Cesta vody

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma koloběhu vody v přírodním i městském prostředí.  Co se děje s vodní kapkou, když vypadne z oblaku? Je její cesta zajímavější v přírodním prostředí anebo v rušném, zastaveném prostředí měst? Jsme její cestu schopni zachytit a máme nástroje, které nám umožňují koloběh vody předpovídat? Prozkoumejte s námi tuto cestu a poznejte schopnosti člověka koloběh vody ovlivnit.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

K dispozici: 1  Chytrá města a regiony – teorie, praxe, realita

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Již více než 10 let probíhá diskuse odborníků v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů k problematice takzvaných chytrých měst či chytrých regionů (smart cities), a to celosvětově. Přednáška s diskusí představí koncept chytrých měst a bude zaměřena jak na teorii a její konstruktivní kritickou reflexi, tak na praktické příklady naplňování konceptu chytrých měst konkrétními projekty v zahraničí a Česku.

  Určeno pro

  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne

  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat

  Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba

  doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

  K dispozici: 2   Demokracie a lidská práva v Africe

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Subsaharská Afrika je často vnímána jako region, který je neustále zmítaný konflikty a kde dochází k častému porušování lidských práv. Přednáška se zaměří na vývoj demokracie v postkoloniální Africe, jejích tradičních podob, ale především současným demokratizačním snahám v regionu. Důraz bude kladen také na problematiku dodržování lidských práv a roli Africké unie v této oblasti. Přednáška bude doplněna konkrétními příklady ze současné Afriky a prostor bude rovněž věnován diskusi.

   Určeno pro

   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne

   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat

   Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.

   K dispozici: 2    Energetika pro 21. století

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Prezentace se zaměří na prostorové rozmístění hlavních typů obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku, bariéry a příležitosti podmiňující jejich rozvoj, energetickou tranzici a přechod k nízkouhlíkové společnosti.

    Určeno pro

    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne

    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat

    Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba

    Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

    K dispozici: 2     Evropská unie-minulost, přítomnost a budoucnost

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     Od konce Druhé světové války hledají evropští politici a zainteresovaní odborníci i občané odpověď na otázku „Jak organizovat vztahy mezi národními státy v Evropě, aby byl dlouhodobě zajištěn mír a prosperita?“. Odpovědí byl a je proces evropské integrace, který má své zastánce i odpůrce. Přednáška s následnou diskusí představí historické pozadí evropského integračního procesu, jeho aktuální stav a možné alternativní vývojové perspektivy.

     Určeno pro

     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne

     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat

     Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba

     doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

     K dispozici: 4      Geografie v praxi

      DÉLKA: 90 min.
      KAPACITA: 30 lidí

      Popis aktivity

      Cílem přednášky je představit studentům praktický průmět geografie do oblasti praxe a možnosti budoucího pracovního uplatnění po studiu geografie na vysoké škole.

      Určeno pro

      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne

      Dle domluvy s lektorem

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat

      Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba

      Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

      K dispozici: 2       Hydrologické extrémy – povodeň a sucho

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Vzdělávací přednáška na téma přírodních katastrof, které způsobují výrazné ekonomické škody i ztráty na lidských životech. Co je to povodeň a kdy nastává sucho? Jakým způsobem je možné tyto dva jevy hodnotit a je vůbec možné předpovídat jejich výskyt? Jaké opatření máme k dispozici abychom snížili dopady těchto extrému na prostředí, ve kterém člověk žije? Vydejte se s námi do tajů hydrologie, vědy, která se snaží tyto otázky odpovědět.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne

       Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba

       Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

       K dispozici: 2        Kalaallit Nunaat – Země Gróňanů

        DÉLKA: 90 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Grónsko je autonomním teritoriem Dánského království. Historie, kultura a jazyk grónských Inuitů se od obyvatel pevninského Dánska ovšem zcela odlišují. Grónsko navíc zaujímá 97 % rozlohy Dánska a ustupující ledovec slibuje bohaté zásoby nerostných surovin. Gróňané tak stále častěji skloňují myšlenku politické nezávislosti. Cílem přednášky je seznámit posluchače s mezinárodním postavením Grónska v kontextu postupující klimatické změny a s aspekty života grónských Inuitů, o kterém u nás stále převládá řada zkreslených představ. Přednáška je doplněna cestovatelskými zážitky, fotografiemi a poznatky z rozhovorů s poslanci grónského parlamentu a obyvateli hlavního města Nuuku.

