Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru

Při práci na tříletém projektu spojili své síly výzkumnice a výzkumníci Fakulty sociálních studií OU a katedry architektury VŠB-TU. Zaměřený je na experimentální ověřování možností zapojování obyvatel do plánování městského prostoru. Projekt se soustředí na Hlavní třídu v městské části Ostrava-Poruba. Cílem práce je vytvoření, odzkoušení a následné popsání postupů, které umožňují do plánování společných veřejných prostorů účinně a aktivně zapojit co nejpestřejší spektrum obyvatel a uživatelů městského prostoru. Unikátní projekt probíhá až do podzimu 2021 a více informací o něm naleznete zde.