Střední školy

Ekologie jako věda (aneb třídění ekologie není)

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Víte co opravdu znamená Ekologie? Jedná se o třídění odpadů či něco podobného nebo se pod tímto pojmem skrývá mnohem víc? Jste ochotni rozbít informační bublinu a poznat pravou skutečnost? Pokud ano tak je tato přednáška určena právě Vám.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

Žádná volná místa

KAPKY VODY NA CESTĚ DO OCEÁNU – DESKOVÁ HRA

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 12 lidí

Popis aktivity

Projděte si s námi cestu vody zábavnou a naučnou formou společenské deskové hry, která byla vytvořena na Ostravské univerzitě. Dozvíte se, jak různá prostředí (hory, města, nížiny) ovlivňují koloběh vody v přírodě, jak může být voda užitečná nebo jakým způsobem může představovat riziko pro společnost. Hra je ideální pro menší skupinu žáků (4–12 osob) a je prokládána krátkými prezentacemi k jednotlivým tématům.

Určeno pro
Žáci základních a středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Lukáš Vaverka

K dispozici: 1

KUDY TEČE ŘEKA

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Řeky jsou nedílnou součástí našich životů. Máte řeku v okolí svého bydliště a trávíte čas v její blízkosti? V rámci workshopu žáci si vyzkouší práci s modelem řeky, pochopí její fungování od pramene až po ústí a dozví se o problematice znečištění řek. Díky svým nápadům a představivosti se dokonce mohou zapojit i do výzkumu!

Určeno pro
Žáky základních škol (4. až 9. třída)

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Lukáš Vaverka

Žádná volná místa

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Už jste někdy slyšeli o koloběhu vody? Přijďte se zblízka seznámit s jedním z nejdůležitějších cyklů na světe novou interaktivní formou. Seznámíte se s nekonečně se opakujícím příběhem vody. Pochopíte odkud se bere déšť, jak lze vytvořit mraky v laboratoři a který povrch je nejproblematičtější z hlediska povodní.

Určeno pro
Žáky základních škol (I. a II. stupeń)

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

K dispozici: 1

Cesta vody

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma koloběhu vody v přírodním i městském prostředí.  Co se děje s vodní kapkou, když vypadne z oblaku? Je její cesta zajímavější v přírodním prostředí anebo v rušném, zastaveném prostředí měst? Jsme její cestu schopni zachytit a máme nástroje, které nám umožňují koloběh vody předpovídat? Prozkoumejte s námi tuto cestu a poznejte schopnosti člověka koloběh vody ovlivnit.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

K dispozici: 1

Hydrologické extrémy – povodeň a sucho

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma přírodních katastrof, které způsobují výrazné ekonomické škody i ztráty na lidských životech. Co je to povodeň a kdy nastává sucho? Jakým způsobem je možné tyto dva jevy hodnotit a je vůbec možné předpovídat jejich výskyt? Jaké opatření máme k dispozici abychom snížili dopady těchto extrému na prostředí, ve kterém člověk žije? Vydejte se s námi do tajů hydrologie, vědy, která se snaží tyto otázky odpovědět.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

Žádná volná místa

Klimatické změny a jejich vliv na přírodní extrémy

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Změny klimatu hýbou celou společností a otevírají mnoho nezodpovězených otázek, o které se přou odborníci, politici, i laická veřejnost. Jejich dopad se odráží i na krajině, ve které žijeme. Pozorujeme častější přívalové povodně, zaznamenáváme extrémně suchá období, v přímořských oblastech se lidé bojí extrémních hurikánů a ve vysokých pohořích tají horské ledovce. Podíváme se na to, jak změny klimatu měnily krajinu v historii a jak na ně krajina reaguje dnes. Zjistíme, jaká nás čeká budoucnost z hlediska přírodních extrémů na základě klimatických scénářů. Dozvíme se, zda lidská společnost může dopadům klimatických změn na přírodu zabránit, nebo alespoň zmírňovat jejich dopady a škody.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

Žádná volná místa

Panorama španělské literatury

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

V přednášce se studenti seznámí s hlavními literárními představiteli španělského písemnictví a jejich nejvýznamnějšími díly, která jsou komentována v historickém a společenském kontextu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra romanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

dr. J. Mlčoch

K dispozici: 1

Monitoring invazních druhů bezobratlých v ČR

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Invazní druhy živočichů se, ať už přičiněním člověka či díky změně klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu a v novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci. Díky projektům občanské vědy se každý může stát součástí týmu vědců, kteří vybrané bezobratlé druhy těchto vetřelců monitorují. Podívejte se s námi na aktuální pátrací akce, do kterých se můžete zapojit v místě bydliště nebo kdekoliv, kde se právě pohybujete. Přispějete tak k pochopení mechanismu šíření nepůvodních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Hana Plátková

Žádná volná místa

Panorama hispanoamerické literatury

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Jak se vyznat v množství španělsky psané literatury v Latinské Americe? I na to odpoví přednáška, ve které se přehledovým způsobem studenti seznámí s nejzajímavějšími stěžejními díly latinskoamerické literatury.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra romanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

dr. J. Mlčoch

K dispozici: 1

Moje ekologická stopa

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 35 lidí

Popis aktivity

Co nám říká ekologická stopa a co to vlastně znamená udržitelný rozvoj? Planeta Země lidem nabízí omezené množství zdrojů, které denně spotřebováváme. Otázkou tedy je, zda naše planeta stačí k uspokojení stále narůstajících nároků lidstva. Odpověď na tuto otázku zjistíme společně při výpočtu ekologické stopy jednotlivých žáků. Interaktivními úkoly za použití moderních technologií, jako jsou mobilní aplikace, se žáci seznámí s principy a praktickou stránkou udržitelného rozvoje a také s možným řešením důsledků lidské činnosti. Cílem workshopu je zvýšení povědomí o lidské spotřebě, znečištění planety a v neposlední řadě také o významné roli jednotlivců při řešení této krize. Dalším výstupem je také zvýšení praktických znalostí a dovedností spotřebitele v denním životě. 

Určeno pro
Studenty středních a žáci II. stupně základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line

Odpovědná osoba

Mgr. Stanislav Ožana

Žádná volná místa

Studium němčiny v Ostravě – proč dnes studovat němčinu?

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop nabídne žákům SŠ krátký vhled do každodenního studijního života studenta germanistiky a naznačí možné perspektivy a profesní dráhu po absolvování studia. Přemýšlíte o studiu na naší katedře a ještě váháte? Pak jsou zde lektoři katedry právě pro Vás. Nejenže dostanete odpovědi na své otázky, ale budete mít možnost také promluvit si s rodilými mluvčími a zažít tak němčinu v autentické podobě.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

K dispozici: 1

V kůži osoby s handicapem

DÉLKA: 120 min., 180 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

S člověkem, který má nějaké postižení se můžeme setkávat denně. Jaké to ale ve skutečnosti je, žít s handicapem? Jak člověk s těžkým zrakovým postižením pozná barvu svého oblečení nebo jak si uvaří čaj? Jak se domluví člověk s postižením, když neslyší nebo nemluví? Jak může člověk na invalidním vozíku třeba lyžovat nebo hrát rugby?  Můžete si zkusit být na chvíli v kůži člověka s postižením. Vyzkoušíte si, jak číst a psát Braillovo písmo pro nevidomé, jak se pozdravit s člověkem se sluchovým postižením, který neslyší a jak se mu představit. Dozvíte se, jak komunikovat pohledem, a jak ovládat domácnost pouze pomocí rtů. Ukážeme vám sportovce, kteří vítězí na stadionech a tím také nad svým handicapem. Naučíte se, jak s člověkem s určitým postižením správně mluvit nebo co udělat, abyste mu dokázali správně pomoci.

Určeno pro

Střední školy, základní školy

Místo, kde aktivita proběhne

PdF  OU, Katedra speciální pedagogiky, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat

Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Edita Satinská, Ph.D.

K dispozici: 7

Mladý dirigent

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Dirigent zvedne taktovku a jako mávnutím kouzelného proutku orchestr hraje. Zní to tak jednoduše! Ale jaké je to ve skutečnosti? Jak jednoduché je dirigovat? To si můžete zkusit na našem workshopu. Ukážeme si nejen základní dirigentská schémata, ale také různé další „fígle a dirigentské vychytávky“.

Není se čeho bát, vždyť přece stačí jen zvednou ruce!

Určeno pro

Střední školy

Místo, kde aktivita proběhne

PdF  OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat

Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

K dispozici: 10

Letem světem se sborovým zpěvem

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Pojďme společně zpívat! A podívejme se, jak se zpívá i jinde ve světě. Během našeho aktivního workshopu poznáte lépe svůj hlas, získáte základy sborového zpěvu a zazpíváte si např. africký spirituál nebo japonskou lidovou píseň ad. Možná v sobě objevíte i skrytý pěvecký talent. Rozhodně se nebojte a pojďte to zkusit!

Určeno pro

Střední školy

Místo, kde aktivita proběhne

PdF  OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat

Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

K dispozici: 10

Třídní kolektiv a jeho stmelování

DÉLKA: 45 min., 90 min.

Popis aktivity 

Doznívající preference individuality, jež nabyla na vzestupu po listopadu 1989, je aktuálně kontraproduktivní z hlediska sociálního vývoje. Důsledky se projevují v narůstajícím počtu individualizovaných kolektivů, kdy pandemická situace ještě zvýšila vzájemnou intoleranci. Akce by měla podpořit pocit soubytí členů třídního kolektivu. Cílem je inspirovat členy třídního kolektivu k vyšší integraci jeho členů nezávisle na pohlaví, sociálním statutu a tělesné konstituci.

Určeno pro

1-4. postupový ročník SŠ

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Místo, kde aktivita proběhne
Střední škola

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

K dispozici: 1

Vztah k vlastnímu tělu

DÉLKA: 45 min., 90 min.

Popis aktivity 

Současný trend podporovaný médii a hlavně sociálními sítěmi vede část dospívajících k neadekvátní manipulaci se svým tělem. Cílem prakticky vedené části přednášky je narušit úhel pohledu přítomných na tělesnou stránku v souvislosti s módními trendy, které vznikají jako důsledek blahobytu. Cílem je prevence mentální anorexie, bulimie, bigorexie, ortorexie.

