Franco včera dnes a zítra. Aktuální dozvuky občanské války

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Dnešní vnímání frankismu a aktuální přívrženci i odpůrci diktátorova odkazu. Debaty a spory o hodnocení diktatury. Frankův režim: vítězové a poražení, postavení žen uvnitř frankistické společnosti. Proměny frankismu v čase arežimní rodiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jiří Chalupa

K dispozici: 1


  Potvrď, že nejsi robot

  Galerie, kunstkomory a kabinety kuriozit jako obrazy světa raného novověku

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 50 lidí

  Popis aktivity

  Kunstkomory spolu s galeriemi a kabinety kuriozit představují specifický obraz světa, který jako by vypadl z Borgesových povídek, kdy jsou do jedné kategorie řazeny předměty, zpravidla přírodního či artificiálního charakteru, které mají z dnešního hlediska máloco společného. Zároveň se zakládání kunstkomor a kabinetů kuriozit stalo jedním z podnětů vývoje, který nakonec vedl ke vzniku moderních muzeí a galerií. Přednáška se v úvodu zaměří na představení a charakteristiku nejznámějších kunstkomor v Itálii a v zaalpské Evropě, přičemž hlavní náplní přednášky bude galerie a kunstkomora císaře Rudolfa II., která představuje nejvýznamnější příklad sbírky tohoto typu ve střední Evropě. Závěr přednášky bude věnován kunstkomoře a galerii arcivévody Leopolda Viléma, která se stala její nástupkyní.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  dr. Jaromír Olšovský

  K dispozici: 2


   Potvrď, že nejsi robot

   Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

   DÉLKA: 60 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity
   Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

   Odpovědná osoba
   PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

   K dispozici: 3


    Potvrď, že nejsi robot

    Od Velké francouzské revoluce k hnutí žlutých vest

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 50 lidí

    Popis aktivity

    Francie je všeobecně známá jako kolébka lidských práv. Dějiny této země, včetně událostí posledních měsíců a dní, ale také ukazují, jak křehká může být hranice mezi usilováním o svobodu a násilím. Zaměříme se na tři období francouzské historie, která tento „smyk“ směrem k agresi ilustrují: na Velkou francouzskou revoluci, rok 1968 a hnutí žlutých vest. Jak vlastně za těchto událostí vypadá Francie a kdo jsou Francouzi do nich zapojení, jak žijí, jaké jsou jejich cíle, potřeby, frustrace? Bude nás především zajímat, jaké odpovědi na tyto otázky dává literatura a obecně kulturní události dotyčných období.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    dr. Mariana Orawczak Kunešová

    Žádná volná místa


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity