Franco včera dnes a zítra. Aktuální dozvuky občanské války

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Dnešní vnímání frankismu a aktuální přívrženci i odpůrci diktátorova odkazu. Debaty a spory o hodnocení diktatury. Frankův režim: vítězové a poražení, postavení žen uvnitř frankistické společnosti. Proměny frankismu v čase arežimní rodiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jiří Chalupa

K dispozici: 1  Galerie, kunstkomory a kabinety kuriozit jako obrazy světa raného novověku

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 50 lidí

  Popis aktivity

  Kunstkomory spolu s galeriemi a kabinety kuriozit představují specifický obraz světa, který jako by vypadl z Borgesových povídek, kdy jsou do jedné kategorie řazeny předměty, zpravidla přírodního či artificiálního charakteru, které mají z dnešního hlediska máloco společného. Zároveň se zakládání kunstkomor a kabinetů kuriozit stalo jedním z podnětů vývoje, který nakonec vedl ke vzniku moderních muzeí a galerií. Přednáška se v úvodu zaměří na představení a charakteristiku nejznámějších kunstkomor v Itálii a v zaalpské Evropě, přičemž hlavní náplní přednášky bude galerie a kunstkomora císaře Rudolfa II., která představuje nejvýznamnější příklad sbírky tohoto typu ve střední Evropě. Závěr přednášky bude věnován kunstkomoře a galerii arcivévody Leopolda Viléma, která se stala její nástupkyní.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  dr. Jaromír Olšovský

  K dispozici: 2   Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

   DÉLKA: 60 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity
   Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

   Odpovědná osoba
   PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

   K dispozici: 2    Od Velké francouzské revoluce k hnutí žlutých vest

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 50 lidí

    Popis aktivity

    Francie je všeobecně známá jako kolébka lidských práv. Dějiny této země, včetně událostí posledních měsíců a dní, ale také ukazují, jak křehká může být hranice mezi usilováním o svobodu a násilím. Zaměříme se na tři období francouzské historie, která tento „smyk“ směrem k agresi ilustrují: na Velkou francouzskou revoluci, rok 1968 a hnutí žlutých vest. Jak vlastně za těchto událostí vypadá Francie a kdo jsou Francouzi do nich zapojení, jak žijí, jaké jsou jejich cíle, potřeby, frustrace? Bude nás především zajímat, jaké odpovědi na tyto otázky dává literatura a obecně kulturní události dotyčných období.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    dr. Mariana Orawczak Kunešová

    Žádná volná místa     Proměny a vývoj architektury Ostravy v první polovině 20. století

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 50 lidí

     Popis aktivity

     Rozmach těžkého průmyslu v 19. století přispěl k bouřlivému rozvoji Moravské Ostravy a jeho okolí. Rychlý růst počtu obyvatel města a transformace kdysi bezvýznamného příhraničního městečka v průmyslové centrum Rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se výrazně odrazilo v podobě města a proměně jeho zástavby. Své stavby zde realizovali přední rakouští a čeští architekti a zdejší stavební kultura tak dokázala vždy rychle reagovat na aktuální stavební trendy. Přednáška se zaměří zvláště na proměnu architektury před a po I. světové válce. Tedy ukáže závislost a přímé vazby ostravské stavební praxe na Vídeň v době monarchie (pozdní historismus, secese a moderna) a následně novou poválečnou orientaci na Prahu (kubismus, tradicionalismus, funkcionalismus), spjatou s ambicemi Ostravy stát se hlavním hospodářským a kulturním centrem regionu.

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     dr. Jiří Jung

     K dispozici: 1      Technická památka

      DÉLKA: 45 min.

      Popis aktivity

      Beseda s krátkými aktivitami k tématu „technické památky na Ostravsku a práce památkáře“. Studenti se prostřednictvím řízené diskuze, ukázek z terénní práce památkáře (fotodokumentace) a video prezentace seznámí s profesí „technického“ památkáře a prohloubí si své znalosti o lokalitě, ve které žijí či studují. Cílem programu je osvěta v oblasti průmyslového dědictví Ostravy. Program by měl vést ke vzbuzení zájmu o probírané téma a o možnosti využití technických památek jako edukačního nástroje k naplnění cílů vlastní výuky.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem

      Aktivita nelze uskutečná on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

      K dispozici: 1       Umění jako válečná kořist

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 50 lidí

       Popis aktivity

       Války a dobývání nebyly vždy doprovázené jen bezuzdným ničením kulturního dědictví, ale často se umělecká díla, starožitnosti a kulturní památky stávaly cílenou válečnou kořistí. Byly stvrzením triumfu nad poraženým národem a zároveň měly obohatit soukromé či státní sbírky umění a pomoci tak budovat umělecké galerie. Přednáška se po krátkém úvodu spjatém s loupežemi uměleckých děl ve starověku a středověku zaměří na nejznámější akce daného typu v novodobých dějinách, a to drancování Prahy Švédy v roce 1648, Napoleonova válečná kořist ve formě uměleckých děl z Itálie a do třetice loupeže umění nacistickým Německem a budování Hitlerovy galerie v Linci.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba
       dr. Jiří Jung

       K dispozici: 1        Umění pro architekturu a veřejný prostor

        DÉLKA: 60 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Většina z nás denně chodí kolem řady uměleckých děl, které v minulosti protkaly ulice měst, veřejná prostranství, parky, ale rovněž interiéry významných budov, institucí a podniků. Jak se tato díla do architektury a veřejného prostoru dostala? Odkud tento fenomén pochází a kdy dosáhl největšího rozmachu? Se kterými typy a technikami se setkáváme nejčastěji? Udělejme si virtuální procházku našim městem či čtvrtí a řekněme si něco rovněž o kvalitě těchto objektů a významu jejich ochrany. Připomeneme si i významné projekty z posledního desetiletí, které se tímto fenoménem zabývají.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        Místo bude určeno na základě dohody s lektorem.

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba

        Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

        K dispozici: 1         Kapacita aktivity

         Délka aktivity

         Online aktivity