Určeno pro

Nejlépe 8 –  9. třída ZŠ, počet účastníků nerozhoduje

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Místo, kde aktivita proběhne
Základní škola

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

K dispozici: 4

Nácvik německé výslovnosti se zaměřením na problematické jevy

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Poradenství, asistence

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Počítačem podporovaný překlad – budoucnost dnešních překladatelů?

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Prakticky zaměřený workshop se věnuje moderním pomůckám při práci na překladu textů – elektronickým slovníkům, internetovým překladovým databázím a zejména počítačem podporovanému překladu (CAT-tools). Seznámíte se s aktuálními požadavky na trhu s překlady, dozvíte se o principu fungování počítačem podporovaných překladových aplikací, vyzkoušíte si základní práci s nimi a vyhotovíte svůj první počítačem podpořený překlad.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Tlumočník a jeho role ve 21.století

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, co obnáší tlumočnická profese. Ukážeme si, jak se stát tlumočníkem, na co je třeba se připravit a jaká jsou v současnosti úskalí této práce. V praktické části se účastníci naučí základní rétorická a artikulační cvičení, připraví se na malou tlumočnickou zakázku a vyzkouší si převod mluveného slova z němčiny do češtiny přímo v tlumočnických kabinách.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Jak efektivně překládat texty

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop představí nové možnosti při práci na překladu textů. S pomocí připraveného materiálu se dozvíte, jak efektivně využívat na trhu dostupné elektronické slovníky, on-line překladové aplikace nebo internetové databáze. Účastnici workshopu si budou moci vyzkoušet připravené aplikace a on-line materiály orientované na překlad a také výuku němčiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Kulturní a literární život na Hlučínsku

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Ve workshopu bude představeno území Hlučínska a jeho pohnutá historie, která je ovlivněna německým aspektem. Tento vliv je možné pozorovat v různých oblastech, workshop se však zaměří především na oblast kultury a literatury. V diskusi po úvodní prezentaci budou blíže rozvedena konkrétní témata a analyzovány vybrané ukázky z děl regionálních spisovatelů, které dokumentují mnohonárodnostní soužití a jeho výhody i úskalí.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Na počátku bylo Slovo… aneb Kdo si hraje, nezlobí

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Známý citát v názvu workshopu nemá implikovat jeho obsahovou, ale spíše formální stránku – workshop chce ukázat, jakou má slovo v lidské společnosti důležitou funkci a jak je nutné s ním nakládat obezřetně. Budeme se tedy zabývat slovíčky, německou slovní zásobou, různými významy slov a otázkou jejich vhodnosti v rozdílných kontextech. To vše hravou formou a v podobě soutěží.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Už jste to slyšeli? Hodina s hudbou z německého jazykového prostoru

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop nabízí skvělou příležitost, jak si procvičit poslech s porozuměním zábavnou formou. Účastníci budou seznámeni s průřezem historie německé hudby, a to jak vážné, tak populární. Prezentace bude provázena konkrétními ukázkami německy mluvících interpretů a interaktivními cvičeními.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Německo a Rakousko – shody a rozdíly

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop se věnuje vybraným německým a rakouským reáliím a zaměřuje se na konfrontaci obou zemí v oblasti hospodářství, turismu, politického zřízení, historie, médií a kulturního a společenského života.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

„Hummeln im Hintern haben“ – frazeologismy v každodenním životě

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V běžném životě užíváme spoustu ustálených výrazů, rčení a přísloví, aniž bychom jim věnovali bližší pozornost. Přitom mnohé z nich jsou velmi bizarní. Jak tyto frazeologismy vznikly? Co přesně znamenají a za jakých okolností se dají, nebo naopak nedají použít? To vše se z perspektivy německého jazyka dozvíte zábavnou formou ve workshopu německých rodilých mluvčích, lektorů katedry.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Křížem krážem německy mluvícími zeměmi

DÉLKA: 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Workshop se věnuje aktuálním tématům z reálií německy mluvících zemí a zaměřuje se na turisticky atraktivní místa a další zajímavosti, které stojí za to poznat na vlastní oči. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která spočívá v kreativní práci účastníků ve skupinách. Získané znalosti si žáci mohou ověřit v závěrečném vědomostním kvízu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra germanistiky

Aktivitu lze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Stanislava Majcherová

K dispozici: 1

Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

K dispozici: 3

Obyčejné věci

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Workshop s názvem „Obyčejné věcí“ byl zaměřen na téma transformace běžných předmětů, které nás obklopují, do nových vztahů, kontextů a forem v médiu malby, kresby, koláže atd.
S použitím tradičních i netradičních postupů si studenti vyzkoušejí malbu, práci s šablonami, vytváření vizuálních struktur s využitím běžných „hobby“ nástrojů prostředků i možnost kombinace tradiční volné tvorby s postprodukčními postupy.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MgA. Jiří Kuděla, Ph.D., Ivo Sumec

K dispozici: 2

Digitální obraz

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Seznámení se základními pojmy, principy tvorby a editace digitálního obrazu, informačními zdroji, historií využití počítačů v umělecké tvorbě a základy digitální technologie zpracování obrazu.

Určeno pro
Studenty středních  a žáky základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ivo Sumec

K dispozici: 2

Jak vládli českoslovenští stalinisté? Vyšetřování případu Silné čtyřky

DÉLKA: od 80 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V únoru 1948 se v Československu chopila mocenského monopolu komunistická strana. Cílem badatelsky zaměřeného workshopu bude na příkladu jedné konkrétní kauzy zjistit, jak fungovala komunistická diktatura. Budete pracovat s dobovými dokumenty, nahlédnete vzdálenou dobu z různých perspektiv tehdejších lidí, a hlavně se stanete vyšetřovateli, kteří budou muset zjistit, co se stalo v jednom malém městě, které v roce 1949 zažívalo velký strach z komunistických funkcionářů. Co se stalo ve Velkém Meziříčí a proč se o to zajímalo i vedení státu?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

K dispozici: 1

Galerie, kunstkomory a kabinety kuriozit jako obrazy světa raného novověku

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Kunstkomory spolu s galeriemi a kabinety kuriozit představují specifický obraz světa, který jako by vypadl z Borgesových povídek, kdy jsou do jedné kategorie řazeny předměty, zpravidla přírodního či artificiálního charakteru, které mají z dnešního hlediska máloco společného. Zároveň se zakládání kunstkomor a kabinetů kuriozit stalo jedním z podnětů vývoje, který nakonec vedl ke vzniku moderních muzeí a galerií. Přednáška se v úvodu zaměří na představení a charakteristiku nejznámějších kunstkomor v Itálii a v zaalpské Evropě, přičemž hlavní náplní přednášky bude galerie a kunstkomora císaře Rudolfa II., která představuje nejvýznamnější příklad sbírky tohoto typu ve střední Evropě. Závěr přednášky bude věnován kunstkomoře a galerii arcivévody Leopolda Viléma, která se stala její nástupkyní.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jaromír Olšovský

Žádná volná místa

Úvod do judaismu

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Zodpovědná osoba
doc. ThDr. Tomáš Novotný

K dispozici: 3

Jak si firmy vybírají zaměstnance?

KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Assessment centrum (AC) je technika, jejímž cílem je zhodnotit vhodnost a rozsah schopností a dovedností účastníků pro konkrétní pracovní skupiny, případně pracovní týmy či celé firmy. Je zaměřená hlavně na hodnocení sociálních, komunikačních a analytických schopností jedinců i skupin, jejich motivaci a schopnosti řešit problémy. V současné době patří mezi často užívané moderní diagnostické, psychosociální a sociometrické metody při výběru zaměstnanců. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci reálného AC čekat.

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

Žádná volná místa

Jak si dnes firmy rozvíjí své zaměstnance?

KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity


Development Centrum (DC) je moderní technika, která slouží firmám, organizacím, institucím ke zmapování kompetencí zaměstnanců a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje. V průběhu DC účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané firmě, organizaci, instituci. V současné době patří mezi stále populárnější metody posuzování zaměstnanců, poskytuje spolehlivé a relevantní informace o jejich silných stránkách a možnostech jejich rozvoje, které by jiným způsobem jejich zaměstnavatelé nezjistili. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci skutečného DC čekat.

 

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

K dispozici: 1

Nahoře a dole v dole

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Žáci se seznámí s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, krátkých aktivit, fotodokumentace a modelu kamenouhelného dolu se seznámí s prostředím technických památek. Program vede k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k pozici dolu v kulturněhistorické minulosti regionu.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

K dispozici: 1

Technická památka

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Beseda s krátkými aktivitami k tématu „technické památky na Ostravsku a práce památkáře“. Studenti se prostřednictvím řízené diskuze, ukázek z terénní práce památkáře (fotodokumentace) a video prezentace seznámí s profesí „technického“ památkáře a prohloubí si své znalosti o lokalitě, ve které žijí či studují. Cílem programu je osvěta v oblasti průmyslového dědictví Ostravy. Program by měl vést ke vzbuzení zájmu o probírané téma a o možnosti využití technických památek jako edukačního nástroje k naplnění cílů vlastní výuky.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivita nelze uskutečná on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

Žádná volná místa

Myslet sociologicky, vidět sociologicky

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Přednáška představuje sociologii jako specifický způsob myšlení a vidění světa, který vychází ze skutečnosti, že lidé nežijí ve světě izolovaně, ale ve společnosti druhých.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Roman Vido, Ph.D. 

K dispozici: 1

Proměny a vývoj architektury Ostravy v první polovině 20. století

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Rozmach těžkého průmyslu v 19. století přispěl k bouřlivému rozvoji Moravské Ostravy a jeho okolí. Rychlý růst počtu obyvatel města a transformace kdysi bezvýznamného příhraničního městečka v průmyslové centrum Rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se výrazně odrazilo v podobě města a proměně jeho zástavby. Své stavby zde realizovali přední rakouští a čeští architekti a zdejší stavební kultura tak dokázala vždy rychle reagovat na aktuální stavební trendy. Přednáška se zaměří zvláště na proměnu architektury před a po I. světové válce. Tedy ukáže závislost a přímé vazby ostravské stavební praxe na Vídeň v době monarchie (pozdní historismus, secese a moderna) a následně novou poválečnou orientaci na Prahu (kubismus, tradicionalismus, funkcionalismus), spjatou s ambicemi Ostravy stát se hlavním hospodářským a kulturním centrem regionu.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jiří Jung

K dispozici: 1

Umění jako válečná kořist

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Války a dobývání nebyly vždy doprovázené jen bezuzdným ničením kulturního dědictví, ale často se umělecká díla, starožitnosti a kulturní památky stávaly cílenou válečnou kořistí. Byly stvrzením triumfu nad poraženým národem a zároveň měly obohatit soukromé či státní sbírky umění a pomoci tak budovat umělecké galerie. Přednáška se po krátkém úvodu spjatém s loupežemi uměleckých děl ve starověku a středověku zaměří na nejznámější akce daného typu v novodobých dějinách, a to drancování Prahy Švédy v roce 1648, Napoleonova válečná kořist ve formě uměleckých děl z Itálie a do třetice loupeže umění nacistickým Německem a budování Hitlerovy galerie v Linci.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jiří Jung

K dispozici: 1

Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Po celá staletí sloužila v Čechách a na Moravě jako prostředek komunikace vedle češtiny také němčina. Jak vznikla tato česko-německá dvojjazyčnost? Jak se měnilo postavení němčiny v průběhu let? Jak ovlivnila němčina češtinu? Najdeme její vliv i v současném jazyce? Přednáška nabízí odpovědi na tyto otázky i zamyšlení nad tím, jakou roli hraje němčina v dnešní české společnosti.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Žádná volná místa

Nejdůležitější milníky historie německy mluvících zemí

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Přednáška představuje velmi názornou a hravou formou dějiny německy mluvících zemí. Její samozřejmou součástí jsou autentické ukázky a interaktivní cvičení. Pozornost je zaměřena především na oblasti, které mohou žáci SŠ využít při přípravě na maturitní zkoušku.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

K dispozici: 1

Vyjadřují Češi a Němci emoce stejným způsobem?

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Emoce významným způsobem ovlivňují život každého z nás. Vyjádřit je můžeme jednak pomocí nejazykových prostředků, jako jsou gesta, mimika, držení těla, tak také pomocí pestré škály jazykových prostředků. Užívají se v češtině a v němčině stejné nebo odlišné jazykové prostředky? Odpověď na tuto otázku budeme společně hledat v této prakticky zaměřené přednášce, která posluchačům na vybraných příkladech emocí ukáže, jaké výzkumné metody lze v daném případě využít, přiblíží některé moderní nástroje užívané v česko-německé srovnávací jazykovědě a v neposlední řadě také představí některé zajímavé výsledky srovnání.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Žádná volná místa

F. Dostojevskij a problém svědomí

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška je zaměřena na dílo F. M. Dostojevského z filosofického a psychologického hlediska. Studenti se mohou zamyslet nad otázkami svědomí, trestu, svobody a lásky.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivita nelze uskutečnit v on-line formě

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová

 

Žádná volná místa

Tematická a klíčová slova textu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

K dispozici: 1

Vypočítavý studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Slovní bohatství, vyspělá slovní zásoba, dodržování tématu, ale i originalita. Je toho hodně, co dělá dobrou slohovku. Zda dodržuji všechno, co mám, mi pomůže zjistit chytrý software a trocha počítání. Můžu se porovnat s kamarádem, zjistím, že vysoké slovní bohatství není třeba vždycky ideální, nebo mi dojde, že můj popis vlastně vůbec není popisný. Toto všechno a mnohem více se naučíte na workshopu, který si pro Vás nachystala katedra českého jazyka FF OU.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

Žádná volná místa

Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Slamotrus, chřípoprach, učna a další. Na základě práce s texty různého stáří se studenti seznámí s brusičskými zásahy do jazyka a s neumělým doplňováním slovní zásoby. Jakým způsobem puristé pracovali? Jaké jazykové jevy se snažili vymýtit a proč? Bylo jejich neologizování vždy tak neústrojné? A můžeme dnes jejich snahy vůbec hodnotit kladně? Studenti sami budou mít možnost brusičskou praxi zhodnotit a přemýšlet nad ní v kontextu dané historické epochy (baroko, národní obrození, konec 19. století atd.).

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

Žádná volná místa

Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

Žádná volná místa

Wales: země hobitů

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Snad nejméně známá část Velké Británie zůstává – podobně jako Tolkienův Kraj – vždy lehce stranou a sama pro sebe. Většina obyvatel o širém velkém světě mnoho neví, ba dokonce se najdou i tací, kteří nejdále došli na druhou stranu rodného údolí. Vítejte v zemi deště, přelízek, ovcí a draků! Cestopisná přednáška.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

Svérázná Korsika

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Ostrov ve středomoří patří Francii skutečně jen papírově. Korsika má svůj osobitý vzhled, jazyk, kulturu a dokonce i vůni. Co je psáno, zde rozhodně není taky dáno, a jakékoli dobrodružství ozvláštňují ti nejneočekávatelnější zástupci živočišné i rostlinné říše. Co se Korsičanů týče, nelze než souhlasit s Asterixem: jsou nedůtkliví. Cestopisná přednáška.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

Indický Himálaj

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Nejvyšší hory světa zasahují do Indie jen docela malou částí. I tato část je ale ve srovnání s čímkoli v Česku obrovská a dechberoucí. Výprava do Himálají je vždy spojena s jistými specifiky, v tomto případě půvabně okořeněnými indickou kulturou plnou krav, kari, divokých řidičů a někdy také užaslého ticha. Cestopisná přednáška.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

Žádná volná místa

Ze života stromů

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Stromy rostou všude okolo nás, a přesto jsou to bytosti veskrze záhadné. Vždyť kdo z nás skutečně rozumí jejich světu? A je vůbec možné porozumět bytosti, která komunikuje chutěmi, žije v jiném čase a stojí u toho na hlavě? Interaktivní přednáška o životě stromů z jejich úhlu pohledu.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

Ochrana přírody: kudy kam?

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Téma ochrany přírody se dnes dostává do popředí v médiích i v našem běžném žití. Málokdy je ale jakýkoli nastíněný problém jednostranný, ba co více, někdy dokonce ani dva či tři úhly pohledu pořád nejsou dost. I přesto je řada věcí, které můžeme udělat a rozhodnout sami a přiložit tak ruku k dílu. Zda s úspěchem, to ukáže čas. Přednáška o teoretické a praktické ochraně přírody v České republice.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

Vážky: pod vodou i na křídlech

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vítejte v podivuhodném světě vážek. Nádherní pestří tvorové, kteří patří mezi nejobratnější letce vůbec, mají život plný překvapivých momentů, které jsou typické právě a jedině pro ně. Vážky se po naší Zemi pohybují mnohem déle než lidé a i když se zdá, že naše informace o nich jsou vcelku komplexní, stále se podivujeme novým a překvapivým faktům, která vyplouvají na světlo podobně jako jejich larvy. Přednáška o životě vážek a o jejich schopnostech.

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

K dispozici: 1

HMYZ VE VOJENSTVÍ A POLITICE

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Ve válkách i různorodých konfliktech se od pradávna využívají větší zvířata jako psi nebo koně. Mnohem méně známé je ale využití hmyzu. Podíváte se s námi na barvitou, mrazivou ale někdy i úsměvnou historii zapojení hmyzu do válek – od vrhání hnízd divokých včel do jeskyní nepřátel v dávném pravěku až po moderní projekty na pomezí sci-fi. Můžete se také těšit na smutný příběh „Hitlerova“ brouka, vícenásobné zneužití mandelinky bramborové, neuvěřitelné programy USA a SSSR v průběhu studené války, historii bioteroristických útoků a mnoho dalšího.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Žádná volná místa

Jedy kolem nás!

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Jedovaté látky obklopovaly člověka od nepaměti. V minulosti se velmi často používaly k usmrcení či omráčení kořisti či nepřátel, dnes jsou v popředí jedovaté látky vzniklé činností člověka. Staňte se těmi, kteří s námi podniknou cestu do tajů jedovatých látek a substancí, které mohou být nebezpečné nejenom pro nás, ale také pro ostatní živé organismy.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Žádná volná místa

Mimoškolní výlety do přírody

Popis aktivity
Asistence při plánování mimoškolních aktivit, škol v přírodě, školních výletů a vycházek. V rámci asistence budou mít učitelé možnost konzultace s odborníky v dílčích oborech biologie s možností doporučení vhodných a zajímavých míst k návštěvě. Současně může být, v případě zájmu, při mimoškolní aktivitě zrealizována ukázka studia sledování živočichů, jejich odchytu, značení a dalších metod biologického výzkumu, do kterého se mohou částečně zapojit i samotní žáci.

Určeno pro
Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Přírodovědecká fakulta, katedra Biologie a Ekologie

Kdy je možné přednášku realizovat

Březen – Listopad 2021

Termín aktivity bude stanoven na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr., Stanislav Ožana

Žádná volná místa

Nedoslýchavost

DÉLKA: 180 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Poradenství, konzultace

Určeno pro
Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Poruchy řeči

DÉLKA: 20 hod.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Poradenství, konzultace

Určeno pro
Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Poradenství a psychoterapie

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity
Poradenství, konzultace

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. R. Kozáková, Ph.D.

K dispozici: 1

Určování autorství

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Čas od času se objeví literární dílo se sporným autorstvím (mezi nejznámější patří například Homérovy eposy, Shakespearovy hry či Bezručovy básně). Při řešení těchto případů se jako nejefektivnější ukazují tzv. stylometrické metody založené na kvantitativní analýze textu. Tento tematický blok představí studentům problematiku stylometrie a určování autorství nejdříve teoreticky na pozadí konkrétních příkladů z historie i současnosti. V následné praktické části si pak studenti sami vyzkouší zpracovat vlastní analýzu vybraných textů. V případě zájmu o praktickou část je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

 

K dispozici: 1

Jak napsat odborný text

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Jak napsat odborný text je představit studentům zásady výstavby a formální úpravy odborných textů. Úvodní část se zaměří na pravopisnou rovinu textů, zejména na oblast pravopisu syntaktického (interpunkční znaménka a jejich správné užití, syntaktické chyby, stylistické nedostatky atd.). Dále budou představeny principy horizontálního a vertikálního členění odborných textů, zásady pro jejich formální úpravu a práce se sekundárními zdroji, včetně jejich parafráze a vřazení do vlastního textu či správné citace. Důraz bude kladen na nácvik praktických dovedností a řešení konkrétních problémů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D., Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Žádná volná místa

Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní jména

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Jak vznikala zeměpisná jména? Kdo pojmenovává ulice ve městě? Jaký je vztah mezi neoficiálními a oficiálními názvy? Jak vybírají spisovatelé jména pro své postavy? Jaké jméno je možné dát dětem a kdo o tom rozhoduje? Na tyto a další otázky přednáška odpoví; dle zájmu se věnuje buď zeměpisným, nebo osobním jménům.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

K dispozici: 1

Jak nespadnout do závislosti

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Interaktivní workshop

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FSS OU, Katedra sociální práce, Českobratrská 16

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Feller

Žádná volná místa

Prevence pohlavně přenosných infekcí

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Interaktivní workshop

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FSS OU, Katedra sociální práce, Českobratrská 16

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Feller

K dispozici: 1

E-knihy

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 24 lidí

Popis aktivity
Naučíte se, jak efektivně studovat z e-knih. Ukážeme si výhody e-knih a praktické možnosti využití. Dozvíte se, kde naleznete povinnou četbu online a zdarma a další tipy na volně dostupné e-knihy.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Univerzitní knihovna, Bráfova 3

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Bc. Šárka Kostecká

K dispozici: 1

Citace a jak na ně

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 24 lidí

Popis aktivity
Píšete seminární práci? Dozvíte se, proč musíte citovat a jak to dělat správně. Seznámíte se s problematikou plagiátorství. Ukážeme si, jak využít citační manažer CitacePro.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Univerzitní knihovna, Bráfova 3

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Jan Plešek

K dispozici: 1

FakeNews a dezinformace

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Naučte se orientovat v dnešním online světě dezinformací. Uvedení do problému Fake News a dalších manipulativních technik sdělování informací. Seznámíte se se základními technikami odhalování lživých zpráv a nepravdivých informací. Navazující workshop bude zaměřen na vytvoření vlastních Fake News a hoaxů.

Určeno pro
Žáky základních škol, Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

OU Univerzitní knihovna, Bráfova 3

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Anna Jurczyková

K dispozici: 1

Jak správně na dokument

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Píšeme-li dokument, musíme vědět, co chceme napsat. To se naučíme v hodinách českého jazyka. Jak nastavíme různé způsoby formátování dokumentu se pak dozvíme v hodinách informatiky. My Vám nabídneme unikátní diskuzi o formátovacích prvcích i jejich užití. Nejprve si vysvětlíme, co to jsou typografická pravidla a proč se používají. U různých typů dokumentů prodiskutujeme, jakou velikost a druh písma použít v daných situacích, jaké použít zvýraznění, zarovnání textu, číslování odstavců, nebo různé mezery. Ukážeme si, na co si dát pozor při vkládání obrázků. Taktéž si popíšeme časté typografické chyby – třeba kdy se používá spojovník, kdy pomlčka, jak správně vypadají uvozovky. Nabídneme Vám „kuchařku“, která Vám pomůže napsat dokument, aby vypadal profesionálně a nemuseli jste se za něj stydět.

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra matematiky

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Ondřej Kolouch, Ph.D.

K dispozici: 1

Tajemné nekonečno

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity

Pronikněte s námi do tajů nekonečna. Seznamte se s historií a základy teorie množin a s paradoxy s ní spojenými. Nejprve si krátce připomeneme historii teorie množin, její hlavní principy a převratné myšlenky Georga Cantora, a také řadu úskalí, které musela teorie množin překonávat. Zmíníme mimo jiné paradoxy teorie množin, které tuto tenkrát mladou teorii téměř zlikvidovaly nebo zdánlivý rozpor teorie množin. Kromě toho pro Vás máme příklady situací, v nichž se vlastnosti nekonečných množin zásadně liší od vlastností konečných množin.

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra matematiky

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Ondřej Kolouch, Ph.D.

K dispozici: 1

Fraktály aneb, Krása v matematice

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity

Nebojte se matematiky a pojďte se s námi podívat za krásami světa fraktálů. Jakým způsobem můžeme modelovat například růst rostlin? Prozkoumejte s námi některé krásné fraktální obrazce. Nejprve si připomeneme, co je to funkce a její graf. Dále se dozvíte, co to jsou fraktály, a zjistíte, že se nacházejí všude kolem nás v přírodě. Představíme si Lindenmayerovy systémy, pomocí kterých můžeme fraktální obrazce tvořit, modelovat procesy probíhající v přírodě, jako například růst rostlin. Dále si představíme jiný typ fraktálních útvarů, konkrétně Mandelbrotovu množinu a její vlastnosti.

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra matematiky

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Ondřej Kolouch, Ph.D.

K dispozici: 1

Exkurze v centru diagnostiky lidského pohybu

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Jakožto vědecké pracoviště se Centrum zaměřuje na rozšiřování vědomostí v oblasti sportu, snaží se přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací, zvyšovat výkonnost a prevenci zranění. V rámci exkurze, zjistíte jak fungují moderní metody analýzy pohybu ve sportu. Jsou připraveny ukázky pro děti i dospělé.

Určeno pro
Žáci základních škol, studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Katedra studií lidského pohybu, Centrum diagnostiky lidského pohybu

Aktivitu LZE uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Adam Motyka (adam.motyka@osu.cz)

K dispozici: 41

Pro život – základy první pomoci

DÉLKA: 150 min.

Popis aktivity
Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část.

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat

Tuto aktivitu vám bohužel nemůžeme aktuálně nabídnout. Zkuste si prosím vybrat z naší nabídky jinou.

Odpovědná osoba:

Kristýna Kriebelová

Žádná volná místa

Nemocnice pro medvídky

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity
Prostřednictvím této aktivity se snažíme zbavit děti strachu z bílých plášťů, seznámit je prostřednictvím plyšového medvídka a jiných hraček s lidskými orgány a zdravotnickým prostředím. 

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne

Lékařská fakulta, IFMSA

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Tomáš Kolek

K dispozici: 1

Dětská noha

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Praktická ukázka automasáží, cvičení s různými pomůckami, kontrola správné velikosti obuvi, jak se noha vyšetřuje u lékaře a fyzioterapeuta, péče o nohu.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav rehabilitace

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Ing. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.

Žádná volná místa

Prevence poruch pohybového aparátu

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Přednáška zaměřená na prevenci poruch pohybového aparátu se zaměřením na správné držení těla a zásady správné manipulace s břemeny (prevence vadného držení těla, svalové nerovnováhy a nesprávného zatížení pohybového aparátu). Dále seznámení se základy ergonomie pracovního místa tzn. správné sezení u stolu/počítače.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Macounová

K dispozici: 1

Prevence úrazů

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Seznámení dětí s problematikou úrazů všech druhů (úrazy v domácnosti, v dopravě, ve škole/práci, při volnočasových aktivitách a sportu apod.) i následků (zlomeniny, rány, popáleniny, otravy, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, pád atd.) s důrazem na jejich prevenci.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v období říjen – červen (tedy mimo období letních prázdnin). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Macounová

K dispozici: 1

Nedoslýchavost

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Hlas – náš pracovní nástroj

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Prezentace SP Zdravotnické záchranářství

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
Studenti středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Petr Matouch

K dispozici: 1

Výuka první pomoci

DÉLKA: 220 min.

Popis aktivity
Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část

Určeno pro
Žáci základních škol (I. stupeň)

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. P. Matouch

K dispozici: 1

Zdravý životní styl

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity
Edukační workshop zahrnuje soubor témat výchovy ke zdraví člověka. Důraz je kladen na budování vlastní odpovědnosti za své zdraví. Cílem edukačních workshopů je naučit děti a dospívající rozhodovat se ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence některých onemocnění. Témata jsou konkretizována dle domluvy s vyučujícími nebo výchovnými poradci ZŠ/SŠ. Blíže nabízená témata se týkají zejména zdravé výživy, pitného režimu, prevence poruch příjmu potravy, péče o zdravou kůži (rizika opalování, tetování, piercingu), péče o správné držení těla, prevence ve vztahu ke kouření a péče o intimní zdraví. Všechny aktivity jsou realizovány formou interaktivní prezentace a diskuze.

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. L. Sikorová, Ph.D.

Žádná volná místa

Podpora zdraví dítěte v mateřské a základní škole

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Edukační program je motivací dětí k péči o vlastní zdraví a prevenci odmítání spolupráce ve zdravotnických zařízeních. Děti získají informace o zásadách zdravého životního stylu, nebezpečí, se kterým se mohou setkat při hře nebo sportu, upevní si vhodné hygienické, stravovací a další zdravotně preventivní návyky (péče o zdravé zoubky, péče o čisté ruce), seznámí se s aplikací injekce na panence, poslechnou srdíčko fonendoskopem, vyzkouší si oblečení pro sestřičku i pana doktora. Všechny aktivity jsou realizovány hravou interaktivní formou.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. L. Sikorová, Ph.D.

