Mimoškolní aktivity, výlety do přírody apod.

Popis aktivity
Asistence při plánování mimoškolních aktivit, škol v přírodě, školních výletů a vycházek. V rámci asistence budou mít učitelé možnost konzultace s odborníky v dílčích oborech biologie s možností doporučení vhodných a zajímavých míst k návštěvě. Současně může být, v případě zájmu, při mimoškolní aktivitě zrealizována ukázka studia sledování živočichů, jejich odchytu, značení a dalších metod biologického výzkumu, do kterého se mohou částečně zapojit i samotní žáci.

Určeno pro
Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

Kde daná aktivita proběhne
OU Přírodovědecká fakulta, katedra Biologie a Ekologie

Kdy je možné přednášku realizovat

Termín aktivity bude stanoven na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr., Stanislav Ožana, Ph.D.

K dispozici: 4


    Potvrď, že nejsi robot