1. Hlavní nabídka
 2.  Základní školy 
 3. Český jazyk přednáška

Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

K dispozici: 3  Nahoře a dole v dole

  DÉLKA: 45 min.

  Popis aktivity

  Žáci se seznámí s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, krátkých aktivit, fotodokumentace a modelu kamenouhelného dolu se seznámí s prostředím technických památek. Program vede k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k pozici dolu v kulturněhistorické minulosti regionu.

  Určeno pro
  Žáci základních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Dle domluvy s lektorem

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

  Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

  Odpovědná osoba
  PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

  K dispozici: 2   Třídní kolektiv a jeho stmelování

   DÉLKA: 45 min., 90 min.

   Popis aktivity 

   Doznívající preference individuality, jež nabyla na vzestupu po listopadu 1989, je aktuálně kontraproduktivní z hlediska sociálního vývoje. Důsledky se projevují v narůstajícím počtu individualizovaných kolektivů, kdy pandemická situace ještě zvýšila vzájemnou intoleranci. Akce by měla podpořit pocit soubytí členů třídního kolektivu. Cílem je inspirovat členy třídního kolektivu k vyšší integraci jeho členů nezávisle na pohlaví, sociálním statutu a tělesné konstituci.

   Určeno pro

   1-4. postupový ročník SŠ

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Místo, kde aktivita proběhne
   Střední škola

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

   Žádná volná místa    Kapacita aktivity

    Délka aktivity

    Online aktivity