Cesta vody

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma koloběhu vody v přírodním i městském prostředí.  Co se děje s vodní kapkou, když vypadne z oblaku? Je její cesta zajímavější v přírodním prostředí anebo v rušném, zastaveném prostředí měst? Jsme její cestu schopni zachytit a máme nástroje, které nám umožňují koloběh vody předpovídat? Prozkoumejte s námi tuto cestu a poznejte schopnosti člověka koloběh vody ovlivnit.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

K dispozici: 1


  Potvrď, že nejsi robot

  Chytrá města a regiony – teorie, praxe, realita

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Již více než 10 let probíhá diskuse odborníků v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů k problematice takzvaných chytrých měst či chytrých regionů (smart cities), a to celosvětově. Přednáška s diskusí představí koncept chytrých měst a bude zaměřena jak na teorii a její konstruktivní kritickou reflexi, tak na praktické příklady naplňování konceptu chytrých měst konkrétními projekty v zahraničí a Česku.

  Určeno pro

  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne

  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat

  Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba

  doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

  K dispozici: 2


   Potvrď, že nejsi robot

   Demokracie a lidská práva v Africe

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Subsaharská Afrika je často vnímána jako region, který je neustále zmítaný konflikty a kde dochází k častému porušování lidských práv. Přednáška se zaměří na vývoj demokracie v postkoloniální Africe, jejích tradičních podob, ale především současným demokratizačním snahám v regionu. Důraz bude kladen také na problematiku dodržování lidských práv a roli Africké unie v této oblasti. Přednáška bude doplněna konkrétními příklady ze současné Afriky a prostor bude rovněž věnován diskusi.

   Určeno pro

   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne

   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat

   Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.

   K dispozici: 2


    Potvrď, že nejsi robot

    Energetika pro 21. století

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Prezentace se zaměří na prostorové rozmístění hlavních typů obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku, bariéry a příležitosti podmiňující jejich rozvoj, energetickou tranzici a přechod k nízkouhlíkové společnosti.

    Určeno pro

    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne

    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat

    Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba

    Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

    K dispozici: 2


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity