1. Hlavní nabídka
  2.  Střední školy 
  3. Lékařství - přednáška

Cesta na Lékařskou fakultu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Projekt je zam︎︎ěřený na studenty st︎ředních škol (ve︎tšinou gymnázií), kte︎ří uvažují o studiu medicíny. Přednášející studenti LF pomohou potenciálním budoucím kolegům získat lepší p︎řehled o celém procesu přijetí na lékařskou fakultu. Ne všichni jsou také už rozhodnutí, na jakou školu se cht︎ějí hlásit, takže trocha informací od studentů je může nasměrovat třeba právě ke studiu medicíny.

Určeno pro
Studenty středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Kateřina Heimová

K dispozici: 1

Prevence HIV a pohlavně přenosných chorob

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací program zaměřený na prevenci HIV a pohlavně přenosných chorob. Program se skládá ze dvou ucelených částí – teoretická přednáška a interaktivní vzdělávací hra. Studenti se seznámí s problematikou pohlavně přenosných chorob s důrazem na metody prevence jejich přenosu a zásadami bezpečného sexu, včetně názorné ukázky správné manipulace s kondomem.

Určeno pro
SŠ a 9. ročníky ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze částečně uskutečnit on-line formou (bez vzdělávací hry)

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.  

K dispozici: 1

Přírodní vědy, lékařství a životní prostředí

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Seminář je pro studenty gymnázií a obdobných všeobecně vzdělávacích škol na téma propojení přírodních věd a moderní medicíny a úloze interdisciplinarity v těchto oblastech.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – květen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.  

Žádná volná místa

Vliv světla na organismus a světelný smog

DÉLKA: 20 min.

Popis aktivity
Přednáška je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o vliv různých druhů záření na zdraví.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítezslav Jiřík, Ph.D.

K dispozici: 1

Využití digitálních technologií v rekonstrukční chirurgii

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Přednáška si klade za cíl populárně naučnou formou prezentovat současné použití digitálních technologií (3D skener, virtuální plánování, 3D tiks) v každodenní praxi oboru rekonstrukční plastické chirurgie.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Martin Paciorek, MBA

K dispozici: 1

Významné epidemie a pandemie v historii lidstva

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

Přednáška o nejvýznamnějších epidemiích a pandemiích historie s relevancí pro aktuální situaci dnešní doby s důrazem na epidemiologické aspekty.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS  

K dispozici: 1

Znečištěné ovzduší aneb jak mohu přispět k lepšímu ovzduší

DÉLKA: 30 min.

Popis aktivity
Přednáška s diskusí je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o dopady znečištěného ovzduší na zdraví a kvalitu ovzduší obecně.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu