Biologie v kriminalistice

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Při vyšetřování zločinů umí být biologie neocenitelným pomocníkem. Výsadní postavení má zejména ve forenzní entomologii. Neslouží ale jen k vyšetřování smrti, ale i k odhalování jedů, drog nebo i kontaminace potravin. Podíváte se pod ruce biologům, kteří pomáhají dopadnout pachatele a odhalit některé záhady. Na naší přednášce se dozvíte, jak forenzní entomologie začínala, jaké druhy hmyzu se v ní používají, jaké zacházení s tělem konkrétní druhy signalizují a co vše může tenhle typ analýzy zkreslovat.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

K dispozici: 1  Ekologie jako věda (aneb třídění ekologie není)

  DÉLKA: 45 min., 90 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Víte co opravdu znamená Ekologie? Jedná se o třídění odpadů či něco podobného nebo se pod tímto pojmem skrývá mnohem víc? Jste ochotni rozbít informační bublinu a poznat pravou skutečnost? Pokud ano tak je tato přednáška určena právě Vám.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Lektor přednášky
  Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

  K dispozici:   Hmyz na talíři

   DÉLKA: 45 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Pojídání hmyzu je ve světě velmi rozšířené a ačkoli ve střední Evropě vypadá zatím stále exoticky, je hmyz patrně potravinou budoucnosti. Jaké hmyzí delikatesy se konzumují v různých částech světa? Jaký hmyz v potravinářství využíváme my? Kolik hmyzu za život (většinou nevědomky) tak jako tak sníme? A proč hmyz vůbec jíst vědomě? Nejen na to se Vám pokusí odpovědět tato přednáška.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

   Lektor přednášky
   Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

   K dispozici: 1    HMYZ VE VOJENSTVÍ A POLITICE

    DÉLKA: 45 min., 90 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Ve válkách i různorodých konfliktech se od pradávna využívají větší zvířata jako psi nebo koně. Mnohem méně známé je ale využití hmyzu. Podíváte se s námi na barvitou, mrazivou ale někdy i úsměvnou historii zapojení hmyzu do válek – od vrhání hnízd divokých včel do jeskyní nepřátel v dávném pravěku až po moderní projekty na pomezí sci-fi. Můžete se také těšit na smutný příběh „Hitlerova“ brouka, vícenásobné zneužití mandelinky bramborové, neuvěřitelné programy USA a SSSR v průběhu studené války, historii bioteroristických útoků a mnoho dalšího.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Lektor přednášky
    Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

    K dispozici: 1     Indický Himálaj

     DÉLKA: 45 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     Nejvyšší hory světa zasahují do Indie jen docela malou částí. I tato část je ale ve srovnání s čímkoli v Česku obrovská a dechberoucí. Výprava do Himálají je vždy spojena s jistými specifiky, v tomto případě půvabně okořeněnými indickou kulturou plnou krav, kari, divokých řidičů a někdy také užaslého ticha. Cestopisná přednáška.

     Určeno pro
     Žáky základních a studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne
     Dle domluvy s lektorem

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

     Lektor přednášky
     Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

     K dispozici: 1      Invazní druhy živočichů v regionu

      DÉLKA: 45 min., 90 min.
      KAPACITA: 30 lidí

      Popis aktivity

      Původní skladba živočichů a rostlin je stále častěji narušována invazními druhy, které jsou k nám různě zavlečeny nebo se změnou klimatu přicházejí z nejrůznějších koutů světa. V rámci naší přednášky se seznámíte s nejtypičtějšími druhy invazních živočichů, dozvíte se odkud a jak se k nám dostali nebo co způsobilo či napomohlo jejich rozšíření. Upozorníme na jejich nebezpečí i místa výskytu a přiblížíme jejich příběhy.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

      Lektor přednášky
      Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

       

      K dispozici: 1       Japonsko – Země vycházejícího slunce

       DÉLKA: 60 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Vydejte se s námi na cestu, až tam, kde vychází slunce. Objevíte krásy ostrovního Japonska od A až do Z. Cestopisná vzdělávací přednáška na téma populační genetiky vážek Japonského ostrova. Seznámíte se se specifiky Japonska, které leží v mírném až subtropickém pásu. Objevíte tamní klima, které je ale v rámci jednotlivých ostrovů i vlivem monzunů rozdílné. Čekají na Vás kulturní i přírodní unikáty ostrovů Honshu a Hokkaido.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

       Lektor přednášky
       Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

       K dispozici:        Jedy kolem nás!

        DÉLKA: 120 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Jedovaté látky obklopovaly člověka od nepaměti. V minulosti se velmi často používaly k usmrcení či omráčení kořisti či nepřátel, dnes jsou v popředí jedovaté látky vzniklé činností člověka. Staňte se těmi, kteří s námi podniknou cestu do tajů jedovatých látek a substancí, které mohou být nebezpečné nejenom pro nás, ale také pro ostatní živé organismy.

        Určeno pro
        Studenty středních a základních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba

        Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

        Žádná volná místa         Monitoring invazních druhů bezobratlých v ČR

         DÉLKA: 45 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         Invazní druhy živočichů se, ať už přičiněním člověka či díky změně klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu a v novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci. Díky projektům občanské vědy se každý může stát součástí týmu vědců, kteří vybrané bezobratlé druhy těchto vetřelců monitorují. Podívejte se s námi na aktuální pátrací akce, do kterých se můžete zapojit v místě bydliště nebo kdekoliv, kde se právě pohybujete. Přispějete tak k pochopení mechanismu šíření nepůvodních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

         Určeno pro
         Žáky základních a studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         Dle domluvy s lektorem

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

         Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

         Lektor přednášky
         Mgr. Hana Plátková

         Žádná volná místa          Ochrana přírody: kudy kam?

          DÉLKA: 45 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity

          Téma ochrany přírody se dnes dostává do popředí v médiích i v našem běžném žití. Málokdy je ale jakýkoli nastíněný problém jednostranný, ba co více, někdy dokonce ani dva či tři úhly pohledu pořád nejsou dost. I přesto je řada věcí, které můžeme udělat a rozhodnout sami a přiložit tak ruku k dílu. Zda s úspěchem, to ukáže čas. Přednáška o teoretické a praktické ochraně přírody v České republice.

          Určeno pro
          Žáky základních a studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne
          Dle domluvy s lektorem

          Kdy je možné přednášku realizovat
          Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

          Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

          Lektor přednášky
          Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

          Žádná volná místa           Panama – střet dvou kontinentů

           DÉLKA: 60 min.
           KAPACITA: 30 lidí

           Popis aktivity

           Cestopisná vzdělávací přednáška na téma vědeckého výzkumu probíhajícího v korunách stromu v srdci Panamského tropického lesa. Panamská republika je poměrně malým státem, přesto se může pochlubit více než dramatickou historií. Vděčí za to průplavu, který ze země učinil důležitý geopolitický a strategický bod. Neméně dramatická je i přírodní historie této země.

           Určeno pro
           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne
           Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

           Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

           Lektor přednášky
           Mgr. Ondřej Dorňák

           Žádná volná místa            Paradoxy životního prostředí regionu

            DÉLKA: 45 min.
            KAPACITA: 30 lidí

            Popis aktivity

            Vzdělávací přednáška na téma post-industriální přírody post-industriální krajiny našeho regionu. Ostravsko a Karvinsko je historicky spjato s těžbou uhlí. I když dochází k jejímu útlumu, s jejími následky se budeme vyrovnávat ještě řadu let. Tato krajina ale ukrývá řadu zajímavých prvků pro biology i turisty.

            Určeno pro
            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne
            Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

            Kdy je možné přednášku realizovat
            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

            Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

            Lektor přednášky
            Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

            K dispozici:             Skrz Transylvánii zemi divokých psů až do nebeského kláštera

             DÉLKA: 60 min.
             KAPACITA: 30 lidí

             Popis aktivity

             Byli jste už v Rumunské Transylvánii nebo Bulharských horách? Jsou pro vás tyto neprávem opomíjené končiny synonymem nebezpečí – zrádných hor, zlodějů, divokých psů a pověstí o knížeti Draculovi? Vydejte se s námi po stopách science-road tripu napříč rozlehlými a liduprázdnými horami i planinami, se stády ovcí a divokými koňmi, pohostinnými lidmi, prastarými kláštery, a pro nás na vědecké expedici, především s desítkami zapadlých ledovcových jezer. Právě k největšímu z nich – Smradlivu ezeru a zpět vedla naše cesta, během níž jsme zbořili své stereotypy v tomto kouzelném kraji. Nechte si i vy zbořit ty své a třeba si odnesete tip na levnou a přitom spektakulární dovolenou pro příští léto.

             Určeno pro
             Studenty základních a středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne
             Přednáška probíhá na dané škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

             Kdy je možné přednášku realizovat
             Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

             Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

             Lektor přednášky
             Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

             K dispozici:              Svérázná Korsika

              DÉLKA: 45 min.
              KAPACITA: 30 lidí

              Popis aktivity

              Ostrov ve středomoří patří Francii skutečně jen papírově. Korsika má svůj osobitý vzhled, jazyk, kulturu a dokonce i vůni. Co je psáno, zde rozhodně není taky dáno, a jakékoli dobrodružství ozvláštňují ti nejneočekávatelnější zástupci živočišné i rostlinné říše. Co se Korsičanů týče, nelze než souhlasit s Asterixem: jsou nedůtkliví. Cestopisná přednáška.

              Určeno pro
              Žáky základních a studenty středních škol

              Místo, kde aktivita proběhne
              Dle domluvy s lektorem

              Kdy je možné přednášku realizovat
              Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

              Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

              Lektor přednášky
              Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

              K dispozici: 1               Vážky: pod vodou i na křídlech

               DÉLKA: 45 min.
               KAPACITA: 30 lidí

               Popis aktivity

               Vítejte v podivuhodném světě vážek. Nádherní pestří tvorové, kteří patří mezi nejobratnější letce vůbec, mají život plný překvapivých momentů, které jsou typické právě a jedině pro ně. Vážky se po naší Zemi pohybují mnohem déle než lidé a i když se zdá, že naše informace o nich jsou vcelku komplexní, stále se podivujeme novým a překvapivým faktům, která vyplouvají na světlo podobně jako jejich larvy. Přednáška o životě vážek a o jejich schopnostech.

               Určeno pro
               Žáky základních a studenty středních škol

               Místo, kde aktivita proběhne
               Dle domluvy s lektorem

               Kdy je možné přednášku realizovat
               Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

               Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

               Lektor přednášky
               Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

               Žádná volná místa                Wales: země hobitů

                DÉLKA: 45 min.
                KAPACITA: 30 lidí

                Popis aktivity

                Snad nejméně známá část Velké Británie zůstává – podobně jako Tolkienův Kraj – vždy lehce stranou a sama pro sebe. Většina obyvatel o širém velkém světě mnoho neví, ba dokonce se najdou i tací, kteří nejdále došli na druhou stranu rodného údolí. Vítejte v zemi deště, přelízek, ovcí a draků! Cestopisná přednáška.

                Určeno pro
                Žáky základních a studenty středních škol

                Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                Místo, kde aktivita proběhne
                Dle domluvy s lektorem

                Kdy je možné přednášku realizovat
                Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                Lektor přednášky
                Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                Žádná volná místa                 Ze života stromů

                 DÉLKA: 45 min.
                 KAPACITA: 30 lidí

                 Popis aktivity

                 Stromy rostou všude okolo nás, a přesto jsou to bytosti veskrze záhadné. Vždyť kdo z nás skutečně rozumí jejich světu? A je vůbec možné porozumět bytosti, která komunikuje chutěmi, žije v jiném čase a stojí u toho na hlavě? Interaktivní přednáška o životě stromů z jejich úhlu pohledu.

                 Určeno pro
                 Žáky základních a studenty středních škol

                 Místo, kde aktivita proběhne
                 Dle domluvy s lektorem

                 Kdy je možné přednášku realizovat
                 Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                 Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                 Lektor přednášky
                 Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                 Žádná volná místa                  Kapacita aktivity

                  Délka aktivity

                  Online aktivity