Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Ženy, dívky, věda a současnost

13 února @ 16:00 - 19:00

Srdečně vás zveme na promítání dokumentu Vědkyně vs. věda, který nabídne novou perspektivu na výzvy, jimž čelí ženy ve světě vědy. Následovat bude diskuse na téma Ženy, dívky, věda a současnost. Přijďte spojit filmový dokumentární zážitek s otevřeným dialogem o roli žen ve vědeckém bádání. Začínáme v úterý 13. února v 16 hodin v Doupěti ve Welcome centre OU na ulici Mlýnské.

Vědkyně vs. věda, režie: Sharon Shat­tuck, Ian Cheney, 97 min., 2020, USA
Sta­ti­stická data jsou neúpros­ná – počet věd­kyň je mno­hem menší než počet věd­ců. A přestože se nacházíme ve 21. sto­letí, svět vědy si větši­na z nás stále aso­ci­u­je s muži. Celovečerní doku­ment dává pros­tor věd­kyním podělit se o své (pra­cov­ní) zkušenos­ti, které mohou neli­chotivé statis­tiky objas­nit. Jejich příběhy totiž zahrnu­jí obtěžování, explic­it­ní fyz­ické útoky a boj za odpoví­da­jící velikost lab­o­ra­toří. Ukazu­jí nám ovšem i ces­ty, jak vědu udělat otevřeným a bezpečným místem pro všech­ny. (AFO)

Po promítání filmu bude od 17:45 následovat diskuse na téma Ženy, dívky, věda a současnost, která nás od scén v dokumentu přenese do českého prostředí vědkyň. Budeme se věnovat konkrétním úspěchům žen ve vědě, překážkám, kterým čelí a prodiskutujeme možné kroky k vytvoření podpůrného a inkluzivního prostředí. Ptejte se na vše, co vás zajímá. Pozvání přijala docentka Lenka Krhutová z Fakulty sociálních studií, doktorka Hana Šigutová z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty a doktor Karel Pavlica z Fakulty sociálních studií.

Představujeme hosty diskuse:

Doc. Lenka Krhutová, Ph.D.
Doc. Lenka Krhutová, Ph.D. působí na akademické půdě Ostravské univerzity od roku 1999. Před vstupem na OU vykonávala terénní sociální práci s lidmi se zrakovým postižením a vyučovala děti s mentálním znevýhodněním. Tyto a další profesní zkušenosti promítá do vzdělávacích a výzkumných aktivit, se zaměřením na témata disability a integrované zdravotně-sociální práce.

Mgr. Hana Šigutová, Ph.D.
Mgr. Hana Šigutová, Ph.D. je absolventkou Ostravské univerzity. V současné době působí jako postdoktorandka na katedře biologie a ekologie OU a je zapojena do výzkumného týmu Laboratoře potravních strategií hmyzu, která se zaměřuje na studium potravních sítí herbivorního hmyzu ve vztahu k evoluci biologické diverzity. Zároveň částečně působí jako hydrobiolog na katedře zoologie Palackého univerzity v Olomouci, kde se specializuje především na studium dopadů environmentálních stresorů na sladkovodní biotu s využitím vážek jako modelové skupiny. Je také maminkou tří dětí.

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D. je absolventem sociální práce na FF OU s pětiletým výcvikem v integrativní psychoterapii. V praxi se věnoval zejména telefonické krizové intervenci a výzkumu v oblasti sociálních věd. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře zdravotně-sociálních studií FSS OU. Zabývá se mimo jiné sociální prací v kontextu genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti nebo respektující komunikací a přístupem ke zranitelným skupinám. Je fanouškem moderních technologií se zájmem o využití virtuální reality v psychoterapii, v rehabilitaci nebo obecně v pomáhajících profesích. V neposlední řadě je také milovník koček a velký obdivovatel těchto fascinujících stvoření.

Akce probíhá ve spolupráci s projektem KineDok. KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu a je realizován s finanční podporou Kreativní Evropy MEDIA, Státního fondu kinematografie a Magistrátu hl.m. Prahy. Účastí na akci dává návštěvník svolení k fotografování a audiovizuálnímu záznamu své osoby pro promo účely projektu KineDok.

Podrobnosti

Datum:
13 února
Čas:
16:00 - 19:00