1. Hlavní nabídka
  2.  Základní školy 
  3. Český jazyk přednáška

Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

K dispozici: 3

Nahoře a dole v dole

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Žáci se seznámí s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, krátkých aktivit, fotodokumentace a modelu kamenouhelného dolu se seznámí s prostředím technických památek. Program vede k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k pozici dolu v kulturněhistorické minulosti regionu.

Určeno pro
Žáci základních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

K dispozici: 1

Třídní kolektiv a jeho stmelování

DÉLKA: 45 min., 90 min.

Popis aktivity 

Doznívající preference individuality, jež nabyla na vzestupu po listopadu 1989, je aktuálně kontraproduktivní z hlediska sociálního vývoje. Důsledky se projevují v narůstajícím počtu individualizovaných kolektivů, kdy pandemická situace ještě zvýšila vzájemnou intoleranci. Akce by měla podpořit pocit soubytí členů třídního kolektivu. Cílem je inspirovat členy třídního kolektivu k vyšší integraci jeho členů nezávisle na pohlaví, sociálním statutu a tělesné konstituci.

Určeno pro

1-4. postupový ročník SŠ

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Místo, kde aktivita proběhne
Střední škola

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu