Dětská noha

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Praktická ukázka automasáží, cvičení s různými pomůckami, kontrola správné velikosti obuvi, jak se noha vyšetřuje u lékaře a fyzioterapeuta, péče o nohu.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav rehabilitace

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Ing. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.

Žádná volná místa

Nemocnice pro medvídky

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 15 lidí

Popis aktivity
Prostřednictvím této aktivity se snažíme zbavit děti strachu z bílých plášťů, seznámit je prostřednictvím plyšového medvídka a jiných hraček s lidskými orgány a zdravotnickým prostředím. 

Určeno pro

Místo, kde aktivita proběhne

Lékařská fakulta, IFMSA

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Tomáš Kolek

K dispozici: 1

Podpora zdraví dítěte v mateřské a základní škole

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 20 lidí

Popis aktivity
Edukační program je motivací dětí k péči o vlastní zdraví a prevenci odmítání spolupráce ve zdravotnických zařízeních. Děti získají informace o zásadách zdravého životního stylu, nebezpečí, se kterým se mohou setkat při hře nebo sportu, upevní si vhodné hygienické, stravovací a další zdravotně preventivní návyky (péče o zdravé zoubky, péče o čisté ruce), seznámí se s aplikací injekce na panence, poslechnou srdíčko fonendoskopem, vyzkouší si oblečení pro sestřičku i pana doktora. Všechny aktivity jsou realizovány hravou interaktivní formou.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v zimním semestru (září – prosinec). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. PhDr. L. Sikorová, Ph.D.

K dispozici: 2

Prevence úrazů

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Seznámení dětí s problematikou úrazů všech druhů (úrazy v domácnosti, v dopravě, ve škole/práci, při volnočasových aktivitách a sportu apod.) i následků (zlomeniny, rány, popáleniny, otravy, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, pád atd.) s důrazem na jejich prevenci.

Určeno pro
MŠ, ZŠ

Místo, kde aktivita proběhne

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Vzdělávací program je realizován pouze v období říjen – červen (tedy mimo období letních prázdnin). Přesný termín je určen na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Petra Macounová

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu