Čtení z hvězdné oblohy

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Hvězdná obloha je jako otevřená kniha, ze které můžeme číst. Pozorováním periodických dějů na obloze dokážeme měřit čas, určovat polohu na Zemi, poznávat blízký i vzdálený vesmír. V rámci workshopu se žáci naučí pracovat s astronomickým softwarem Stellarium, který dokáže vizualizovat děje na denní i noční obloze. Během workshopu budou žáci sami hledat odpovědi na záludné astronomické otázky.

Určeno pro
Žáky základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, PhD.

K dispozici: 1    Délka aktivity