Hlas – náš pracovní nástroj

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Nedoslýchavost

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Prezentace SP Zdravotnické záchranářství

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
Studenti středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Petr Matouch

K dispozici: 1

Pro život – základy první pomoci

DÉLKA: 150 min.

Popis aktivity
Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část.

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat

Tuto aktivitu vám bohužel nemůžeme aktuálně nabídnout. Zkuste si prosím vybrat z naší nabídky jinou.

Odpovědná osoba:

Kristýna Kriebelová

Žádná volná místa

Sexuální výchova pro pokročilé

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V rámci projektu sexuální výchovy šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem je informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit.

Určeno pro
Studenty 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Martina Povová

K dispozici: 1

Zdravý životní styl

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity
Edukační workshop zahrnuje soubor témat výchovy ke zdraví člověka. Důraz je kladen na budování vlastní odpovědnosti za své zdraví. Cílem edukačních workshopů je naučit děti a dospívající rozhodovat se ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence některých onemocnění. Témata jsou konkretizována dle domluvy s vyučujícími nebo výchovnými poradci ZŠ/SŠ. Blíže nabízená témata se týkají zejména zdravé výživy, pitného režimu, prevence poruch příjmu potravy, péče o zdravou kůži (rizika opalování, tetování, piercingu), péče o správné držení těla, prevence ve vztahu ke kouření a péče o intimní zdraví. Všechny aktivity jsou realizovány formou interaktivní prezentace a diskuze.

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. L. Sikorová, Ph.D.

Žádná volná místa

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu