Biologie v kriminalistice

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Při vyšetřování zločinů umí být biologie neocenitelným pomocníkem. Výsadní postavení má zejména ve forenzní entomologii. Neslouží ale jen k vyšetřování smrti, ale i k odhalování jedů, drog nebo i kontaminace potravin. Podíváte se pod ruce biologům, kteří pomáhají dopadnout pachatele a odhalit některé záhady. Na naší přednášce se dozvíte, jak forenzní entomologie začínala, jaké druhy hmyzu se v ní používají, jaké zacházení s tělem konkrétní druhy signalizují a co vše může tenhle typ analýzy zkreslovat.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Žádná volná místa

Ekologie jako věda (aneb třídění ekologie není)

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Víte co opravdu znamená Ekologie? Jedná se o třídění odpadů či něco podobného nebo se pod tímto pojmem skrývá mnohem víc? Jste ochotni rozbít informační bublinu a poznat pravou skutečnost? Pokud ano tak je tato přednáška určena právě Vám.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

Žádná volná místa

HMYZ VE VOJENSTVÍ A POLITICE

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Ve válkách i různorodých konfliktech se od pradávna využívají větší zvířata jako psi nebo koně. Mnohem méně známé je ale využití hmyzu. Podíváte se s námi na barvitou, mrazivou ale někdy i úsměvnou historii zapojení hmyzu do válek – od vrhání hnízd divokých včel do jeskyní nepřátel v dávném pravěku až po moderní projekty na pomezí sci-fi. Můžete se také těšit na smutný příběh „Hitlerova“ brouka, vícenásobné zneužití mandelinky bramborové, neuvěřitelné programy USA a SSSR v průběhu studené války, historii bioteroristických útoků a mnoho dalšího.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Žádná volná místa

Indický Himálaj

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Nejvyšší hory světa zasahují do Indie jen docela malou částí. I tato část je ale ve srovnání s čímkoli v Česku obrovská a dechberoucí. Výprava do Himálají je vždy spojena s jistými specifiky, v tomto případě půvabně okořeněnými indickou kulturou plnou krav, kari, divokých řidičů a někdy také užaslého ticha. Cestopisná přednáška.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

Žádná volná místa

Invazní druhy živočichů v regionu

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Původní skladba živočichů a rostlin je stále častěji narušována invazními druhy, které jsou k nám různě zavlečeny nebo se změnou klimatu přicházejí z nejrůznějších koutů světa. V rámci naší přednášky se seznámíte s nejtypičtějšími druhy invazních živočichů, dozvíte se odkud a jak se k nám dostali nebo co způsobilo či napomohlo jejich rozšíření. Upozorníme na jejich nebezpečí i místa výskytu a přiblížíme jejich příběhy.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

 

Žádná volná místa

Japonsko – Země vycházejícího slunce

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vydejte se s námi na cestu, až tam, kde vychází slunce. Objevíte krásy ostrovního Japonska od A až do Z. Cestopisná vzdělávací přednáška na téma populační genetiky vážek Japonského ostrova. Seznámíte se se specifiky Japonska, které leží v mírném až subtropickém pásu. Objevíte tamní klima, které je ale v rámci jednotlivých ostrovů i vlivem monzunů rozdílné. Čekají na Vás kulturní i přírodní unikáty ostrovů Honshu a Hokkaido.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

K dispozici: 1

Monitoring invazních druhů bezobratlých v ČR

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Invazní druhy živočichů se, ať už přičiněním člověka či díky změně klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu a v novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci. Díky projektům občanské vědy se každý může stát součástí týmu vědců, kteří vybrané bezobratlé druhy těchto vetřelců monitorují. Podívejte se s námi na aktuální pátrací akce, do kterých se můžete zapojit v místě bydliště nebo kdekoliv, kde se právě pohybujete. Přispějete tak k pochopení mechanismu šíření nepůvodních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Hana Plátková

Žádná volná místa

Ochrana přírody: kudy kam?

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Téma ochrany přírody se dnes dostává do popředí v médiích i v našem běžném žití. Málokdy je ale jakýkoli nastíněný problém jednostranný, ba co více, někdy dokonce ani dva či tři úhly pohledu pořád nejsou dost. I přesto je řada věcí, které můžeme udělat a rozhodnout sami a přiložit tak ruku k dílu. Zda s úspěchem, to ukáže čas. Přednáška o teoretické a praktické ochraně přírody v České republice.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

Panama – střet dvou kontinentů

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Cestopisná vzdělávací přednáška na téma vědeckého výzkumu probíhajícího v korunách stromu v srdci Panamského tropického lesa. Panamská republika je poměrně malým státem, přesto se může pochlubit více než dramatickou historií. Vděčí za to průplavu, který ze země učinil důležitý geopolitický a strategický bod. Neméně dramatická je i přírodní historie této země.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Ondřej Dorňák

K dispozici: 1

Paradoxy životního prostředí regionu

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma post-industriální přírody post-industriální krajiny našeho regionu. Ostravsko a Karvinsko je historicky spjato s těžbou uhlí. I když dochází k jejímu útlumu, s jejími následky se budeme vyrovnávat ještě řadu let. Tato krajina ale ukrývá řadu zajímavých prvků pro biology i turisty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu