používat pro tento boj metody a jak se naučit jí zvládat.

      Určeno pro
      Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

      Odpovědná osoba
      MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

      K dispozici: 10       Základy hry na klarinet

       DÉLKA: 90 min.

       Popis aktivity

       Tématem přednášky jsou úplné základy hry na klarinet. Budeme se věnovat prvním krůčkům každého klarinetisty. Povíme si o ideálním věku, kdy začít hrát na klarinet. O možnostech nástrojů vhodných pro začátečníky. O držení nástroje, správném postavení rukou a umístění palce pravé ruky. Pozornost zaměříme také na postavení nátisku začátečníkům. Polohu zubů na hubičce, přehnutí spodního rtu pres zuby, celkový stisk čelistí a postavení jazyka. Nevynecháme ani problematiku dýchání.

       Určeno pro
       Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

       Místo, kde aktivita proběhne
       Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

       Odpovědná osoba
       MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

       K dispozici: 10        Délka aktivity

        Online aktivity