K dispozici: 2

První pomoc: popáleniny

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Interaktivní edukační program, který děti zábavnou formou seznámí s prevencí popálenin, opařenin, úrazu elektrickým proudem, poleptání chemikáliemi či s prevencí úrazu zářením. Děti také získají informace o mechanismu úrazu, budou umět popáleninu zhodnotit dle rozsahu i místa poranění, rozpoznají hloubku popálení a naučí se základy laické první pomoci při tomto úrazu a sami si budou moci popáleniny během workshopu ošetřit. Děti takto nově získané vědomosti budou uplatňovat nejen v běžném životě, ale také zvládnou šířit prevenci a první pomoc u popálenin dále mezi své kamarády či rodinu.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra chirurgických oborů – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Vujtíková

K dispozici: 1

Business english

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Workshop je určen studentům, kteří mají zájem o bližší seznámení s jazykem ekonomie. Studenti jsou uvedeni do konkrétní oblasti ekonomického dění a na základě rozličných cvičení, případových studií či skupinových aktivit vstřebávají odbornou terminologii, která je nedílnou součástí obsahové náplně worshopu. Okruhy témat, které je možno realizovat: Commercial Correspondence, Economics and Economy, Business Ethics, Banking and Monetary Policy, Marketing, Management, Promotion, Customer Service, Product and Production, Accounting and Investment.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Reální 5

Workshop je možné realizovat online po dohodě s lektorkou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Žádná volná místa

Mediating between cultures: translation workshops

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Workshop představí studentům překlad jako profesionální činnost, která si žádá dovednosti umožňující komunikaci mezi lidmi z různých zemí a kultur, kteří nesdílejí společný jazyk. Pracovními jazyky workshopu jsou angličtina a čeština. Studenti si vyzkouší na praktických ukázkách a při různorodých aktivitách, jaké kroky k překladu vedou, čeho je třeba si všímat a kde hledat pomoc s tím, s čím si nevím při práci s originálem a překladem rady. Zaměření jednotlivých cvičení se opírá také o zkušenosti s překlady studentů SŠ v překladatelské soutěži FF OU. Workshop lze realizovat jako osobní setkání ve třídě nebo jako interaktivní dílnu online na platformě ZOOM.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
FF OU, Katedra , Katedra anglistiky a amerikanistiky,Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

K dispozici: 1

Vytvoř si aplikaci v C#

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Máte rádi piškvorky? Proč se omezovat na papír a tužku, když to jde udělat i zajímavěji! Jste spíš na hledání rozdílů v obrázcích nebo byste snad chtěli létat s prasátkem na papírové vlaštovce? Jazyk C# je prosperující a zajímavý jazyk, tak proč si piškvorky neudělat v něm. Na začátku si představíme jazyk C# a vývojové prostředí Visual Studio. Postupně začneme programovat celou hru a v průběhu tvorby si budeme vysvětlovat nejdůležitější pojmy a schopnosti tohoto jazyka i vývojového prostředí. Nahlédnete tak do tajů tvorby GUI softwaru, a nakonec si i užijete třeba i legraci při hraní vámi vytvořených her.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Vývojářem webu na počkání

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Už dlouho platí, že tvorba webu není žádné peklo. Moderní web se dnes dá dělat poměrně jednoduše a rychle. Chce to akorát trochu trpělivosti. Pojďte si zkusit, co všechno se dnes dá pro tvorbu použít a zjistěte, že to může být zábava. Na začátku se krátce seznámíme s problematikou tvorby webových stránek a následně se pustíme do práce na jednoduchém webu, který nám naznačí možnosti různých nástrojů. Zaměříme se přitom hlavně na framework Bootstrap.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Ovládni web

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Bez internetu si mnozí lidé dnes nedokáží představit svůj běžný den ani fungování světa. Podíváme se zblízka na fungování moderních webových stránek, v nichž můžeme objevit jazyk PHP, který dokáže přinášet dynamicky se měnící obsah i schopnosti reagovat na naše akce. Na začátku si vysvětlíme, co je to PHP a jak můžeme v tomto jazyku tvořit. Následně se ponoříme do tajů a praktik spojených s jazykem a ukážeme si, jak jednoduše můžeme vytvořit dynamické webové stránky. Na jednoduché ukázce si pak názorně ukážeme možnosti dynamického webu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Stvořitel aplikací

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity
Fascinují vás nejrůznější aplikace v mobilních zařízeních a počítačích? Chtěli jste si někdy vyzkoušet roli stvořitelů? Pak jste u nás správně, máme pro vás úkol, který vám třeba otevře nové obzory. Java je jedním z programovacích jazyků, který tu je s námi již hromadu let. Za tu dobu se stala vyspělým společníkem programátorů, se kterým se neztratí. Právě na tento jazyk si posvítíme a něco s ním při našem workshopu prožijeme. Představíme si jazyk samotný spolu s vývojovým prostředím IDEA IntelliJ, ve kterém budeme programovat. Společně budeme postupně vytvářet jednoduchou a zajímavou aplikaci v jazyce Java. Samozřejmě vás neochudíme ani o stručné vysvětlení důležitých pojmů a dovedností jazyka a vývojového prostředí.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Herním vývojářem na zkoušku

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Chtěli jste si někdy vytvořit vlastní hru, ale nevěděli jste jak na to? Pomocí JavaScriptu si můžete vytvořit jednoduchou hru bez toho, aniž byste potřebovali využít některý ze současných herních enginů. Seznámíme se s tím, jak pomocí JavaScriptu můžeme hru jednoduše vytvořit v prohlížeči, jak reagovat na vstupy z klávesnice, a rozpohybovat tak herní objekty. Představíme si základní šablonu webové aplikace, ve které budeme hru vytvářet, ukážeme si, jak načítat obrázky a vykreslovat je spolu s dalšími objekty do herní plochy. Nakonec vše rozpohybujeme vstupy z klávesnice, a zkusíme, jestli hra může zamířit k hráčům.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Koulivé programování

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Roboti, to nejsou jenom stroje podobající se lidem. Někdy může jít o něco tak jednoduchého, jako je koule. Co by tak ale mohla koule umět, obzvláště pokud je robotická? Co třeba měnit barvu, pekelně rychle se kutálet nebo reagovat na náraz či volný pád? Pokud ani to nestačí, tak přihodíme možnost vzít si kouli do bazénu a možnost programovat kouli skrze mobilní telefon! Na začátku si představíme Sphero robota a jeho vlastnosti a dovednosti. Vysvětlíme si základní pojmy a to, jakým způsobem se dá robot programovat. Vyzkoušíme si jednoduché ovládání skrze mobilní telefon a otestujeme možnosti Sphera. Následně si zadáme pár jednoduchých problémů a zkusíme si jejich řešení naprogramovat.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Programujeme s legem

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Hráli jste si jako malí rádi s LEGO stavebnicemi. Budovali jste velká města, tvořili úžasné příběhy a prostě se bavili. Jestli vám k tomu chybělo už jen to, aby LEGO ožilo, tak jste na správném místě! LEGO se dá programovat, obsahuje různé senzory a motory a díky tomu mohou vaše příběhy ožít úplně novým způsobem. Ukážeme vám, jaké součástky existují pro LEGO roboty a jak je všechno napojit dohromady. Spolu s tím se zaměříme na problematiku programování LEGO robotů a zkusíme si společně vytvořit jednoduchý program, který naznačí možnosti LEGO robotů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Ovládání Lego robota

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity

Kdo by neměl rád LEGO. Jde o nejznámější stavebnici na světě, se kterou máte téměř neomezené možnosti! LEGO se dá i programovat a rozpohybovat, takže proč to nevzít stylově a rovnou si nepostavit autíčka, která se dají řídit Xbox ovladačem! Jde o menší workshop, při kterém se naučíte pracovat s LEGO roboty. Zaměříme se na principy jejich fungování a možnosti programování. Spolu s tím si názorně ukážeme a vysvětlíme, jak je můžeme ovládat pomocí ovladačů pro konzole Xbox.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Robotická pantomima

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity

Ovládat robota pomocí klávesnice a myši nebo dálkovým ovladačem je samozřejmě fajn, ale chce to něco zajímavějšího. Pojďte si zkusit ovládat robota pomocí pohybů vlastního těla! Robot bude vaše pohyby sledovat a napodobovat je. Představíme vám robota nazývajícího se Nao Robot. Jde o humanoidního robota, který chodí, mluví, sleduje vás a dokáže vám i odpovídat na dotazy. Pomocí zapojení Kinect snímače se sleduje váš pohyb a ten je pak předán Nao robotovi.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Sleduj a leť

DÉLKA: 60 min.

Popis aktivity

Jak se ovládá takový dron už jste asi viděli. Ale víte, že to lze i jinak? Není pak třeba používat složitý aparát, ale vystačíte si se svou vlastní rukou. Jakým způsobem toho dosáhnout, vám ukážeme na naší interaktivní přednášce. Nejprve vám představíme dron, který nabízí různé možnosti ovládání. Následně vám přiblížíme potřebné matematické základy k tomu, abyste pochopili, jakým způsobem je počítač schopen rozeznat gesta. A nakonec zjistíte, jak tato gesta předat dronu, aby na ně reagoval.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Informatiky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Raunigr

K dispozici: 1

Mapy a skryté postupy při jejich tvorbě

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Mapy dnes používáme téměř ve všech oblastech života. I když se tvorba map může mnohým zdát jako snadné kreslení na papíře či monitoru, ve skutečnosti je to mnohem jednodušší. Společně se tak podíváme na výrobu „profesionálních“ map a přiblížíme si, v čem je zajímavá a jaké postupy jsou z velké části běžným uživatelům neznámé a skryté. Na praktických příkladech si ukážeme, o čem musí kartograf při tvorbě map přemýšlet. Zjistíme, co v kartografii znamená a jak tvorbu map ovlivňuje zkreslení mapy, generalizace obsahu, harmonizace prvků, separace barev, topologie kresby, propadání barvy, abstrakce, anamorfóza. Srozumitelně si vysvětlíme málo známé a opomíjené zásady při tvorbě značek, volbě barev, navrhování stupnic, kreslení vrstevnic. Při tom zboříme i některé mýty, které o mapách panují, a vyvrátíme zažité omyly. Kromě přednáškové části bude prostor i na drobnou zkoušku kartografické tvorby.

Určeno pro
Žáky základních škol (II. stupeń)

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ing. Radek Dušek, PhD.

Žádná volná místa

Družicová navigace dnes a zítra

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity

Globální navigační družicové systémy jsou jednou z nejvíce se rozvíjejících technologií současnosti. I přesto, že je to technologie, kterou používá téměř každý, existuje v této oblasti řada zajímavých otázek a k nim ještě zajímavějších odpovědí. Nahlédneme „pod pokličku“ dnes běžných technologií a seznámíme se s fyzikálními principy, širokou škálou způsobů využití, propojením s ostatními způsoby navigace, aktuálním stavem jednotlivých systémů a budoucností družicové navigace. Dozvíte se, jak to vše funguje a proč narazíme třeba i na výpadky. Zjistíte, proč se už čínský systém nejmenuje Velká naběračka, proč je GNSS místo GPS nebo jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy. Dozvíte se také jak funguje navigace v ponorce, co jsou pseudosatelity a jestli ještě v éře mobilních navigací potřebujeme mapy.

Určeno pro
Žáky základních škol (II. stupeń)

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyzické geografie, Chittussiho 10

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ing. Radek Dušek, PhD.

