Hlas – náš pracovní nástroj

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

K dispozici: 1  Nedoslýchavost

  DÉLKA: 180 min.

  Popis aktivity
  Edukační workshop

  Určeno pro
  ZŠ, SŠ

  Místo, kde aktivita proběhne

  Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

  Žádná volná místa   Prezentace SP Zdravotnické záchranářství

   DÉLKA: 90 min.

   Popis aktivity
   Edukační workshop

   Určeno pro
   Studenti středních škol (3. a 4. ročníky)

   Místo, kde aktivita proběhne

   Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   PhDr. Petr Matouch

   K dispozici: 1    Pro život – základy první pomoci

    DÉLKA: 150 min.

    Popis aktivity
    Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část.

    Určeno pro
    ZŠ, SŠ

    Místo, kde aktivita proběhne

    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze realizovat on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat

    Tuto aktivitu vám bohužel nemůžeme aktuálně nabídnout. Zkuste si prosím vybrat z naší nabídky jinou.

    Odpovědná osoba:

    Kristýna Kriebelová

    Žádná volná místa     Sexuální výchova pro pokročilé

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     V rámci projektu sexuální výchovy šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem je informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit.

     Určeno pro
     Studenty 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

     Odpovědná osoba
     Kristýna Jansová

     K dispozici: 1      Zdravý životní styl

      DÉLKA: 120 min.

      Popis aktivity
      Edukační workshop zahrnuje soubor témat výchovy ke zdraví člověka. Důraz je kladen na budování vlastní odpovědnosti za své zdraví. Cílem edukačních workshopů je naučit děti a dospívající rozhodovat se ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence některých onemocnění. Témata jsou konkretizována dle domluvy s vyučujícími nebo výchovnými poradci ZŠ/SŠ. Blíže nabízená témata se týkají zejména zdravé výživy, pitného režimu, prevence poruch příjmu potravy, péče o zdravou kůži (rizika opalování, tetování, piercingu), péče o správné držení těla, prevence ve vztahu ke kouření a péče o intimní zdraví. Všechny aktivity jsou realizovány formou interaktivní prezentace a diskuze.

      Určeno pro
      ZŠ, SŠ

      Místo, kde aktivita proběhne

      Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

      K dispozici: 1       Kapacita aktivity

       Délka aktivity

       Online aktivity