Dýchání při hře na dechový nástroj

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Tématem přednášky bude správné dýchání při hře na dechový nástroj. Budeme se věnovat metodice nácviku, seznámíte se z různými moderními pomůckami. Lektor vám představí spirometry, dýchací pytle, trenažéry dýchání a podobné pomůcky, vhodné pro správný nácvik dýchání. Dozvíte se i o cirkulovném dýchání a jeho nácviku.

Určeno pro
Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

K dispozici: 10


  Potvrď, že nejsi robot

  Inovativní postupy při nácviku skladeb na příkladu sbírky Svět malých Petra Ebena

  DÉLKA: 90 min.

  Popis aktivity

  Tématem přednášky bude představení méně obvyklých postupů při nácviku skladeb v kontextu moderní instruktivní klavírní literatury. Zabývat se budeme specifickým přístupem ke čtení notového zápisu, využitím prvků improvizace při studiu nové skladby, pochopení tektoniky skladby, vytvářením přípravných cvičení usnadňujících nácvik nového díla, technikami podporujících výrazové ztvárnění, přesnost rytmického uchopení a pochopení práce s melodikou. Ve druhé části přednášky aplikujeme teoretické znalosti na konkrétní skladby. Lektor během přednášky využívá prezentace v Powerpointu a hraje na klavír konkrétní skladby i dílčí ukázky.

  Určeno pro
  Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  doc. Eliška Novotná

  K dispozici: 3


   Potvrď, že nejsi robot

   Lidské tělo při hře na dechový nástroj

   DÉLKA: 90 min.

   Popis aktivity

   Zobrazeni vnitřních orgánů člověka pomocí magnetické rezonance při hře na dechový nástroj a využití těchto informací při praktické výuce. Seznámíme se s tím, co se děje při hraní na dechový nástroj uvnitř našeho těla. Na názorných ukázkách z magnetické rezonance a endoskopických technik uvidíme postavení, rtů, jazyka, krku, hlasivek, plic, bránice a dalších vnitřních orgánů. Letkor se pokusí ukázat na možnosti, jak těchto informací využít při praktické výuce a hře na dechový nástroj.

   Určeno pro
   Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

   Odpovědná osoba
   MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

   K dispozici: 10


    Potvrď, že nejsi robot

    Malá ruka klavíristy: fyzický nebo psychický handicap?

    DÉLKA: 60 min.

    Popis aktivity

    Tématem přednášky je pochopení fyzických předpokladů pro hru na klavír, a to především z pohledu rozpětí ruky. Zabývat se budeme tímto fenoménem z vícero úhlů pohledu, především v souvislosti s hudební představou a její realizací na klavíru, ale také v konkrétních případech prstokladových, pedalizačních, úprav textu, práce ruky ve všech jejích dílčích oblastech, a to také v souvislosti se stylem hudby, kterým se zabýváme. Přednáška obsahuje konkrétní ukázky z klavírní literatury a citace z odborné literatury dotýkající se daného tématu.

    Určeno pro
    Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    doc. Eliška Novotná

    K dispozici: 5


     Potvrď, že nejsi robot

     Délka aktivity

     Online aktivity