Cesta na Lékařskou fakultu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Projekt je zam︎︎ěřený na studenty st︎ředních škol (ve︎tšinou gymnázií), kte︎ří uvažují o studiu medicíny. Přednášející studenti LF pomohou potenciálním budoucím kolegům získat lepší p︎řehled o celém procesu přijetí na lékařskou fakultu. Ne všichni jsou také už rozhodnutí, na jakou školu se cht︎ějí hlásit, takže trocha informací od studentů je může nasměrovat třeba právě ke studiu medicíny.

Určeno pro
Studenty středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Kateřina Heimová

K dispozici: 1  Diagnostika dědičných chorob, prevence nádorových chorob a prenatální diagnostika

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity
  Přednáška pro studenty středních škol zaměřená na zajímavá témata jako jsou dědičné choroby, prenatální diagnostika a prevence nádorových chorob.

  Určeno pro
  Studenty středních škol (3. a 4. ročník)

  Kde daná aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.

  K dispozici: 1   Prevence HIV a pohlavně přenosných chorob

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Vzdělávací program zaměřený na prevenci HIV a pohlavně přenosných chorob. Program se skládá ze dvou ucelených částí – teoretická přednáška a interaktivní vzdělávací hra. Studenti se seznámí s problematikou pohlavně přenosných chorob s důrazem na metody prevence jejich přenosu a zásadami bezpečného sexu, včetně názorné ukázky správné manipulace s kondomem.

   Určeno pro
   SŠ a 9. ročníky ZŠ

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu lze částečně uskutečnit on-line formou (bez vzdělávací hry)

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.  

   K dispozici: 1    Přírodní vědy, lékařství a životní prostředí

    DÉLKA: 90 min.

    Popis aktivity
    Seminář je pro studenty gymnázií a obdobných všeobecně vzdělávacích škol na téma propojení přírodních věd a moderní medicíny a úloze interdisciplinarity v těchto oblastech.

    Určeno pro

    Místo, kde aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Vzdělávací program je realizován v období říjen – květen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.  

    Žádná volná místa     Vliv světla na organismus a světelný smog

     DÉLKA: 20 min.

     Popis aktivity
     Přednáška je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o vliv různých druhů záření na zdraví.

     Určeno pro

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     RNDr. Vítezslav Jiřík, Ph.D.

     K dispozici: 1      Využití digitálních technologií v rekonstrukční chirurgii

      DÉLKA: 45 min.
      KAPACITA: 20 lidí

      Popis aktivity

      Přednáška si klade za cíl populárně naučnou formou prezentovat současné použití digitálních technologií (3D skener, virtuální plánování, 3D tiks) v každodenní praxi oboru rekonstrukční plastické chirurgie.

      Určeno pro

      Místo, kde aktivita proběhne
      Dle domluvy s lektorem

      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      MUDr. Martin Paciorek, MBA

      K dispozici: 1       Významné epidemie a pandemie v historii lidstva

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 100 lidí

       Popis aktivity

       Přednáška o nejvýznamnějších epidemiích a pandemiích historie s relevancí pro aktuální situaci dnešní doby s důrazem na epidemiologické aspekty.

       Určeno pro

       Místo, kde aktivita proběhne
       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba
       doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS  

       K dispozici: 1        Znečištěné ovzduší a jeho vliv na naše zdraví

        DÉLKA: 30 min.

        Popis aktivity
        Přednáška s diskusí je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o dopady znečištěného ovzduší na zdraví a kvalitu ovzduší obecně.

        Určeno pro

        Místo, kde aktivita proběhne
        Dle domluvy s lektorem

        Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba
        RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

        K dispozici: 1         Kapacita aktivity

         Délka aktivity

         Online aktivity