Žádná volná místa

Fotosyntéza aneb Tajemství života

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Vypravte se s námi po stopách biochemických a biofyzikálního procesů, bez nichž by nemohl vzniknout ani přetrvat život. Objevíte proces fotosyntézy, způsob přeměny a ukládání energie, produkci kyslíku nebo oxidu uhličitého na planetě. V rámci přednášky si posvítíme na základní procesy a mechanismy fotosyntézy. Seznámíte se s její evolucí a s vybranými experimenty, které vedly k jejímu objevení. Zjistíte také, jakými prostředky mohou rostliny ochránit fotosyntetický aparát před poškozením v nepříznivých podmínkách. Budete poslouchat i přihlížet a sami si vyzkoušíte některé experimenty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Skupina Biofyzika; Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

K dispozici: 1

Svět 2D materiálů

DÉLKA: 120 min.

Popis aktivity

Svět dvojrozměrných (2D) materiálů a nanomateriálů se od naší běžné 3D zkušenosti liší, ona „chybějící“ dimenze paradoxně dodává materiálům některé neobvyklé vlastnosti. Testování a návrhy materiálů se však nemusejí provádět jen v laboratoři, ale jde to i virtuálně, a to velmi spolehlivě. Rádi vám ukážeme, v čem se svět 2D materiálů liší a jak můžeme simulovat materiály. Na začátku si řekneme, jak poznáme 2D materiály, jak se dají připravit a jak se zjišťují jejich vlastnosti. Poté si ukážeme, jak se materiály a jejich vlastnosti modelují. Sami si také vyzkoušíte simulaci vlastnosti vámi vytvořeného 2D materiálu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Skupina Fyzika nanostruktur ;Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

K dispozici: 1

Čtení z hvězdné oblohy

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Hvězdná obloha je jako otevřená kniha, ze které můžeme číst. Pozorováním periodických dějů na obloze dokážeme měřit čas, určovat polohu na Zemi, poznávat blízký i vzdálený vesmír. V rámci workshopu se žáci naučí pracovat s astronomickým softwarem Stellarium, který dokáže vizualizovat děje na denní i noční obloze. Během workshopu budou žáci sami hledat odpovědi na záludné astronomické otázky.

Určeno pro
Žáky základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, PhD.

Žádná volná místa

Odonatologie aneb Bytí na vážkách

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vážky jsou elegantní skupinou hmyzu, která je v přírodě nepřehlédnutelná. Jsou součástí jedné z nejstarších skupin “letců”, která skýtá mnohá tajemství i díky svému způsobu života jak ve vodním, tak suchozemském prostředí. Seznámíte se s vědním oborem, který zkoumá unikátní skupinu hmyzu. V rámci přednášky dostanete možnost nahlédnout do mnohdy fascinujícího života těchto hmyzích zástupců. Objevte s námi jejich tajemství!

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Stanislav Ožana

K dispozici: 10

Naši skrytí spolubydlící

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

Naše domy, byty i sklady jsou domovem až překvapivého množství dalších nájemníků. Synantropní (s lidmi žijící) hmyz ukrývá řadu tajemství, které Vám odhalíme nebo i připomeneme. V průběhu naší přednášky se například dozvíte, proč jsou štěnice nejrozšířenějším druhem této skupiny na světě, kolik nemocí přenášejí švábi, podle čeho dostal jméno červotoč umrlčí nebo čím vším se dokážou prokousat skladištní škůdci. Bude toho ale mnohem víc!

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

K dispozici: 1

Mladý kriminalista

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

Staňte se mladým forenzním technikem a pronikněte do tajů daktyloskopie, trasologie a dalších vyšetřovacích metod, které napomáhají kriminalistům při vyšetřování. Dozvíte se, jak zajistit stopy, důkazy na místě činu, jak snímat a porovnávat otisky prstů. Vyzkoušíte si analýzu odebraných vzorků při základních vyšetřovacích postupech. Pomocí šifer se naučíte deduktivnímu a logickému myšlení. Cílem celého programu bude identifikovat správného pachatele

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

Žádná volná místa

Seznamte se s DNA

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

Vypravte se s námi do molekulární laboratoře, kde se dozvíte, co se ukrývá v naší genetické informaci, a jak moc nás ovlivňují geny, které jsme zdědili od našich předků. Zjistíte, co znamená a jak funguje DNA. Zábavnou formou se naučíte o základech dědičnosti a sami si zkusíte provést izolaci DNA z ovoce. Naučíte se přečíst genetický kód a dozvíte se, kde všude je genetika zapotřebí.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

Žádná volná místa

Život pod mikroskopem

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

Díky mikroskopu můžeme spatřit to, co naše lidské oko běžně nezachytí. Objevte mikroorganismy, kteří tady žijí s námi. Společně se podíváme na fascinující detaily hmyzu, lidských tkání či rostlin. V tomto programu získáte informace o základních laboratorních metodách pro pozorování nejrůznějších preparátů a zjistíte, jak správně zacházet s mikroskopem. Vyzkoušíte si tak například přípravu vlastních preparátů z droždí či senného nálevu. Dále budete pozorovat trvalé preparáty a určíte, jaké jsou rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

Žádná volná místa

Poznej laboratorní svět

DÉLKA: 180 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity

Vypravte se s námi do světa laboratorního světa, kde proniknete do tajů experimentů, které jsou potřebné v různých lidských činnostech. Vyzkoušejte si některé z nich sami, abyste se ujistili, jak náročná je práce badatelů. Přímo v samém centru laboratoře uvidíte zajímavé laboratorní pomůcky, které se naučíte nejen pojmenovat, ale také zjistíte, k čemu se dají využít. Poznáte jednotlivé přístroje a na některých z nich si vyzkoušíte, jak pracují a co všechno lze jimi změřit. Nakonec se stanete opravdových badatelem a v laboratoři si vyzkoušíte zajímavé a efektní experimenty.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Hana Sezimová, PhD.

Žádná volná místa

Svět masožravých rostlin

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Objevte tajemný a někdy i strašidelný svět masožravých rostlin, na které můžete narazit nejen v botanických zahradách. Proč jsou některé rostliny masožravé? A jsou vůbec masožravé? Co chytají a kde rostou? To vše se dozvíte! Syndrom masožravosti, to je základní kámen všech masožravých rostlin, který si objasníte. Dozvíme se, jakým způsobem rostliny chytají svoji kořist, ukážeme si jednotlivé typy pasti a seznámíme se s rozšířením masožravých rostlin. Zaměříme se na naše domácí druhy a na druhy cizokrajné, které lze s úspěchem pěstovat třeba i v bytových podmínkách.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ing. Tomáš Tureček, PhD.

K dispozici: 1

S včelařem do úlu

DÉLKA: 180 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přijďte objevit tajemství ze života včely medonosné. Setkejte se s včelařem na včelnici a objevte nejen jeho svět. Seznámíte se se včelím společenstvím, s historií chovu včel v českých zemích, s moderními metodami chovu včel, a především se včelími produkty. Podíváte se na stavbu včelího díla, seznámíte se s kastovní hierarchií, dělbou práce a uvidíte jednotlivá vývojová stadia včel. V době snůšky vás čeká také sladká tečka na závěr.

Určeno pro
Studenty středních a základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ing. Tomáš Tureček, PhD.

K dispozici: 1

Základní informace o službách knihovny + prohlídka knihovny

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Formou prezentace se dozvíte základní informace o Univerzitní knihovně a fakultních studovnách. Během prohlídky celé budovy zjistíte, jaké služby knihovna nabízí. Délka exkurze 45–60 minut. Exkurze může být doplněna seminářem z naší nabídky.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Ing. Jarmila Dvořáčková

K dispozici: 1

Efektivní vyhledávání na internetu

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Seznamíte se s možnostmi efektivního vyhledávání zdrojů nejen pro studium na internetu. Projdeme si a vyzkoušíme základní a pokročilejší nástroje vyhledávače Google, představíme si tipy, jak dosáhnout nejlepších výsledků na vyhledávací dotazy a jak je správně klást a kombinovat. Ukážeme si nejdůležitější volně dostupné databáze, odkud můžete čerpat zdroje pro své referáty a závěrečné práce.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Jan Hradil

K dispozici: 2

Smysluplné využití technologií kolem nás

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Žáky základních a studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.

K dispozici: 1

Významné epidemie a pandemie v historii lidstva

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

Přednáška o nejvýznamnějších epidemiích a pandemiích historie s relevancí pro aktuální situaci dnešní doby s důrazem na epidemiologické aspekty.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS  

K dispozici: 1

Prevence HIV a pohlavně přenosných chorob

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací program zaměřený na prevenci HIV a pohlavně přenosných chorob. Program se skládá ze dvou ucelených částí – teoretická přednáška a interaktivní vzdělávací hra. Studenti se seznámí s problematikou pohlavně přenosných chorob s důrazem na metody prevence jejich přenosu a zásadami bezpečného sexu, včetně názorné ukázky správné manipulace s kondomem.

Určeno pro
SŠ a 9. ročníky ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze částečně uskutečnit on-line formou (bez vzdělávací hry)

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.  

K dispozici: 1

Vliv světla na organismus a světelný smog

DÉLKA: 20 min.

Popis aktivity
Přednáška je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o vliv různých druhů záření na zdraví.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítezslav Jiřík, Ph.D.

K dispozici: 1

Znečištěné ovzduší aneb jak mohu přispět k lepšímu ovzduší

DÉLKA: 30 min.

Popis aktivity
Přednáška s diskusí je určena pro všechny studenty středních škol se zájmem o dopady znečištěného ovzduší na zdraví a kvalitu ovzduší obecně.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – červen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

K dispozici: 1

Přírodní vědy, lékařství a životní prostředí

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Seminář je pro studenty gymnázií a obdobných všeobecně vzdělávacích škol na téma propojení přírodních věd a moderní medicíny a úloze interdisciplinarity v těchto oblastech.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován v období říjen – květen. Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.  

Žádná volná místa

Využití digitálních technologií v rekonstrukční chirurgii

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Přednáška si klade za cíl populárně naučnou formou prezentovat současné použití digitálních technologií (3D skener, virtuální plánování, 3D tiks) v každodenní praxi oboru rekonstrukční plastické chirurgie.

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Martin Paciorek, MBA

K dispozici: 1

Prostituce v České republice – mýty a realita

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol (3. a 4. ročníky)

Počet volných přednášek na následující měsíc
1 přednáška

Místo, kde aktivita proběhne
Celoročně (dle domluvy s lektorem)

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Feller

K dispozici: 1

Život v sociálně vyloučené lokalitě

DÉLKA: 45 min., 90 min.

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Počet volných přednášek na následující měsíc
1 přednáška

Místo, kde aktivita proběhne
Celoročně (dle domluvy s lektorem)

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

K dispozici: 1

Mýty a realita náhradní rodinné péče

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: do 60 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Počet volných přednášek na následující měsíc
1 přednáška

Místo, kde aktivita proběhne
ŘÍíjen až červen (dle domluvy s lektorem)

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

K dispozici: 1

Od Velké francouzské revoluce k hnutí žlutých vest

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Francie je všeobecně známá jako kolébka lidských práv. Dějiny této země, včetně událostí posledních měsíců a dní, ale také ukazují, jak křehká může být hranice mezi usilováním o svobodu a násilím. Zaměříme se na tři období francouzské historie, která tento „smyk“ směrem k agresi ilustrují: na Velkou francouzskou revoluci, rok 1968 a hnutí žlutých vest. Jak vlastně za těchto událostí vypadá Francie a kdo jsou Francouzi do nich zapojení, jak žijí, jaké jsou jejich cíle, potřeby, frustrace? Bude nás především zajímat, jaké odpovědi na tyto otázky dává literatura a obecně kulturní události dotyčných období.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Mariana Orawczak Kunešová

Žádná volná místa

Franco včera dnes a zítra. Aktuální dozvuky občanské války

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Dnešní vnímání frankismu a aktuální přívrženci i odpůrci diktátorova odkazu. Debaty a spory o hodnocení diktatury. Frankův režim: vítězové a poražení, postavení žen uvnitř frankistické společnosti. Proměny frankismu v čase arežimní rodiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jiří Chalupa

Žádná volná místa

Dějiny a kultura původních Američanů

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

O původních Američanech, zejména těch nejznámějších, kteří obývají Spojené státy a Kanadu, existuje spousta stereotypů. Společně se je pokusíme rozbít a představíme si jejich realističtější obraz.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Žádná volná místa

Varianty angličtiny v bývalých britských koloniích

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Britská a americká angličtina jsou jen dvěma z mnoha variant tohoto světového jazyka. Společně si představíme další varianty, zejména ty, jimiž se hovoří v bývalých britských koloniích. Ukážeme si jejich jazyková specifika i společenské a kulturní funkce.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

K dispozici: 1

Zajímavosti z vývoje anglického jazyka

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Žádný živý jazyk není neměnný, všechny procházejí vývojem a platí to i pro angličtinu. Na zajímavých příkladech si ukážeme, jak angličtina vypadala v předchozích etapách svého vývoje a jak lze tyto znalosti uplatnit při studiu angličtiny současné. Zároveň si společně zavěštíme a zkusíme odhadnout, jaká budoucnost angličtinu čeká.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Žádná volná místa

Různorodé podoby americké židovské literatury

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Cílem přednášky je představit americkou židovskou literaturu v její různorodosti. V historickém kontextu poukáže na její specifika, přičemž na příkladech spletitých osudů imigrantských autorů neopomene osvětlit její evropské kořeny. Seznámí studenty s nejvýraznějšími osobnostmi moderní americké židovské literatury a její významnou součástí – literaturou zachycující tragické období holocaustu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

K dispozici: 1

Literární toulky Amerikou

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Přednáška vás zavede na různá místa Spojených států, která jsou neodlučitelně spjata s významnými osobnostmi americké literatury nebo jejich díly, případně která se stala pro ně silným inspiračním zdrojem. Během ní navštívíme nejrůznější regiony USA, ať již Novou Anglii, v níž byly v koloniálních dobách položeny základy americké literatury, přes Faulknerův americký Jih, Středozápad až po pacifické západní pobřeží. Zavítáme do míst M. Twaina, W. Whitmana, J. Londona, J. Steinbecka, E. Hemingwaye, básníků Chicagské renesance, beatniků a celé řady dalších autorů. Cestopisná a literární přednáška v jednom je doplněna vlastními fotografiemi přednášejícího.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc.PhDr. Stanislav Kolář, dr.

Žádná volná místa

Americká literatura a ekologická krize

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

O ekologii a ekologické krizi slýcháme většinou od vědců. Krásná literatura ale umí ekologické problémy zachytit někdy naléhavěji a jasněji než odborné studie. Dá se i říct, že ekologická krize zahrnuje krizi představivosti. Umělecká imaginace někdy dokáže působivěji ukázat, jak se svět promění třeba v důsledku klimatických změn. A američtí autoři v tomto ohledu vynikají. Třeba spisovatel John Muir v roce 1892 založil a vedl Sierra Club, dnes největší ekologickou organizaci na západní polokouli, a stál u zrodu prvních národních parků. Obrovská vlna environmentalismu v USA v šedesátých letech 20. století se vzedmula i díky knize Rachel Carsonové Tiché jaro. Na tuto vlnovou délku byli naladění také mnozí beatnici. I dnes literáti dokážou vyjádřit obavy z ekologického úpadku, nebo naopak ztvárnit ekotopii způsobem, který dovede otevřít oči i mysl

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

K dispozici: 1

Kalifornie a budoucnost západní civilizace

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity

Současné problémy Kalifornie jsou budoucími problémy Spojených států, ne-li celého “civilizovaného” světa. Na tom se shodne řada odborníků, kteří se věnují Kalifornii. Tamější extrémní horka a masivní požáry nám ukazují, jak se v budoucnu může projevovat změna klimatu. Hollywood už dlouho zásadně formuje populární kulturu. V kalifornském Silicon Valley sídlí většina technologických gigantů (Google, Twitter, Facebook, Apple, Netlix atp.), které proměňují způsob komunikace a vlastně i životní styl. Studium Kalifornie přináší spoustu zajímavostí i podnětů k zamyšlení.

Určeno pro
Studenty středních škol

a proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

K dispozici: 1

Základy překladu a tlumočení

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Přednáška seznámí posluchače se základní teorií překladu a ústního tlumočení. Prezentace srovná oba druhy převodu psaných a mluvených textů, představí základní překladatelské a tlumočnické strategie nebo postupy typické např. pro převod uměleckých textů nebo simultánní tlumočení. Součástí budou také praktické ukázky – textové, obrazové, audiovizuální. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

K dispozici: 1

Fenomén vícejazyčnosti

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška s prezentací provede posluchače základními pojmy jazykových kontaktů ve vztahu k sociolingvistice a psycholingvistice. Studenti se seznámí s teorií a praktickými aspekty vícejazyčnosti, druhy bilingvismu, jazykovou situací v ČR a EU, jazykovou politikou apod. Pozornost bude věnována také jazykové situaci na Těšínsku. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

K dispozici: 0

Základy polštiny

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška seznámí studenty historií polštiny, druhého nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Pozornost je věnována zvláštnostem polské výslovnosti, pravopisu a základům gramatiky, mj. v porovnání s češtinou. Studenti si také osvojí základní konverzační obraty nebo slovní zásobu dané zvoleného tématu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

K dispozici: 1

Polsko – jazyk, kultura i historie našich severních sousedů (možnost zaměření na konkrétní témata a oblasti)

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška s prezentací seznámí studenty se základními milníky historie Polska, nabídne také pohled do zdejší kultury, přiblíží polské reálie, nejvýznamější osobnosti, památky a turistické zajímavosti. Po dohodě lze realizovat více výukových hodin, popř. zaměřit pozornost na konkrétní oblast podle zájmu posluchačů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

K dispozici: 1

Modernizmus a postmodernizmus v ruské literatuře

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Nejprve se seznámíme s tvůrčími osobnostmi, které stály u zrodu moderní ruské literatury na konci 19. a počátku 20. století jako přední představitelé literární dekadence a symbolizmu (V. Brjusov, F. Sologub, D. S. Merežkovskij, A. Blok, A. Bělyj aj.); dále proběhne prezentace tvorby autorů, reprezentujících ruský literární postmodernizmus a underground (V. Nabokov, V. Jerofejev, E. Limonov, S. Dovlatov, V. Sorokin, V. Pelevin aj.).

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

K dispozici: 1

Slované a jejich jazyky. Jak známe, či neznáme své „příbuzné“?

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 100 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

 

K dispozici: 1

Tváře češtiny. Jak se liší „češtiny“ územně i společensky

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 35 lidí

Popis aktivity

V přednášce s prezentací ve formátu PowerPoint se provádí rozrůznění českého národního jazyka na spisovné a nespisovné útvary (na dialekty vč. interdialektu „obecná čeština“ a na sociolekty). Pozornost je věnována jednotlivým nářečním skupinám, podrobněji skupině slezské. Výklad doprovází četné mapky a ukázky nářeční mluvy. V závěru je zmínka o postojích Čechů (Moravanů, Slezanů) k nespisovným útvarům českého jazyka a o aktuální literatuře k tématu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

K dispozici: 35

Frankofonní země světa

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Žáky základních a středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jan Holeš

K dispozici: 1

Co a jak se píše v španělských novinách

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Připomeneme si základní charakteristiky publicistického stylu, zaměříme se na jeho jednotlivé žánry, jejichž příklady vyhledáme ve španělských tištěných nebo elektronických periodicích. Co vše můžeme vystopovat v novinových titulcích psaných španělsky? Jakou slovní zásobu využívají? Liší se od titulků v českých novinách?

]Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

K dispozici: 1

Banalita zla

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška je vedena formou dialogu a studenti mají možnost diskutovat na téma podstaty zla. Výchozím bodem přednášky jsou úvahy H. Arendtové a psychologické experimenty P. Zimbarda.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, dr. Šiler

 

Žádná volná místa

Filosofie prostoru: z kuchyně do kosmu a zpět

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Filosofie prostoru, na příkladu kuchyně. Filosofovat znamená přemýšlet, třeba o zdánlivě banálních věcech. O podstatě lidství v souvislosti s obydlím, intimitou domova už napsalo hlubokomyslné studie několik filosofů. Rovněž tak o hygieně, tělu a tělesnosti. Můžeme se dotknout i genderového aspektu, estetiky designu či pustit se do kritiky luxusu a snobismu. Na rozdíl od sestupu do mikrokosmu domácnosti se může filosofie prostoru zabývat i makrokosmem – vesmírem. Bylo třeba podstoupit převratné kroky v mysli, aby se člověk vymanil z gravitace a začal vůbec uvažovat o možnosti létat, natož pak cestovat do vesmíru. Ruští filosofové působili jako snílci, možná náboženští fantastové, ale z jejich smělých vizí skutečně vzešly projekty raketových motorů a kosmických lodí.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

 

K dispozici: 2

Filosofie v obrazech

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Co je to obraz? Reprezentace, idol, idea? Jakou roli v něm hraje figura a jakou pozadí? A co rám a rámec? To vše je možno demonstrovat na rozboru Velázquezova obrazu Dvorní dámy (Las Meninas, 1656). Filosofie je někdy obsažena přímo v námětu, jako například v Raffaelově Athénské škole (1509). I forma zachycení postav však vyžaduje filosofický výklad. Komplikovanější může být filosofická interpretace surrealistických obrazů, navíc bere-li si na pomoc psychoanalýzu a feminismus.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

K dispozici: 1

Sókratův princip suverenity ctnosti

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

K dispozici: 1

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

K dispozici: 1

Psyché – od Hérakleita k Sókratovi

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

K dispozici: 1

Filozofická interpretace nových technologií

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.

K dispozici: 1

Platónova geometrizace a správné mínění

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

K dispozici: 1

Filosofie lásky

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Studenti se dozví o různých formách lásky za pomoci vybraných autorů: Platóna, Aristotela, Ficina a Freuda.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová a Dr. Šiler 

K dispozici: 1

Filosofie v dnešní době – kritické myšlení a mediální gramotnost.

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. David Černín, Ph.D., 

K dispozici: 1

Úvod do postmoderní filosofie

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Postmoderna jako filosofický směr, kulturní kód i klima doby. Postmodernismus v umění, architektuře, módě i spiritualitě. Globalizace a nový věk. Konec dějin. I konec postmoderny?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

Žádná volná místa

Mojžíšovská fyzika aneb Slepá větev vývoje moderní vědy

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Populárně pojatá přednáška se snaží nabourat tradiční obraz vzniku moderní vědy, který spočívá v představě přímočarého vývoje od renesance přes Galilea a Newtona až po 20. století. Představen bude naopak proud, který ještě v 17. století vážně usiloval založit celé poznání přírody na doslovném čtení Bible – a v tomto smyslu působil jako seriózní protipól (dnes) kanonických postav dějin vědy. Přednáška tak obsáhne témata historická, filozofická, religionistická i přírodovědná, samozřejmě ve formě zcela přiměřené publiku.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze realizovat on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

K dispozici: 1

Vítkovice – Od továrny po město

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská část Vítkovice původně vznikla jako místo pro život pracovníků okolních průmyslových závodů. Postupně se z Vítkovic vyvinula městská část s typickým architektonickým stylem. S nynější proměnou Dolní oblasti Vítkovic dochází k transformaci továrny v městskou část, propojí někdy DOV Vítkovice s městským centrem? Ukážeme Vám zákoutí Vítkovic, představíme, jak se tato městská část vyvíjela a následně Vás provedeme po Dolní oblasti Vítkovic, kde představíme vizi do budoucna. Součástí exkurze je kritický pohled na jednotlivé realizované projekty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

K dispozici: 1

Hrůzy hrušova

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská část Hrušov kdysi představovala jednu z výstavních částí města Ostravy s bohatým kulturním životem. Dnes je tato část města na okraji zájmu a pomalu upadá v zapomnění, co zapříčinilo tuto proměnu? Hrůzy Hrušova je organizováno jako komentovaná exkurze po této městské části. Přiblížíme Vám historii této oblasti a příčiny postupného úpadku. Cílem exkurze je studentům osvětlit prostorové vztahy v lokalitě a vysvětlit, proč je potřeba opatrně přistupovat při plánování měst.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

K dispozici: 1

Biologie v kriminalistice

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Při vyšetřování zločinů umí být biologie neocenitelným pomocníkem. Výsadní postavení má zejména ve forenzní entomologii. Neslouží ale jen k vyšetřování smrti, ale i k odhalování jedů, drog nebo i kontaminace potravin. Podíváte se pod ruce biologům, kteří pomáhají dopadnout pachatele a odhalit některé záhady. Na naší přednášce se dozvíte, jak forenzní entomologie začínala, jaké druhy hmyzu se v ní používají, jaké zacházení s tělem konkrétní druhy signalizují a co vše může tenhle typ analýzy zkreslovat.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Žádná volná místa

Invazní druhy živočichů v regionu

DÉLKA: 45 min., 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Původní skladba živočichů a rostlin je stále častěji narušována invazními druhy, které jsou k nám různě zavlečeny nebo se změnou klimatu přicházejí z nejrůznějších koutů světa. V rámci naší přednášky se seznámíte s nejtypičtějšími druhy invazních živočichů, dozvíte se odkud a jak se k nám dostali nebo co způsobilo či napomohlo jejich rozšíření. Upozorníme na jejich nebezpečí i místa výskytu a přiblížíme jejich příběhy.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

 

Žádná volná místa

Japonsko – Země vycházejícího slunce

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vydejte se s námi na cestu, až tam, kde vychází slunce. Objevíte krásy ostrovního Japonska od A až do Z. Cestopisná vzdělávací přednáška na téma populační genetiky vážek Japonského ostrova. Seznámíte se se specifiky Japonska, které leží v mírném až subtropickém pásu. Objevíte tamní klima, které je ale v rámci jednotlivých ostrovů i vlivem monzunů rozdílné. Čekají na Vás kulturní i přírodní unikáty ostrovů Honshu a Hokkaido.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

K dispozici: 1

Panama – střet dvou kontinentů

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Cestopisná vzdělávací přednáška na téma vědeckého výzkumu probíhajícího v korunách stromu v srdci Panamského tropického lesa. Panamská republika je poměrně malým státem, přesto se může pochlubit více než dramatickou historií. Vděčí za to průplavu, který ze země učinil důležitý geopolitický a strategický bod. Neméně dramatická je i přírodní historie této země.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Ondřej Dorňák

K dispozici: 1

Cesta na Lékařskou fakultu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Projekt je zam︎︎ěřený na studenty st︎ředních škol (ve︎tšinou gymnázií), kte︎ří uvažují o studiu medicíny. Přednášející studenti LF pomohou potenciálním budoucím kolegům získat lepší p︎řehled o celém procesu přijetí na lékařskou fakultu. Ne všichni jsou také už rozhodnutí, na jakou školu se cht︎ějí hlásit, takže trocha informací od studentů je může nasměrovat třeba právě ke studiu medicíny.

Určeno pro
Studenty středních škol (3. a 4. ročníky)

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Kateřina Heimová

K dispozici: 1

Hispanofonní svět – aneb kde všude se domluvíme španělsky

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity
Hned po čínštině je španělština na druhém místě co do počtu rodilých mluvčí (téměř 470 milionů), jako cizí jazyk je čím dál oblíbenější i u nás. V přednášce si přiblížíme, kde a v jaké míře se španělština používá, jak moc je jednotná, které organizace na její jednotnost dohlížejí a tento jazyk a jeho kulturu dále rozšiřují.

Určeno pro
Žáky základních a středních škol

Počet volných přednášek na následující měsíc
4 přednášky

Místo, kde aktivita proběhne
Filozofická fakulta OU, katedra romanistiky, Mlýnská ul., Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petr Šlechta

K dispozici: 49

T. G. Masaryk: problémy nihilismu

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Přednáška je zaměřena na filosofické úvahy T. G. Masaryka a jeho vztah k ruské filosofii a literatuře. Studenti se také seznámí s myšlenkami Dostojevského, kterému Masaryk věnoval svou knihu „Rusko a Evropa“.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová

K dispozici: 1

Centrum Ostravy – Popel nebo Fénix

DÉLKA: 120 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Městská centra představují obvykle to nejcennější, čím města disponují. Jsou centrem kultury, obchodu, shromažďování, dopravy a dalších funkcí. Centrum Ostravy dlouhodobě strádalo po otevření obchodního centra Nová Karolina, kdy se postupně změnilo v město duchů. Jak je na tom centrum Ostravy nyní? Jaká je jeho budoucnost? Komentovaná prohlídka po městském centru Ostravy, kdy jsou studentům ukázány nejzajímavější intervence do městského prostoru. Cílem je studentům osvětlit problematiku městského plánování. V průběhu prohlídky navštívíme místa jako Nová Karolina Park, Stodolní ulici, Černou louku a Malou Kodaň.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

Žádná volná místa

Náboženské sekty

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Vzdělávací přednáška

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Zodpovědná osoba
doc. ThDr. Tomáš Novotný

K dispozici: 3

Cesta do pravěku

DÉLKA: 180 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity

Pojďte se s námi vydat na úchvatnou a dobrodružnou cestu k našim kořenům. Vypravíme se na cestu časem a navštívíme exotické země i naše skromné končiny před tisíci a miliony lety. Nahlédnete do života pradávných lidí a poznejme jejich každodenní život i genialitu. Setkáme se v laboratoři naplněné od podlahy až po strop kostmi našich předků. Projdeme se chodbou částečně proměněnou na pravěkou jeskyni. Prohlédneme si repliky proslulých fosilií, které měnily, stále mění a výrazně ovlivňují náš pohled na minulost lidského rodu. A samozřejmě se dozvíme, jak to bylo s naší evoluční minulostí podle nejaktuálnějších antropologických poznatků.

Určeno pro
Studenty středních škol

Počet volných přednášek na následující měsíc
Jedenkrát za semestr

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
RNDr. Michal Živný, PhD.

K dispozici: 1

Paradoxy životního prostředí regionu

DÉLKA: 45 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Vzdělávací přednáška na téma post-industriální přírody post-industriální krajiny našeho regionu. Ostravsko a Karvinsko je historicky spjato s těžbou uhlí. I když dochází k jejímu útlumu, s jejími následky se budeme vyrovnávat ještě řadu let. Tato krajina ale ukrývá řadu zajímavých prvků pro biology i turisty.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Lektor přednášky
Mgr. Stanislav Ožana

K dispozici: 1

Sexuální výchova pro pokročilé

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V rámci projektu sexuální výchovy šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem je informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit.

Určeno pro
Studenty 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Martina Povová

K dispozici: 1
Menu