        Určeno pro

        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne

        Dle domluvy s lektorem

        Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat

        Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba

        Mgr. Adam Kočí

        K dispozici: 2         Klimatické změny a jejich vliv na přírodní extrémy

         DÉLKA: 90 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         Změny klimatu hýbou celou společností a otevírají mnoho nezodpovězených otázek, o které se přou odborníci, politici, i laická veřejnost. Jejich dopad se odráží i na krajině, ve které žijeme. Pozorujeme častější přívalové povodně, zaznamenáváme extrémně suchá období, v přímořských oblastech se lidé bojí extrémních hurikánů a ve vysokých pohořích tají horské ledovce. Podíváme se na to, jak změny klimatu měnily krajinu v historii a jak na ně krajina reaguje dnes. Zjistíme, jaká nás čeká budoucnost z hlediska přírodních extrémů na základě klimatických scénářů. Dozvíme se, zda lidská společnost může dopadům klimatických změn na přírodu zabránit, nebo alespoň zmírňovat jejich dopady a škody.

         Určeno pro
         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne

         Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

         Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

         Odpovědná osoba

         Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

         K dispozici: 2          Kolonialismus a dekolonizace v subsaharské Africe

          DÉLKA: 90 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity

          Kolonialismus byl proces, který zejména v průběhu 18. až 20. století významně ovlivnil podobu afrického kontinentu. Ačkoliv dekolonizace proběhla ve většině zemí subsaharské Afriky již před více než padesáti lety, přesto charakter koloniální správy v mnohém ovlivňuje dodnes hranice států, zaměření jejich ekonomik, ale často i kulturu a jazyk. Přednáška bude zaměřena na koloniální dějiny subsaharské Afriky, charakter dekolonizace a pozůstatky kolonialismu, s nimiž se můžeme v Africe setkat dodnes.

          Určeno pro

          Studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne

          Dle domluvy s lektorem

          Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

          Kdy je možné přednášku realizovat

          Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

          Odpovědná osoba

          doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

          K dispozici: 3           Komu patří Arktida?

           DÉLKA: 90 min.
           KAPACITA: 30 lidí

           Popis aktivity

           Arktida již dávno není pouze místem dobrodružných polárních expedic. Dnes vstupuje do povědomí především jako region nejcitelněji zasažený klimatickou změnou. Tající ledy Severního ledového oceánu odkrývají zásoby nerostných surovin, nové námořní trasy i poslední části nerozděleného světového území. Způsobují ale rovněž nenávratné škody v křehkém polárním ekosystému a ohrožují čtyři miliony tamějších obyvatel. Cílem přednášky je představit studentům význam regionu Arktidy v kontextu aktuální geopolitické situace a vlastních poznatků z regionů za severním polárním kruhem – Grónska a Laponska.

           Určeno pro

           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne

           Dle domluvy s lektorem

           Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

           Kdy je možné přednášku realizovat

           Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

           Odpovědná osoba

           Mgr. Adam Kočí

           K dispozici: 2            Neuznané státy na současné mapě světa

            DÉLKA: 90 min.
            KAPACITA: 30 lidí

            Popis aktivity

            Vedle klasických států s širokým mezinárodním uznáním existují v současném světě také entity, které jsou sice schopné v mnoha ohledech jako státy fungovat, ale širší mezinárodní uznání jim chybí. Takové entity označujeme jako neuznané či de facto státy. V současné době se mezi ně řadí např. Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Podněstří, Severní Kypr či Somaliland. Přednáška bude zaměřena na faktory, jež vedly k jejich vzniku a zasadí dopady jejich existence nejen na mezinárodní systém, ale také na každodenní život jejich obyvatel.

            Určeno pro

            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne

            Dle domluvy s lektorem

            Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

            Kdy je možné přednášku realizovat

            Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

            Odpovědná osoba

            doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

            K dispozici: 2             Politická geografie Indopacifické Asie

             DÉLKA: 90 min.
             KAPACITA: 30 lidí

             Popis aktivity

             Těžiště světové ekonomiky a politiky se začátkem 21. století přesunulo ze severoatlantické do indo-pacifické oblasti Asie, v níž sídlí více než polovina obyvatel planety. Mimořádně rozmanitý region, ve kterém u sebe sousedí asijské úspěšné moderní a mocné státy a taky chudé rozvojové státy v tranzici, je místem dynamické bezpečnostní situace. Proč je region Indopacifické Asie významný a proč bychom se jím měli zabývat ve středoevropském prostoru? Přednáška představí vybraná témata, jakož i reflektuje postoje EU.

             Určeno pro

             Studenty středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne

             Dle domluvy s lektorem

             Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

             Kdy je možné přednášku realizovat

             Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.
             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

             Odpovědná osoba

             Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

             K dispozici: 2              Rozvoj zemí globálního Jihu

              DÉLKA: 90 min.
              KAPACITA: 30 lidí

              Popis aktivity

              V zemích globálního Jihu, dříve nazývaných jako země třetího světa či rozvojové země, žije většina obyvatel naší planety. V posledních dvaceti letech se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející regiony, přesto však ve většině ukazatelů kvality života jejich společnosti významně zaostávají za zeměmi Evropy. Přednáška bude zaměřena na představení současného stavu naplňování cílů udržitelného rozvoje v zemích Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Tichomoří.

              Určeno pro

              Studenty středních škol

              Místo, kde aktivita proběhne

              Dle domluvy s lektorem

              Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

              Kdy je možné přednášku realizovat

              Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

              Odpovědná osoba

              doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

              K dispozici: 3               Ruská agrese na Ukrajině – co bude dál?

               DÉLKA: 90 min.
               KAPACITA: 30 lidí

               Popis aktivity

               Ukrajina je stát s tisíciletou historií a Ukrajinci nejsou Rusové. Rusko tuto skutečnost není schopno uznat a snaží se tuto Ukrajinu zničit silou. Dnešní ruský režim už vykazuje jasné rysy fašismu i nacismu a stal se nebezpečný pro celou Evropu. Jak bude vypadat svět v dalších dekádách? Je několik vizí budoucnosti.

               Určeno pro

               Studenty středních škol

               Místo, kde aktivita proběhne

               Dle domluvy s lektorem

               Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

               Kdy je možné přednášku realizovat

               Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

               Odpovědná osoba

               prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

               K dispozici: 1                Rusko-ukrajinský konflikt v geopolitických a historických souvislostech

                DÉLKA: 90 min.
                KAPACITA: 30 lidí

                Popis aktivity

                Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá, že je kvůli ní ochotno vést válku? Je Ukrajina umělý stát, nebo má svou historickou tradici státnosti? Jaký je historický vztah mezi Rusy a Ukrajinci a proč část obyvatel Ukrajiny mluví rusky? Jaké nástroje Rusko používá, aby si zajišťovalo vliv ve svém “blízkém zahraničí”?

                Určeno pro

                Studenty středních škol

                Místo, kde aktivita proběhne

                Dle domluvy s lektorem

                Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                Kdy je možné přednášku realizovat

                Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                Odpovědná osoba

                doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

                K dispozici: 3                 Rwanda – země tisíců kopců

                 DÉLKA: 90 min.
                 KAPACITA: 30 lidí

                 Popis aktivity

                 Rwanda, země tisíců kopců, jak rádi říkají místní, je jeden z nejmenších a také nejzalidněnějších států na africkém kontinentě. Díky svému hornatému povrchu je často označována Švýcarskem Afriky. Se Švýcarskem ovšem tato země nemá společné jen hory, ale také nejmenší míru korupce v celé Africe. Jak vypadá země, kde v roce 1994 proběhla jedna z největších genocid od druhé světové války a jakým způsobem se těží minerály používané pro výrobu mobilních telefonů?

                 Určeno pro

                 Studenty středních škol

                 Místo, kde aktivita proběhne

                 Dle domluvy s lektorem

                 Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                 Kdy je možné přednášku realizovat

                 Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                 Odpovědná osoba

                 Mgr. Jan Macháček, Ph.D.

                 K dispozici: 2                  Sčítání lidu v minulosti, současnosti a budoucnosti

                  DÉLKA: 90 min.
                  KAPACITA: 30 lidí

                  Popis aktivity

                  Sčítání lidu je aktivita, se kterou se setkává každý. Pro fungování státu má nesporný význam, který je však často zastřen nejrůznějšími mýty a polopravdami. Mezi námi žije docela početná skupina jeho rozhodných odpůrců. Přednáška seznámí posluchače se smyslem sčítání i s jeho proměnami v čase na příkladech z různých zemí světa, ale především u nás. Můžeme se sčítání vzdát? Odpověď zní ano, můžeme, pokud ho dokážeme nahradit databázemi, které se už dnes intenzivně budují. Ale dokud ty databáze nebudou propojené a zcela spolehlivé, sčítání lidu bude probíhat i nadále, i když zřejmě ve stále se zmenšujícím rozsahu.

                  Určeno pro

                  Studenty středních škol

                  Místo, kde aktivita proběhne

                  Dle domluvy s lektorem

                  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                  Kdy je možné přednášku realizovat

                  Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                  Odpovědná osoba

                  prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

                  K dispozici: 3                   Smršťující se města a regiony – příčiny a důsledky

                   DÉLKA: 90 min.
                   KAPACITA: 30 lidí

                   Popis aktivity

                   V rámci procesu ekonomických a politických změn v zemích střední Evropy od roku 1989 dochází k polarizaci mezi úspěšnými a neúspěšnými městy a regiony. Úspěšnost změn můžeme zjednodušeně měřit ukazateli demografického a ekonomického vývoje, přičemž neúspěšná města a regiony ztrácejí obyvatelstvo i pracovní místa. Tato méně úspěšná města nazýváme zmenšujícími se či smršťujícími se městy a jejich řídící orgány musí na tuto situaci reagovat. Přednáška se zaměří na vybrané příčiny a důsledky tohoto smršťování a na průmět do politických iniciativ, zejména na příkladu MSK a Ostravy.

                   Určeno pro

                   Studenty středních škol

                   Místo, kde aktivita proběhne

                   Dle domluvy s lektorem

                   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                   Kdy je možné přednášku realizovat

                   Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                   Odpovědná osoba

                   doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

                   K dispozici: 2                    Současné křižovatky Blízkého východu – ekonomické, politické a společenské výzvy dneška

                    DÉLKA: 90 min.
                    KAPACITA: 30 lidí

                    Popis aktivity

                    Blízký východ je oblastí, která často vyvolává rozporuplné reakce – od romantizujících představ po bezpečnostní hrozbu. Sám region v posledních letech prochází turbulentními fázemi své existence, politickými změnami, ekonomickými transformacemi a celospolečenskými proměnami. Cílem přednášky je tak upozornit na důležité klíčové trendy (včetně těch, které zažíváme v Česku a v Evropě), zasadit je do regionálního a mezinárodního kontextu a na základě i debaty se studenty přispět k lepšímu pochopení života v tomto regionu a jeho možné budoucnosti v našem sousedství.

                    Určeno pro

                    Studenty středních škol

                    Místo, kde aktivita proběhne

                    Dle domluvy s lektorem

                    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                    Kdy je možné přednášku realizovat

                    Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

                    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                    Odpovědná osoba

                    RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

                    K dispozici: 2                     Základní obrysy světové ekonomiky

                     DÉLKA: 90 min.
                     KAPACITA: 30 lidí

                     Popis aktivity

                     Jaké jsou největší současné ekonomiky světa? Která megaměsta mají větší HDP než středně velké státy? A kolik států světa předstihnou z hlediska velikostí ekonomiky nadnárodní korporace jako Amazon, Google nebo Toyota? Proč jsou tak velké rozdíly v bohatství mezi státy, regiony a městy? Které části světa představují hospodářské jádro a které periferie? Těmito otázkami se budeme zabývat v přednášce o současné globální ekonomice.

                     Určeno pro

                     Studenty středních škol

                     Místo, kde aktivita proběhne

                     Dle domluvy s lektorem

                     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                     Kdy je možné přednášku realizovat

                     Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                     Odpovědná osoba

                     doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

                     K dispozici: 2                      Zanzibar – ostrov koření a tisíců vůní

                      DÉLKA: 45 min.
                      KAPACITA: 30 lidí

                      Popis aktivity

                      Zanzibar je největší z tanzanských ostrovů a často bývá označován jako perla Indického oceánu. I přes relativně malou rozlohu může tento ráj na zemi mnoho nabídnout. Na cestě po Zanzibaru navštívíme plantáže s kořením, korálové útesy, ztratíme se v klikatých uličkách z dob koloniální éry, a nakonec načerpáme energii na ostrově, který obývají želvy obrovské.

                      Určeno pro

                      Studenty středních škol

                      Místo, kde aktivita proběhne

                      Dle domluvy s lektorem

                      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                      Kdy je možné přednášku realizovat

                      Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                      Odpovědná osoba

                      Mgr. Jan Macháček, Ph.D.

                      K dispozici: 5                       Život v Ocelovém městě

                       DÉLKA: 90 min.
                       KAPACITA: 30 lidí

                       Popis aktivity

                       Město Ostrava má pověst místa, kde nestojí za to žít a pracovat. Je tomu skutečně tak? Jak hodnotí kvalitu života jeho vlastní obyvatelé? Jak je toto město zajímavé pro studenty a co jim nabízí? Má smysl uvažovat o Ostravě jako o místu pro život? Cílem přednášky je představit studentům komplexní pohled na problematiku volby, kde studovat a snad i v budoucnu žít?

                       Určeno pro

                       Studenty středních škol

                       Místo, kde aktivita proběhne

                       Dle domluvy s lektorem

                       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                       Kdy je možné přednášku realizovat

                       Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                       Odpovědná osoba

                       Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.

                       K dispozici:                        Kapacita aktivity

                        Délka aktivity

                        Online aktivity