Jak si dnes firmy rozvíjí své zaměstnance?

KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity


Development Centrum (DC) je moderní technika, která slouží firmám, organizacím, institucím ke zmapování kompetencí zaměstnanců a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje. V průběhu DC účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané firmě, organizaci, instituci. V současné době patří mezi stále populárnější metody posuzování zaměstnanců, poskytuje spolehlivé a relevantní informace o jejich silných stránkách a možnostech jejich rozvoje, které by jiným způsobem jejich zaměstnavatelé nezjistili. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci skutečného DC čekat.

 

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

K dispozici: 1

Jak si firmy vybírají zaměstnance?

KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Assessment centrum (AC) je technika, jejímž cílem je zhodnotit vhodnost a rozsah schopností a dovedností účastníků pro konkrétní pracovní skupiny, případně pracovní týmy či celé firmy. Je zaměřená hlavně na hodnocení sociálních, komunikačních a analytických schopností jedinců i skupin, jejich motivaci a schopnosti řešit problémy. V současné době patří mezi často užívané moderní diagnostické, psychosociální a sociometrické metody při výběru zaměstnanců. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci reálného AC čekat.

Určeno pro
Studenti středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

Žádná volná místa

Kapacita aktivity

Online aktivity

Menu