Biblioterapie – Julinova a Césarova cesta

DÉLKA: 45 min., 90 min.

Popis aktivity 

Jak přiblížit dětem v mateřské škole, že některé děti nemohou běhat jako ony? Nebo že některé děti vůbec nevidí nebo nevidí stejně? Děti mají rády pohádky a příběhy, protože nás dokážou přenést do jiného světa a nechávají nás přemýšlet o různých tématech. Studentky Speciální pedagogiky využijí prvků biblioterapie a spojí osobité vlastnosti a kouzlo literatury s praktickými aktivitami, kterými mohou promlouvat k nejmenším. Děti budou uvedeny do problematiky vrstevníků s postižením neotřelou formou, prostřednictvím dětské knihy Kluk a pes, která byla napsána o dětech s handicapem. Příběhy jim přiblíží, s čím se dítě s tělesným nebo zrakovým postižením potýká, navíc si prostřednictvím detailně naplánovaných aktivit vyzkouší a zažijí, jaké to je. Chybět nebude ani motivace k činnosti v podobě odměny. Děti pak samy mohou sdílet své pocity a dozví se, jak příběhy v knížce dopadly. Cílem aktivity je naučit toleranci k odlišnostem.

Určeno pro

Děti mateřských škol (starší děti – předškoláci)

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Místo, kde aktivita proběhne

Exteriér (příp. interiér) MŠ

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem (nejdříve od únoru 2022).

Odpovědná osoba

Lektorky: Mgr. Kateřina Bambulová, Bc. Lucie Boučková

Garant: Mgr. Edita Satinská, Ph.D.

K dispozici:    Délka aktivity

    Online aktivity