Hra na klarinet v praxi

DÉLKA: 90-270 minut

Popis aktivity

Workshop je určený všem klarinetistům, žákům i studentům. Věnovat se bude všem aspektům hry na klarinet. Zaměří se na správné dýchání, nátisk, prstovou techniku, postavení jazyka a krku. Bude se věnovat postupům vedoucím ke zlepšení tónu, staccata, nasazení, intonace a dalších aspektů hry na klarinet. Vše v praktickém provedení s jednotlivými studenty a pod vedením našich předních klarinetistů a pedagogů.

Určeno pro
Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

Místo, kde aktivita proběhne
OU Fakulta umění, Katedra dechových nástrojů, nebo v místě jednotlivých škol.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

K dispozici: 20


  Potvrď, že nejsi robot

  Moderní techniky hry na klarinet a metodika jejich nácviku

  DÉLKA: 90 min.

  Popis aktivity

  Workshop se zaměří techniky hry na klarinet používané v soudobé hudbě. Bude se věnovat například metodice nácviku slap tónů, cirkulovaného dýchání, fruláta, glissanda, jednoduchého i dvojitého staccata a dalších technik. Dále se bude zabývat tvořením tónu,  správným postavením nátisku, polohou jazyka a správnému dýchání.

  Určeno pro
  Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Odpovědná osoba
  MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

  K dispozici: 10


   Potvrď, že nejsi robot

   Problematika čtyřruční klavírní hry z hlediska technického a repertoárového

   DÉLKA: 120 min.

   Popis aktivity

   Komentovaná prezentace skladeb určených pro čtyřruční klavír dotýkající se technických a zvukových specifik čtyřruční klavírní hry, klavírní stylizací, repertoárem a popularizováním daného fenoménu v pedagogické praxi. Spojeno s mistrovským kurzem a prací s modely.

   Určeno pro
   Žáci základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem (vybavení: klavír, promítací technika).

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba
   doc. Eliška Novotná, Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

   K dispozici: 3


    Potvrď, že nejsi robot

    Délka aktivity

    Online aktivity