Dětská noha

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Praktická ukázka automasáží, cvičení s různými pomůckami, kontrola správné velikosti obuvi, jak se noha vyšetřuje u lékaře a fyzioterapeuta, péče o nohu.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav rehabilitace

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Ing. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.

Žádná volná místa  Hlas – náš pracovní nástroj

  DÉLKA: 180 min.

  Popis aktivity
  Edukační workshop

  Určeno pro
  ZŠ, SŠ

  Místo, kde aktivita proběhne

  Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

  Žádná volná místa   Nedoslýchavost

   DÉLKA: 180 min.

   Popis aktivity
   Edukační workshop

   Určeno pro
   ZŠ, SŠ

   Místo, kde aktivita proběhne

   Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

   Žádná volná místa    Podpora zdraví dítěte v mateřské a základní škole

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 20 lidí

    Popis aktivity
    Edukační program je motivací dětí k péči o vlastní zdraví a prevenci odmítání spolupráce ve zdravotnických zařízeních. Děti získají informace o zásadách zdravého životního stylu, nebezpečí, se kterým se mohou setkat při hře nebo sportu, upevní si vhodné hygienické, stravovací a další zdravotně preventivní návyky (péče o zdravé zoubky, péče o čisté ruce), seznámí se s aplikací injekce na panence, poslechnou srdíčko fonendoskopem, vyzkouší si oblečení pro sestřičku i pana doktora. Všechny aktivity jsou realizovány hravou interaktivní formou.

    Určeno pro
    MŠ, ZŠ

    Místo, kde aktivita proběhne

    Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    Mgr. Jana Chromá, Ph.D.,

    K dispozici: 1     Prevence poruch pohybového aparátu

     DÉLKA: 90 min.

     Popis aktivity
     Přednáška zaměřená na prevenci poruch pohybového aparátu se zaměřením na správné držení těla a zásady správné manipulace s břemeny (prevence vadného držení těla, svalové nerovnováhy a nesprávného zatížení pohybového aparátu). Dále seznámení se základy ergonomie pracovního místa tzn. správné sezení u stolu/počítače.

     Určeno pro
     Žáci základních škol

     Místo, kde aktivita proběhne

     Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     Mgr. Petra Macounová

     K dispozici: 2      Prevence úrazů

      DÉLKA: 45 min.

      Popis aktivity
      Seznámení dětí s problematikou úrazů všech druhů (úrazy v domácnosti, v dopravě, ve škole/práci, při volnočasových aktivitách a sportu apod.) i následků (zlomeniny, rány, popáleniny, otravy, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, pád atd.) s důrazem na jejich prevenci.

      Určeno pro
      MŠ, ZŠ

      Místo, kde aktivita proběhne

      Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Vzdělávací program je realizován pouze v období říjen – červen (tedy mimo období letních prázdnin). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba
      Mgr. Petra Macounová

      K dispozici: 1       Pro život – základy první pomoci

       DÉLKA: 150 min.

       Popis aktivity
       Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část.

       Určeno pro
       ZŠ, SŠ

       Místo, kde aktivita proběhne

       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu nelze realizovat on-line formou

       Kdy je možné přednášku realizovat

       Tuto aktivitu vám bohužel nemůžeme aktuálně nabídnout. Zkuste si prosím vybrat z naší nabídky jinou.

       Odpovědná osoba:

       Kristýna Kriebelová

       Žádná volná místa        První pomoc: popáleniny

        DÉLKA: 60 min.
        KAPACITA: 20 lidí

        Popis aktivity
        Interaktivní edukační program, který děti zábavnou formou seznámí s prevencí popálenin, opařenin, úrazu elektrickým proudem, poleptání chemikáliemi či s prevencí úrazu zářením. Děti také získají informace o mechanismu úrazu, budou umět popáleninu zhodnotit dle rozsahu i místa poranění, rozpoznají hloubku popálení a naučí se základy laické první pomoci při tomto úrazu a sami si budou moci popáleniny během workshopu ošetřit. Děti takto nově získané vědomosti budou uplatňovat nejen v běžném životě, ale také zvládnou šířit prevenci a první pomoc u popálenin dále mezi své kamarády či rodinu.

        Určeno pro
        Žáci základních škol

        Místo, kde aktivita proběhne

        Katedra chirurgických oborů – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

        Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba
        Mgr. Lucie Vujtíková

        K dispozici: 1         Sexuální výchova pro pokročilé

         DÉLKA: 90 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         V rámci projektu sexuální výchovy šíříme povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem je informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit.

         Určeno pro
         Studenty 9. tříd základních škol a 1. ročníky středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         Dle domluvy s lektorem

         Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

         Odpovědná osoba
         Martina Povová

         K dispozici: 1          Výuka první pomoci

          DÉLKA: 220 min.

          Popis aktivity
          Výuka první pomoci pro začátečníky zahrnující teoretickou i praktickou část

          Určeno pro
          Žáci základních škol (I. stupeň)

          Místo, kde aktivita proběhne

          Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

          Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

          Kdy je možné přednášku realizovat
          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

          Odpovědná osoba
          PhDr. P. Matouch

          K dispozici: 1           Zdravý životní styl

           DÉLKA: 120 min.

           Popis aktivity
           Edukační workshop zahrnuje soubor témat výchovy ke zdraví člověka. Důraz je kladen na budování vlastní odpovědnosti za své zdraví. Cílem edukačních workshopů je naučit děti a dospívající rozhodovat se ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence některých onemocnění. Témata jsou konkretizována dle domluvy s vyučujícími nebo výchovnými poradci ZŠ/SŠ. Blíže nabízená témata se týkají zejména zdravé výživy, pitného režimu, prevence poruch příjmu potravy, péče o zdravou kůži (rizika opalování, tetování, piercingu), péče o správné držení těla, prevence ve vztahu ke kouření a péče o intimní zdraví. Všechny aktivity jsou realizovány formou interaktivní prezentace a diskuze.

           Určeno pro
           ZŠ, SŠ

           Místo, kde aktivita proběhne

           Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

           Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

           Odpovědná osoba
           Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

           K dispozici: 1            Kapacita aktivity

            Délka aktivity

            Online aktivity