Fotosyntéza aneb Tajemství života

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Vypravte se s námi po stopách biochemických a biofyzikálního procesů, bez nichž by nemohl vzniknout ani přetrvat život. Objevíte proces fotosyntézy, způsob přeměny a ukládání energie, produkci kyslíku nebo oxidu uhličitého na planetě. V rámci přednášky si posvítíme na základní procesy a mechanismy fotosyntézy. Seznámíte se s její evolucí a s vybranými experimenty, které vedly k jejímu objevení. Zjistíte také, jakými prostředky mohou rostliny ochránit fotosyntetický aparát před poškozením v nepříznivých podmínkách. Budete poslouchat i přihlížet a sami si vyzkoušíte některé experimenty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Skupina Biofyzika; Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

K dispozici: 1  Svět 2D materiálů

  DÉLKA: 120 min.

  Popis aktivity

  Svět dvojrozměrných (2D) materiálů a nanomateriálů se od naší běžné 3D zkušenosti liší, ona „chybějící“ dimenze paradoxně dodává materiálům některé neobvyklé vlastnosti. Testování a návrhy materiálů se však nemusejí provádět jen v laboratoři, ale jde to i virtuálně, a to velmi spolehlivě. Rádi vám ukážeme, v čem se svět 2D materiálů liší a jak můžeme simulovat materiály. Na začátku si řekneme, jak poznáme 2D materiály, jak se dají připravit a jak se zjišťují jejich vlastnosti. Poté si ukážeme, jak se materiály a jejich vlastnosti modelují. Sami si také vyzkoušíte simulaci vlastnosti vámi vytvořeného 2D materiálu.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  Skupina Fyzika nanostruktur ;Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

  K dispozici: 1   Délka aktivity