„Hummeln im Hintern haben“ – frazeologismy v každodenním životě

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V běžném životě užíváme spoustu ustálených výrazů, rčení a přísloví, aniž bychom jim věnovali bližší pozornost. Přitom mnohé z nich jsou velmi bizarní. Jak tyto frazeologismy vznikly? Co přesně znamenají a za jakých okolností se dají, nebo naopak nedají použít? To vše se z perspektivy německého jazyka dozvíte zábavnou formou ve workshopu německých rodilých mluvčích, lektorů katedry.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

Žádná volná místa  Business english

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 20 lidí

  Popis aktivity

  Workshop je určen studentům, kteří mají zájem o bližší seznámení s jazykem ekonomie. Studenti jsou uvedeni do konkrétní oblasti ekonomického dění a na základě rozličných cvičení, případových studií či skupinových aktivit vstřebávají odbornou terminologii, která je nedílnou součástí obsahové náplně worshopu. Okruhy témat, které je možno realizovat: Commercial Correspondence, Economics and Economy, Business Ethics, Banking and Monetary Policy, Marketing, Management, Promotion, Customer Service, Product and Production, Accounting and Investment.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  FF OU, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Reální 5

  Workshop je možné realizovat online po dohodě s lektorkou

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

  Odpovědná osoba
  Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

  K dispozici: 2   Jak efektivně překládat texty

   DÉLKA: 80 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Workshop představí nové možnosti při práci na překladu textů. S pomocí připraveného materiálu se dozvíte, jak efektivně využívat na trhu dostupné elektronické slovníky, on-line překladové aplikace nebo internetové databáze. Účastnici workshopu si budou moci vyzkoušet připravené aplikace a on-line materiály orientované na překlad a také výuku němčiny.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   FF OU, Katedra germanistiky

   Aktivitu lze realizovat on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

   Stanislava Majcherová

   Žádná volná místa    Kreativní psaní

    Popis aktivity

    Napsat dopis, sestavit zprávu o události, vyplnit formulář. To vše středoškolští žáci běžně znají. Ale co takhle psát v němčině trochu kreativněji? To si mohou žáci vyzkoušet ve workshopu „Kreativní psaní“. Po teoretickém shrnutí, co to vlastně kreativita znamená a jaké podmínky je potřeba si vytvořit před samotným psaním, si žáci pomocí několika metod vytvoří své vlastní básně a dozví se také mnohé techniky, které jim v psaní uměleckých textů mohou napomoci.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    FF OU, Katedra germanistiky
    Aktivitu lze realizovat on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

    Odpovědná osoba
    Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
    Stanislava Majcherová

    Žádná volná místa     Křížem krážem německy mluvícími zeměmi

     DÉLKA: 80 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     Workshop se věnuje aktuálním tématům z reálií německy mluvících zemí a zaměřuje se na turisticky atraktivní místa a další zajímavosti, které stojí za to poznat na vlastní oči. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která spočívá v kreativní práci účastníků ve skupinách. Získané znalosti si žáci mohou ověřit v závěrečném vědomostním kvízu.

     Určeno pro
     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne
     FF OU, Katedra germanistiky

     Aktivitu lze realizovat on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

     Odpovědná osoba

     Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

     Stanislava Majcherová

     K dispozici: 2      Mediating between cultures: translation workshops

      DÉLKA: 90 min.
      KAPACITA: 20 lidí

      Popis aktivity

      Workshop představí studentům překlad jako profesionální činnost, která si žádá dovednosti umožňující komunikaci mezi lidmi z různých zemí a kultur, kteří nesdílejí společný jazyk. Pracovními jazyky workshopu jsou angličtina a čeština. Studenti si vyzkouší na praktických ukázkách a při různorodých aktivitách, jaké kroky k překladu vedou, čeho je třeba si všímat a kde hledat pomoc s tím, s čím si nevím při práci s originálem a překladem rady. Zaměření jednotlivých cvičení se opírá také o zkušenosti s překlady studentů SŠ v překladatelské soutěži FF OU. Workshop lze realizovat jako osobní setkání ve třídě nebo jako interaktivní dílnu online na platformě ZOOM.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      FF OU, Katedra , Katedra anglistiky a amerikanistiky,Reální 5

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

      K dispozici: 1       Na počátku bylo Slovo… aneb Kdo si hraje, nezlobí

       DÉLKA: 80 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Známý citát v názvu workshopu nemá implikovat jeho obsahovou, ale spíše formální stránku – workshop chce ukázat, jakou má slovo v lidské společnosti důležitou funkci a jak je nutné s ním nakládat obezřetně. Budeme se tedy zabývat slovíčky, německou slovní zásobou, různými významy slov a otázkou jejich vhodnosti v rozdílných kontextech. To vše hravou formou a v podobě soutěží.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       FF OU, Katedra germanistiky

       Aktivitu lze realizovat on-line formou

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

       Odpovědná osoba

       Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

       Stanislava Majcherová

       Žádná volná místa        Německo a Rakousko – shody a rozdíly

        DÉLKA: 80 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Workshop se věnuje vybraným německým a rakouským reáliím a zaměřuje se na konfrontaci obou zemí v oblasti hospodářství, turismu, politického zřízení, historie, médií a kulturního a společenského života.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        FF OU, Katedra germanistiky

        Aktivitu lze realizovat on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

        Odpovědná osoba

        Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

        Stanislava Majcherová

        Žádná volná místa         Počítačem podporovaný překlad – budoucnost dnešních překladatelů?

         DÉLKA: 80 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         Prakticky zaměřený workshop se věnuje moderním pomůckám při práci na překladu textů – elektronickým slovníkům, internetovým překladovým databázím a zejména počítačem podporovanému překladu (CAT-tools). Seznámíte se s aktuálními požadavky na trhu s překlady, dozvíte se o principu fungování počítačem podporovaných překladových aplikací, vyzkoušíte si základní práci s nimi a vyhotovíte svůj první počítačem podpořený překlad.

         Určeno pro
         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         FF OU, Katedra germanistiky

         Aktivitu nelze realizovat on-line formou

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

         Odpovědná osoba

         Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

         Stanislava Majcherová

         Žádná volná místa          Studium němčiny v Ostravě – proč dnes studovat němčinu?

          DÉLKA: 80 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity

          Workshop nabídne žákům SŠ krátký vhled do každodenního studijního života studenta germanistiky a naznačí možné perspektivy a profesní dráhu po absolvování studia. Přemýšlíte o studiu na naší katedře a ještě váháte? Pak jsou zde lektoři katedry právě pro Vás. Nejenže dostanete odpovědi na své otázky, ale budete mít možnost také promluvit si s rodilými mluvčími a zažít tak němčinu v autentické podobě.

          Určeno pro
          Studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne
          FF OU, Katedra germanistiky

          Aktivitu lze realizovat on-line formou

          Kdy je možné přednášku realizovat
          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

          Odpovědná osoba

          Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

          Žádná volná místa           Tlumočník a jeho role ve 21.století

           DÉLKA: 80 min.
           KAPACITA: 30 lidí

           Popis aktivity

           Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, co obnáší tlumočnická profese. Ukážeme si, jak se stát tlumočníkem, na co je třeba se připravit a jaká jsou v současnosti úskalí této práce. V praktické části se účastníci naučí základní rétorická a artikulační cvičení, připraví se na malou tlumočnickou zakázku a vyzkouší si převod mluveného slova z němčiny do češtiny přímo v tlumočnických kabinách.

           Určeno pro
           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne
           FF OU, Katedra germanistiky

           Aktivitu nelze realizovat on-line formou

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

           Odpovědná osoba

           Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

           Stanislava Majcherová

           Žádná volná místa            Už jste to slyšeli? Hodina s hudbou z německého jazykového prostoru

            DÉLKA: 80 min.
            KAPACITA: 30 lidí

            Popis aktivity

            Workshop nabízí skvělou příležitost, jak si procvičit poslech s porozuměním zábavnou formou. Účastníci budou seznámeni s průřezem historie německé hudby, a to jak vážné, tak populární. Prezentace bude provázena konkrétními ukázkami německy mluvících interpretů a interaktivními cvičeními.

            Určeno pro
            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne
            FF OU, Katedra germanistiky

            Aktivitu lze realizovat on-line formou

            Kdy je možné přednášku realizovat
            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

            Odpovědná osoba

            Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

            Stanislava Majcherová

            Žádná volná místa             Zvukomalebná slova ve španělštině

             Popis aktivity

             Workshop je určen mladším studentům španělštiny, kteří se pod vedením rodilé mluvčí seznámí s tím, jak španělsky mňoukat, kvákat, řehtat nebo zvonit či mlaskat.

             Určeno pro
             Studenty středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne
             FF OU, Katedra romanistiky

             Kdy je možné přednášku realizovat
             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

             Odpovědná osoba

             Lic. Begońa García Ferreira

             K dispozici: 1              Kapacita aktivity

              Délka aktivity

              Online aktivity