Výzkum potvrdil, že paliativní péče pacientům s neurologickým onemocněním pomáhá

Poskytování paliativní péče (péče zaměřené na udržení kvality života s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu) formou konzultací multidisciplinárního paliativního týmu, může pomoci pacientům s progresivním neurologickým onemocněním i jejich rodinným příslušníkům k udržení, případně zlepšení hodnocení kvality života. Potvrdil to výzkum skupiny pracovníků z Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ta na výzkumu pracovala v letech 2017 – 2020 ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Ostrava. Významným přínosem je také otevření odborné diskuse o možnostech využití paliativního přístupu u neurologických pacientů v České republice. K dalšímu rozvoji paliativní péče v oboru neurologie přispějí nejen výsledky projektu, ale i vytvořená monografie „Základy paliativní péče v neurologii“, která je první monografií v České republice zabývající se tímto tématem.