Jak napsat odborný text

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Jak napsat odborný text je představit studentům zásady výstavby a formální úpravy odborných textů. Úvodní část se zaměří na pravopisnou rovinu textů, zejména na oblast pravopisu syntaktického (interpunkční znaménka a jejich správné užití, syntaktické chyby, stylistické nedostatky atd.). Dále budou představeny principy horizontálního a vertikálního členění odborných textů, zásady pro jejich formální úpravu a práce se sekundárními zdroji, včetně jejich parafráze a vřazení do vlastního textu či správné citace. Důraz bude kladen na nácvik praktických dovedností a řešení konkrétních problémů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D., Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Žádná volná místa


  Potvrď, že nejsi robot

  Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 25 lidí

  Popis aktivity
  Slamotrus, chřípoprach, učna a další. Na základě práce s texty různého stáří se studenti seznámí s brusičskými zásahy do jazyka a s neumělým doplňováním slovní zásoby. Jakým způsobem puristé pracovali? Jaké jazykové jevy se snažili vymýtit a proč? Bylo jejich neologizování vždy tak neústrojné? A můžeme dnes jejich snahy vůbec hodnotit kladně? Studenti sami budou mít možnost brusičskou praxi zhodnotit a přemýšlet nad ní v kontextu dané historické epochy (baroko, národní obrození, konec 19. století atd.).

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Kde daná aktivita proběhne
  FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

  Žádná volná místa


   Potvrď, že nejsi robot

   Jazykové korpusy a jejich využití v praxi

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 25 lidí

   Popis aktivity

   Seminář Jazykové korpusy a jejich využití v praxi je určen studentům středních škol, kteří mají zájem prohloubit si znalosti v oblasti moderních lingvistických nástrojů. Jazykový korpus je rozsáhlá kolekce autentických textů, které jsou digitalizovány a uspořádány v jednotném formátu tak, aby umožňovaly snadné vyhledávání jazykových jevů.  Seminář je konkrétně zaměřen na práci s Českým národním korpusem (ČNK). První část semináře bude věnována vysvětlení základních termínů (např. frekvence, lemma, tag, kolokace apod.). V druhé části se pak studenti naučí pracovat s vybranými nástroji ČNK (např. Slovo v kostce, SyD, Kontext nebo KWords). Cílem semináře je poskytnout studentům základní přehled o možnostech využití jazykových korpusů v praxi. V případě zájmu je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Kde daná aktivita proběhne
   FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

   Odpovědná osoba
   Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

    

   K dispozici: 1


    Potvrď, že nejsi robot

    Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 25 lidí

    Popis aktivity
    Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Kde daná aktivita proběhne
    FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

    Žádná volná místa


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity