Cesta na Lékařskou fakultu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Projekt je zam︎︎ěřený na studenty st︎ředních škol (ve︎tšinou gymnázií), kte︎ří uvažují o studiu medicíny. Přednášející studenti LF pomohou potenciálním budoucím kolegům získat lepší p︎řehled o celém procesu přijetí na lékařskou fakultu. Ne všichni jsou také už rozhodnutí, na jakou školu se cht︎ějí hlásit, takže trocha informací od studentů je může nasměrovat třeba právě ke studiu medicíny.

Určeno pro
Studenty středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Kateřina Heimová

K dispozici: 1


  Potvrď, že nejsi robot

  Diagnostika dědičných chorob, prevence nádorových chorob a prenatální diagnostika

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity
  Přednáška pro studenty středních škol zaměřená na zajímavá témata jako jsou dědičné choroby, prenatální diagnostika a prevence nádorových chorob.

  Určeno pro
  Studenty středních škol (3. a 4. ročník)

  Kde daná aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.

  K dispozici: 1


   Potvrď, že nejsi robot

   Prevence HIV a pohlavně přenosných chorob

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Vzdělávací program zaměřený na prevenci HIV a pohlavně přenosných chorob. Program se skládá ze dvou ucelených částí – teoretická přednáška a interaktivní vzdělávací hra. Studenti se seznámí s problematikou pohlavně přenosných chorob s důrazem na metody prevence jejich přenosu a zásadami bezpečného sexu, včetně názorné ukázky správné manipulace s kondomem.

   Určeno pro
   SŠ a 9. ročníky ZŠ

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu lze částečně uskutečnit on-line formou (bez vzdělávací hry)

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.  

   K dispozici: 1


    Potvrď, že nejsi robot

    Přírodní vědy, lékařství a životní prostředí

    DÉLKA: 90 min.

    Popis aktivity
    Seminář je pro studenty gymnázií a obdobných všeobecně vzdělávacích škol na téma propojení přírodních věd a moderní medicíny a úloze interdisciplinarity v těchto oblastech.

    Určeno pro

    Místo, kde aktivita proběhne
    Aktivita se uskuteční na  Lékařské fakultě OU. Tuto aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Vzdělávací program je realizován v období říjen – květen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.  

    K dispozici: 1


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity