Filosofie v dnešní době – kritické myšlení a mediální gramotnost.

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška se zaměří na dva centrální pojmy, které jsou v dnešní době považovány za klíčové kompetence moderního člověk žijícího v záplavě informací a obklopeného technologiemi a médii. Cílem přednášky není pouze papouškovat všudypřítomné poučky a laciná hesla, ale zaměřit na samotnou podstatu problému. Lektor analyzuje a představí pestrou škálu kognitivních zkreslení, tedy vrozených a evolučně podmíněných vlastností lidského mozku, které do značné míry dezinterpretují naše vnímání reality, třebaže v minulosti hrály také pozitivní roli. Na to pak navazuje představení některých argumentačních faulů a logických chyb, které běžně vidíme v argumentaci. Závěrečná teze pak spočívá v tom, že právě znalostí vlastních limitů a chyb se dokážeme přiblížit ideálu kritického myšlení a mediální gramotnosti. Přednáška počítá také s časem (cca 15 – 20 minut) na diskusi a otázky žáků.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. David Černín, Ph.D., 

K dispozici: 2


  Potvrď, že nejsi robot

  Machiavelliho „amorální“ politika

  DÉLKA: 45 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Přednáška je vedena formou dialogu a studenti budou mít možnost diskutovat na téma politiky ve vztahu k morálce. Politika v Machiavelliho pojetí ztratila svou podřízenost ideji absolutního dobra a přenesla se do prostoru boje o moc. Politik tak přestal být vázán na křesťanské hodnoty a musel být schopný vytvořit silný stát. Machiavelliho úvahy tak způsobily rozpor mezi politikou a morálkou a otevřely cestu politice jako samostatnému umění. Otázkou zůstává do jaké míry termín „machiavellismus“ odpovídá Machiavelliho úvahám.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Po dohodě s lektorkou.

  Aktivitu nelze realizovat on-line formou. Po dohodě s lektorkou lze přednášku realizovat také v anglickém jazyce.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

  Odpovědná osoba

  dr. Phil. Lenka Naldoniová

  K dispozici: 2


   Potvrď, že nejsi robot

   Náboženské sekty

   DÉLKA: 60 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity
   Vzdělávací přednáška

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Po domluvě s lektorem

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Zodpovědná osoba
   doc. ThDr. Tomáš Novotný

   K dispozici: 2


    Potvrď, že nejsi robot

    NIETZSCHE A NADČLOVĚK

    DÉLKA: 60 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Po všeobecném úvodu do myšlení Friedricha Nietzscheho se zaměříme na téma nadčlověka a knihu „Tak pravil Zarathustra“. Mimo jiné se studenti dozví, proč se Nietzschemu říká „filosof s kladivem“, jaký význam měla v jeho životě Wagnerova hudba a proč Nietzscheho myšlení přitahovalo Adolfa Hitlera.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Kde daná aktivita proběhne
    Dle domluvy s lektorkou

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Odpovědná osoba
    Dr. phil. Lenka Naldoniová

    K dispozici: 2


     Potvrď, že nejsi robot

     Kapacita aktivity

     Délka aktivity

     Online aktivity