Může pohybová aktivita ve znečištěném prostředí ovlivnit lidské zdraví?

Tým odborníků na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v rámci projektu Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) informuje odbornou i laickou veřejnost o tom, jak probíhá měření multidisciplinárního projektu zkoumající vliv znečistěného životního prostředí a pohybové (in)aktivity na lidské zdraví. Složité protokoly výzkumu publikovali v odborných vědeckých časopisech BMJ Open a International Journal of Environmental Research and Public Health.