Nabídka aktivit pro učitele z oboru biologie

Seznam aktivit

Popis spolupráce:

V post-těžební krajině Ostravska a Karvinska lze najít množství vodních ploch, z nichž mnohé představují zavodněné důlní poklesy. Management těchto lokalit mnohdy zahrnuje rekultivaci ať už částečnou či celého území, jejíž vliv na organismy může být v některých případech destruktivní. Vážky, jakožto dobří bioindikátoři, představují velmi vhodnou skupinu organismů, která může posloužit ke zhodnocení těchto mechanismů a pomoci při tvorbě správných přístupů a postupů při obnově krajiny. Kontinuální výzkum vybraných lokalit tak může ukázat preference jednotlivých druhů, jejich ohroženost a změny v čase, které mají posléze praktické využití. Téma je vhodné pro toho, kdo by rád chodil do terénu, naučil se správnou determinaci jednotlivých druhů a výsledky svého sledování za pomoci statistických metod zobecnil do prakticky uplatnitelných závěrů.

Garant: Mgr. Stanislav Ožana

Kontaktujte nás

Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.

Sdílejte mezi přátele