Inovativní postupy při nácviku skladeb na příkladu sbírky Svět malých Petra Ebena

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Tématem přednášky bude představení méně obvyklých postupů při nácviku skladeb v kontextu moderní instruktivní klavírní literatury. Zabývat se budeme specifickým přístupem ke čtení notového zápisu, využitím prvků improvizace při studiu nové skladby, pochopení tektoniky skladby, vytvářením přípravných cvičení usnadňujících nácvik nového díla, technikami podporujících výrazové ztvárnění, přesnost rytmického uchopení a pochopení práce s melodikou. Ve druhé části přednášky aplikujeme teoretické znalosti na konkrétní skladby. Lektor během přednášky využívá prezentace v Powerpointu a hraje na klavír konkrétní skladby i dílčí ukázky.

Určeno pro
Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Eliška Novotná

K dispozici: 3


  Potvrď, že nejsi robot

  Malá ruka klavíristy: fyzický nebo psychický handicap?

  DÉLKA: 60 min.

  Popis aktivity

  Tématem přednášky je pochopení fyzických předpokladů pro hru na klavír, a to především z pohledu rozpětí ruky. Zabývat se budeme tímto fenoménem z vícero úhlů pohledu, především v souvislosti s hudební představou a její realizací na klavíru, ale také v konkrétních případech prstokladových, pedalizačních, úprav textu, práce ruky ve všech jejích dílčích oblastech, a to také v souvislosti se stylem hudby, kterým se zabýváme. Přednáška obsahuje konkrétní ukázky z klavírní literatury a citace z odborné literatury dotýkající se daného tématu.

  Určeno pro
  Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  doc. Eliška Novotná

  K dispozici: 5


   Potvrď, že nejsi robot

   Obyčejné věci

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 50 lidí

   Popis aktivity

   Workshop s názvem „Obyčejné věcí“ byl zaměřen na téma transformace běžných předmětů, které nás obklopují, do nových vztahů, kontextů a forem v médiu malby, kresby, koláže atd.
   S použitím tradičních i netradičních postupů si studenti vyzkoušejí malbu, práci s šablonami, vytváření vizuálních struktur s využitím běžných „hobby“ nástrojů prostředků i možnost kombinace tradiční volné tvorby s postprodukčními postupy.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   MgA. Jiří Kuděla, Ph.D., Ivo Sumec

   K dispozici: 2


    Potvrď, že nejsi robot

    Kapacita aktivity

    Délka aktivity

    Online aktivity