Výzkum zaměřený na nebezpečné toxiny bakterie přinesl studentce lékařské fakulty ocenění

Ocenění za výzkum zaměřený na identifikaci genové sekvence a produkovaných toxinů bakterie Clostridiodes difficile získala studentka Lékařské fakulty OU Veronika Janošcová. Zmíněné parametry určují míru patogenity tohoto častého původce nozokomiálních infekcí (nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem pacienta ve zdravotnickém zařízení). Jednotlivé kmeny se přitom v produkci toxinů, které hrají při vzniku nákazy hlavní roli, významně liší. Na základě poznatků, získaných analýzou vzorků zaslaných z českých nemocnic, je možné určit právě přítomnost nebo absenci nebezpečných kmenů. Výsledky budou ještě doplněny o testování citlivosti na antibiotika, a jak Veronika dodává „výzkum by bylo možné dále posunout k testování ve viváriu či sledování účinku hyperbarické oxygenace na produkci toxinů danými typy klostridií“.

Více informací na odkazu zde.