1. Hlavní nabídka
  2.  Střední školy 
  3. Filozofie - přednáška

Banalita zla

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška je vedena formou dialogu a studenti mají možnost diskutovat na téma podstaty zla. Výchozím bodem přednášky jsou úvahy H. Arendtové a psychologické experimenty P. Zimbarda.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, dr. Šiler

 

Žádná volná místa

F. Dostojevskij a problém svědomí

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška je zaměřena na dílo F. M. Dostojevského z filosofického a psychologického hlediska. Studenti se mohou zamyslet nad otázkami svědomí, trestu, svobody a lásky.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivita nelze uskutečnit v on-line formě

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová

 

Žádná volná místa

Filosofie lásky

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Studenti se dozví o různých formách lásky za pomoci vybraných autorů: Platóna, Aristotela, Ficina a Freuda.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová a Dr. Šiler 

K dispozici: 1

Filosofie prostoru: z kuchyně do kosmu a zpět

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Filosofie prostoru, na příkladu kuchyně. Filosofovat znamená přemýšlet, třeba o zdánlivě banálních věcech. O podstatě lidství v souvislosti s obydlím, intimitou domova už napsalo hlubokomyslné studie několik filosofů. Rovněž tak o hygieně, tělu a tělesnosti. Můžeme se dotknout i genderového aspektu, estetiky designu či pustit se do kritiky luxusu a snobismu. Na rozdíl od sestupu do mikrokosmu domácnosti se může filosofie prostoru zabývat i makrokosmem – vesmírem. Bylo třeba podstoupit převratné kroky v mysli, aby se člověk vymanil z gravitace a začal vůbec uvažovat o možnosti létat, natož pak cestovat do vesmíru. Ruští filosofové působili jako snílci, možná náboženští fantastové, ale z jejich smělých vizí skutečně vzešly projekty raketových motorů a kosmických lodí.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

 

K dispozici: 2

Filosofie v dnešní době – kritické myšlení a mediální gramotnost.

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. David Černín, Ph.D., 

K dispozici: 1

Filosofie v obrazech

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Co je to obraz? Reprezentace, idol, idea? Jakou roli v něm hraje figura a jakou pozadí? A co rám a rámec? To vše je možno demonstrovat na rozboru Velázquezova obrazu Dvorní dámy (Las Meninas, 1656). Filosofie je někdy obsažena přímo v námětu, jako například v Raffaelově Athénské škole (1509). I forma zachycení postav však vyžaduje filosofický výklad. Komplikovanější může být filosofická interpretace surrealistických obrazů, navíc bere-li si na pomoc psychoanalýzu a feminismus.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

K dispozici: 1

Filozofická interpretace nových technologií

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.

K dispozici: 1

Mojžíšovská fyzika aneb Slepá větev vývoje moderní vědy

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Populárně pojatá přednáška se snaží nabourat tradiční obraz vzniku moderní vědy, který spočívá v představě přímočarého vývoje od renesance přes Galilea a Newtona až po 20. století. Představen bude naopak proud, který ještě v 17. století vážně usiloval založit celé poznání přírody na doslovném čtení Bible – a v tomto smyslu působil jako seriózní protipól (dnes) kanonických postav dějin vědy. Přednáška tak obsáhne témata historická, filozofická, religionistická i přírodovědná, samozřejmě ve formě zcela přiměřené publiku.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze realizovat on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

K dispozici: 1

Náboženské sekty

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Zodpovědná osoba
doc. ThDr. Tomáš Novotný

K dispozici: 3

Platónova geometrizace a správné mínění

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu