Čtení z hvězdné oblohy

DÉLKA: 180 min.

Popis aktivity

Hvězdná obloha je jako otevřená kniha, ze které můžeme číst. Pozorováním periodických dějů na obloze dokážeme měřit čas, určovat polohu na Zemi, poznávat blízký i vzdálený vesmír. V rámci workshopu se žáci naučí pracovat s astronomickým softwarem Stellarium, který dokáže vizualizovat děje na denní i noční obloze. Během workshopu budou žáci sami hledat odpovědi na záludné astronomické otázky.

Určeno pro
Žáky základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
PřF OU, Katedra Fyziky, 30. dubna 22

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, PhD.

Žádná volná místa


  Potvrď, že nejsi robot

  Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

  DÉLKA: 60 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity
  Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

  Odpovědná osoba
  PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

  K dispozici: 3


   Potvrď, že nejsi robot

   Nahoře a dole v dole

   DÉLKA: 45 min.

   Popis aktivity

   Žáci se seznámí s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, krátkých aktivit, fotodokumentace a modelu kamenouhelného dolu se seznámí s prostředím technických památek. Program vede k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k pozici dolu v kulturněhistorické minulosti regionu.

   Určeno pro
   Žáci základních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Dle domluvy s lektorem

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

   Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

   Odpovědná osoba
   PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

   K dispozici: 2


    Potvrď, že nejsi robot

    Kapacita aktivity

    Délka aktivity

    Online aktivity