„Hummeln im Hintern haben“ – frazeologismy v každodenním životě

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V běžném životě užíváme spoustu ustálených výrazů, rčení a přísloví, aniž bychom jim věnovali bližší pozornost. Přitom mnohé z nich jsou velmi bizarní. Jak tyto frazeologismy vznikly? Co přesně znamenají a za jakých okolností se dají, nebo naopak nedají použít? To vše se z perspektivy německého jazyka dozvíte zábavnou formou ve workshopu německých rodilých mluvčích, lektorů katedry.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Business english

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Workshop je určen studentům, kteří mají zájem o bližší seznámení s jazykem ekonomie. Studenti jsou uvedeni do konkrétní oblasti ekonomického dění a na základě rozličných cvičení, případových studií či skupinových aktivit vstřebávají odbornou terminologii, která je nedílnou součástí obsahové náplně worshopu. Okruhy témat, které je možno realizovat: Commercial Correspondence, Economics and Economy, Business Ethics, Banking and Monetary Policy, Marketing, Management, Promotion, Customer Service, Product and Production, Accounting and Investment.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Reální 5

Workshop je možné realizovat online po dohodě s lektorkou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Žádná volná místa

Jak efektivně překládat texty

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop představí nové možnosti při práci na překladu textů. S pomocí připraveného materiálu se dozvíte, jak efektivně využívat na trhu dostupné elektronické slovníky, on-line překladové aplikace nebo internetové databáze. Účastnici workshopu si budou moci vyzkoušet připravené aplikace a on-line materiály orientované na překlad a také výuku němčiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Křížem krážem německy mluvícími zeměmi

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop se věnuje aktuálním tématům z reálií německy mluvících zemí a zaměřuje se na turisticky atraktivní místa a další zajímavosti, které stojí za to poznat na vlastní oči. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která spočívá v kreativní práci účastníků ve skupinách. Získané znalosti si žáci mohou ověřit v závěrečném vědomostním kvízu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Kulturní a literární život na Hlučínsku

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Ve workshopu bude představeno území Hlučínska a jeho pohnutá historie, která je ovlivněna německým aspektem. Tento vliv je možné pozorovat v různých oblastech, workshop se však zaměří především na oblast kultury a literatury. V diskusi po úvodní prezentaci budou blíže rozvedena konkrétní témata a analyzovány vybrané ukázky z děl regionálních spisovatelů, které dokumentují mnohonárodnostní soužití a jeho výhody i úskalí.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Mediating between cultures: translation workshops

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Workshop představí studentům překlad jako profesionální činnost, která si žádá dovednosti umožňující komunikaci mezi lidmi z různých zemí a kultur, kteří nesdílejí společný jazyk. Pracovními jazyky workshopu jsou angličtina a čeština. Studenti si vyzkouší na praktických ukázkách a při různorodých aktivitách, jaké kroky k překladu vedou, čeho je třeba si všímat a kde hledat pomoc s tím, s čím si nevím při práci s originálem a překladem rady. Zaměření jednotlivých cvičení se opírá také o zkušenosti s překlady studentů SŠ v překladatelské soutěži FF OU. Workshop lze realizovat jako osobní setkání ve třídě nebo jako interaktivní dílnu online na platformě ZOOM.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra , Katedra anglistiky a amerikanistiky,Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

K dispozici: 1

Na počátku bylo Slovo… aneb Kdo si hraje, nezlobí

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Známý citát v názvu workshopu nemá implikovat jeho obsahovou, ale spíše formální stránku – workshop chce ukázat, jakou má slovo v lidské společnosti důležitou funkci a jak je nutné s ním nakládat obezřetně. Budeme se tedy zabývat slovíčky, německou slovní zásobou, různými významy slov a otázkou jejich vhodnosti v rozdílných kontextech. To vše hravou formou a v podobě soutěží.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Německo a Rakousko – shody a rozdíly

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop se věnuje vybraným německým a rakouským reáliím a zaměřuje se na konfrontaci obou zemí v oblasti hospodářství, turismu, politického zřízení, historie, médií a kulturního a společenského života.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Počítačem podporovaný překlad – budoucnost dnešních překladatelů?

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Prakticky zaměřený workshop se věnuje moderním pomůckám při práci na překladu textů – elektronickým slovníkům, internetovým překladovým databázím a zejména počítačem podporovanému překladu (CAT-tools). Seznámíte se s aktuálními požadavky na trhu s překlady, dozvíte se o principu fungování počítačem podporovaných překladových aplikací, vyzkoušíte si základní práci s nimi a vyhotovíte svůj první počítačem podpořený překlad.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Studium němčiny v Ostravě – proč dnes studovat němčinu?

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop nabídne žákům SŠ krátký vhled do každodenního studijního života studenta germanistiky a naznačí možné perspektivy a profesní dráhu po absolvování studia. Přemýšlíte o studiu na naší katedře a ještě váháte? Pak jsou zde lektoři katedry právě pro Vás. Nejenže dostanete odpovědi na své otázky, ale budete mít možnost také promluvit si s rodilými mluvčími a zažít tak němčinu v autentické podobě.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu