Dětská noha

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Praktická ukázka automasáží, cvičení s různými pomůckami, kontrola správné velikosti obuvi, jak se noha vyšetřuje u lékaře a fyzioterapeuta, péče o nohu.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav rehabilitace

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Ing. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.

Žádná volná místa

Hlas – náš pracovní nástroj

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Nedoslýchavost

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity
Edukační workshop

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Žádná volná místa

Podpora zdraví dítěte v mateřské a základní škole

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Edukační program je motivací dětí k péči o vlastní zdraví a prevenci odmítání spolupráce ve zdravotnických zařízeních. Děti získají informace o zásadách zdravého životního stylu, nebezpečí, se kterým se mohou setkat při hře nebo sportu, upevní si vhodné hygienické, stravovací a další zdravotně preventivní návyky (péče o zdravé zoubky, péče o čisté ruce), seznámí se s aplikací injekce na panence, poslechnou srdíčko fonendoskopem, vyzkouší si oblečení pro sestřičku i pana doktora. Všechny aktivity jsou realizovány hravou interaktivní formou.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. L. Sikorová, Ph.D.

K dispozici: 2

Prevence poruch pohybového aparátu

DÉLKA: 90 min.

Popis aktivity
Přednáška zaměřená na prevenci poruch pohybového aparátu se zaměřením na správné držení těla a zásady správné manipulace s břemeny (prevence vadného držení těla, svalové nerovnováhy a nesprávného zatížení pohybového aparátu). Dále seznámení se základy ergonomie pracovního místa tzn. správné sezení u stolu/počítače.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Macounová

K dispozici: 1

Prevence úrazů

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Seznámení dětí s problematikou úrazů všech druhů (úrazy v domácnosti, v dopravě, ve škole/práci, při volnočasových aktivitách a sportu apod.) i následků (zlomeniny, rány, popáleniny, otravy, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, pád atd.) s důrazem na jejich prevenci.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v období říjen – červen (tedy mimo období letních prázdnin). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Macounová

K dispozici: 1

Pro život – základy první pomoci

DÉLKA: 150 min.

Popis aktivity
Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část.

Určeno pro
ZŠ, SŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze realizovat on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat

Tuto aktivitu vám bohužel nemůžeme aktuálně nabídnout. Zkuste si prosím vybrat z naší nabídky jinou.

Odpovědná osoba:

Kristýna Kriebelová

Žádná volná místa

První pomoc: popáleniny

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Interaktivní edukační program, který děti zábavnou formou seznámí s prevencí popálenin, opařenin, úrazu elektrickým proudem, poleptání chemikáliemi či s prevencí úrazu zářením. Děti také získají informace o mechanismu úrazu, budou umět popáleninu zhodnotit dle rozsahu i místa poranění, rozpoznají hloubku popálení a naučí se základy laické první pomoci při tomto úrazu a sami si budou moci popáleniny během workshopu ošetřit. Děti takto nově získané vědomosti budou uplatňovat nejen v běžném životě, ale také zvládnou šířit prevenci a první pomoc u popálenin dále mezi své kamarády či rodinu.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra chirurgických oborů – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Vujtíková

K dispozici: 1

Sexuální výchova pro pokročilé

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

V rámci projektu sexuální výchovy šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem je informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit.

Určeno pro
Studenty 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Martina Povová

K dispozici: 1

Výuka první pomoci

DÉLKA: 220 min.

Popis aktivity
Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část

Určeno pro
Žáci základních škol (I. stupeň)

Místo, kde aktivita proběhne

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. P. Matouch

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu