Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts / Petr Žitavský: Kázání na velké svátky

Petr Žitavský, opat kláštera na Zbraslavi (z. 1339), je znám především jako autor Zbraslavské kroniky (Chronica Aulae regiae). Jeho literární pozůstalost však zahrnuje také jeden ze vzácných bohemikálních dokladů kazatelské činnosti z doby před polovinou 14. století – rozsáhlou sbírku latinských kázání na velké cisterciácké svátky (Sermones de principalibus festis). Dílo se dochovalo v jediném rukopise, zachycujícím autorské korektury (rukopis Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku). Tato kniha přináší první edici Sermones de principalibus festis a zasazuje sbírku do literárněhistorického kontextu: představuje jejího autora, prostředí vzniku díla, publikum kázání, proces vytváření dochovaného textu i jeho známé prameny (to vše v česky a anglicky psané doprovodné studii).

Více informací o publikaci zde.